Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Energisparing i Herøya Forskningspark – tilsvarer årsforbruket til 1200 eneboliger

Bildet viser driftstekniker Pål Berg, overingeniør Tove A. Kilen og leder av Byggdrift i Herøya Industripark AS, Skjalg Aasland.

De har all grunn til å smile. Etter at avtrekk-skapene i laboratoriene ble automatisert lukkes de ved hjelp av bevegelsessensor når det ikke er aktivitet. Hvis disse fire avtrekk-skapene står åpne i ett døgn forbrukes like mye energi som fire eneboliger. Fra venstre driftstekniker Pål Berg, overingeniør Tove A. Kilen og leder av Byggdrift i Herøya Industripark AS, Skjalg Aasland.

I Herøya Forskningspark er det gjennomført en rekke tiltak som gir redusert energi- og strømforbruk. Besparelsene tilsvarer årsforbruket til 1200 eneboliger! 

Det viktigste tiltaket som er gjennomført er varmegjenvinning på ventilasjonsanlegget i tre av de ni byggene i forskningsparken. To andre større tiltak er installering av frekvensstyrte vifter som gir mer behovstyrt ventilasjon, og automatisering av avtrekk-skapene i laboratoriene. Flere av tiltakene er støttet av Enova.

Men driftstekniker Pål Berg og overingeniør i Byggdrift, Tove A. Kilen jobber etter prinsippet "mange bekker små gjør en stor å", der små tiltak og holdningsskapende arbeid også er viktige bidrag til energisparing. 

Ett skap = en enebolig

I Herøya Forskningspark har små og store bedrifter forskningsaktiviteter, som Yara, Equinor, Hydro, Sintef Molab, REEtec og  OIW Process. Forskningsparken har mange store laboratorier og i alt 120 avtrekk-skap. Hvis ett slikt skap blir stående åpent i et døgn, forbruker det like mye energi som en enebolig gjør på et døgn. 

– Ett viktig tiltak til energisparing er at vi har automatisert avtrekk-skapene slik at de lukkes ved hjelp av bevegelsesdetektorer når det ikke jobbes. Så langt har vi automatisert rundt 30 av de 120 skapene, og resultatene er svært gode, forteller Tove A. Kilen og Pål Berg.

Andre tiltak i laboratoriene er installering av trykkregulatorer, et tiltak som både gir energibesparelser og økt sikkerhet.

Graf som viser totalt energiforbruk i forskningsparken

Grafen viser det totale energiforbruket i forskningsparken fra måned til måned i årene 2015 og 2018. 

Graf over strømforbruket i forskningsparken i 2013 og 2018.

Grafen viser en betydelig reduksjon av strømforbruket i forskningsparken fra 2013 til 2018. 

Samlet Yara-aktiviteter

Bildet viser laboratorietekniker i Yara, Siri-Mette Olsen

Laboratorietekniker i Yara, Siri-Mette Olsen, er svært godt fornøyd med Yaras nye laboratorier som både har automatiserte avtrekk-skap og trykkregulering. 

Yara Technology Center flyttet for et par år siden inn i oppgraderte laboratorier i forskningsparken. Laboratorietekniker Siri-Mette Olsen er svært godt fornøyd med løsningen der man har fått samlet lab.aktivitene i noen få moderne laboratorier, i stedet for spredt i flere bygg som tidligere. Hun er også svært positiv til energitiltakene. 

– Det er veldig greit at avtrekk-skapene lukkes automatisk, for det er lett å glemme å lukke dem. Vi kan også stille inn høyden på skapåpningen og hvor lenge vi vil ha det åpent, forklarer hun. 

Sparer lys og vann

LED-lys med bevegelsedetektor er et annet viktig tiltak for å få ned energiforbruket i forskningsparken. – Dette har vi jobbet kontinuerlig med i flere år, og det gir store besparelser, understreker Tove A. Kilen. 

Møterommene er blitt oppgradert med LED-lys og temperatur- og CO2-regulering.

Forbruk av drikkevann i forskningsparken.

Grafen viser forbruk av drikkevann i forskningsparken. Det er redusert med hele 87 % fra 2014 til 2018. 

Også vann spares det på i forskningsparken. Tidligere benyttet man drikkevann til prosessene. Nå brukes det råvann i prosessene, en langt billigere løsning. 

Besparelser i andre bygg

Skjalg Aasland, Herøya Industripark AS

Skjalg Aasland er leder av Byggdrift i Herøya Industripark AS. 

Også andre bygg som eies av Herøya Industripark AS har redusert energiforbruket sitt. Skjalg Aasland forteller at det blant annet er gjennomført tiltak i administrasjonsbygget Bygg 25, i Bygg 26 som huser sentralkantinen, og i de tidligere REC-byggene. 

– I deler av disse byggene er det mindre aktivitet, og ikke nødvendig med full oppvarming og belysning. Vi har derfor først og fremst jobbet med styring og behovstilpasning av lys, varme og ventilasjon. Dette gjør at vi kan holde driftskostnadene på et stabilt nivå, selv om energiprisene går opp, understreker Aasland.   

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler