Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Stortingets næringskomité gjør seg kjent med næringslivet i Telemark

Bildet viser Stortingets næringskomité på besøk i Herøya Industripark.

Stortingets næringskomité ankom Herøya Industripark i morges, og ble tatt i mot av forretningsutvikler Gard Madsen i Herøya Industripark AS (foran til venstre). Komitéleder er Geir Pollestad, Sp, foran til høyre. Til stede var også fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Per Arne Olsen med følge, ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, representanter for Telemark fylkeskommune, Grenland Havn, Frier Vest, Gassnova og Gaustadblikk. (Foto: Tone Brekke)

Hvordan være et godt vertskap for industri? Dette temaet var innledningen på dagens besøk av Stortingets næringskomité, som startet i Herøya Industripark.   

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har vært koordinator og ansvarlig for programmet, som speiler noe av mangfoldet i fylket, fra industri og teknologi – til reiseliv og fruktdyrking. På Herøya var det lagt opp til ulike presentasjoner samt besøk hos Norseps behandlingsanlegg  for flygeaske som ligger i Herøya Forskningspark.   

– Vi ser nå et stort oppsving i Grenland, med vekst og utvikling i etablerte industrivirksomheter, tilvekst av nye virksomheter, ny jernbanetrasé, utbygging av E18 og forbedringer gjennom Bypakke Grenland, innledet ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

Deretter presenterte forretningsutvikler i Herøya Industripark AS, Gard Madsen, industriparken; med kort historikk, status i dag og ikke minst spennende utviklingsmuligheter framover. 

Tilrettelegge og tiltrekke

–  Vertskapets rolle er å tilrettelegge for de 80 virksomhetene som er etablert i industriparken, sørge for at infrastruktur og bygningsmasse dekker bedriftenes behov og at de har mulighet til å utvikle seg videre i parken. Parallelt jobber vi med å tiltrekke oss nye virksomheter og tilrettelegge for dem, forklarte Madsen.

Han viste til at det årlig investeres mer enn 1 mrd. NOK blant bedriftene i parken, og at det er godt mål på at det oppfattes som attraktivt å drive virksomhet her.

– Eierne av selskapene kan velge å investere helt andre steder i Norge og i andre land, påpekte han. Fra næringskomiteen ble det understreket at et slikt investeringsnivå faktisk utgjør 10% av de samlete investeringene i Norge!

Nye industriområder

– Det er stor interesse for å etablere industri i regionen vår, men det er for få tilgjengelige arealer. Derfor jobber vi med utvikling av industriområdet Frier Vest i Bamble. Vi prioriterer tilrettelegging og utvikling av 600 dekar inkludert kaifront, men det totale arealet som kan utvikles er 10.000 mål! forklarte styreleder i Frier Vest, Terje Christensen og leder av Grenland Havn, Finn Flogstad.

Frier Vest AS eies av Ineos, Bamble kommune og Grenland Havn, og målet er å tilrettelegge for etablering av bioindustri, gjenvinning og biobasert CO2. Næringskomiteens medlemmer var interessert i synspunkter på om de offentlige virkemidlene er relevante og tilstrekkelige, og fikk positive tilbakemeldinger på noen av ordningene fra Frier Vest-representantene. 

CCS

Også karbonfangst, transport og lagring (carbon capture and storage) sto på agendaen under besøket i industriparken. Administrerende direktør i Gassnova, Trude Sundset og direktør ved Norcem, Per Brevik, gikk gjennom prosjektet som kan bli Europas første industrielle CO2-håndteringsprosjekt. 

– Utslipp fra industrien utgjør 25 % av våre samlete klimagassutslipp, men i industrien dannes klimagassene først og fremst i selve produksjonsprosessen, og er vanskelige å unngå. Derfor er det viktig både for Norge og resten av verden å ta hånd om disse utslippene. Det handler om framtiden til industrien, om arbeidsplassene og verdiskapingen, understreket Trude Sundset. 

– Samlokalisering gir stor verdi

Næringskomiteens leder, Geir Pollestad fra Senterpartiet sitter igjen med mange inntrykk etter besøket i Telemark i dag.

– En viktig ting vi har sett er verdien av at bedrifter er samlokalisert, og Herøya Industripark er et godt eksempel. Her kan bedriftene lære av hverandre, jobbe sammen om felles utfordringer, og også utnytte hverandres ressurser, påpeker han.  

– Vi har også registrert at alle bedriftene vi har truffet i dag roser sin vertskommune for deres vilje og evne til å tilrettelegge for virksomhetene. Vi hører ofte at kommunen kan være en brems, men i dag har vi erfart det motsatte, understreker Pollestad.

– Ellers er det alltid kjekt å dra ut og møte «ekte bedrifter» som produserer varer som verden trenger, og som bidrar til eksportinntekter til landet, avslutter han, og viser til at Industrimeldingen har en samlet komité bak seg, det gir støtte og bidrar til å styrke industrien.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler