Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Sparket i gang starten på ny utdanning i bærekraftig prosessteknikk fra Herøya

Bilde av teamet rundt et bord

I gang: Et svært fornøyd prosjektteam fikk 2,5 millioner fra DIKU og sparket i gang arbeidet med å utvikle nytt utdanningsprogram i bærekraftig prosessteknikk fra Herøya før sommeren. Prosjektteamet fv. Jan Erik Lid, Fagskolen i Vestfold, Hans Ole Dyrseth, Fagskolen i Telemark, Runar Gustavsen, Telemark Offshore (prosjektleder), Irene Siljan Vestby, Industrial Green Tech og Svein Erik Mittet, Herøya Kompetansesenter/TS Group (HKS).

Fagskolene i Telemark og Vestfold, industri- og teknologinettverkene i Telemark, Industrial Green Tech (IGT) og Herøya Kompetansesenter (HKS) som er en del av TS Group, samler en helt ny og solid læringsplattform. 

Partene ønsker å bidra til å utdanne fagoperatører som kan påvirke industri til å bli bærekraftig i praksis.

– Dette er et helt nytt samarbeid på tvers. Med fagskoler, industrinettverk og industrielt kompetansesenter samlet får industrien nå en solid kompetansepartner og en god helhetlig progresjon på å lage et utdanningsprogram tilpasset behovet, forteller prosjektpartene.

Inviterer industri til muligheter

I mai fikk prosjektet gladnyheten fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) om støtte på 2,5 millioner kroner til utviklingsprosjektet.

– Vi har prosesskunnskap og en solid læringsplattform. Nå ønsker vi å se muligheter og behov sammen med industribedrifter for å utvikle et utdanningsprogram relevant for prosessindustri i praksis, forteller teamet.

I løpet av høsten vil flere bedrifter og aktører fra industrinettverkene i Telemark og Vestfold bli invitert til å fortelle om behov og se muligheter. Går det som prosjektteamet vil, skal beslutningsgrunnlag for å etablere et nytt offentlig godkjent utdanningsprogram være klart i 2020.  

Utdanning inn i kontrollrommene

– En viktig fornyelse er at læring skal foregå så tett på virkeligheten som mulig, forteller Hans Ole Dyrseth fra fagskolen i Telemark. Vi ønsker å flytte skolen ut av klasserommet og inn i kontrollrommene. Kontrollrommene er jo hovedsentral for datatilgangen i industrien. Driftsdata, tilgengelig i sanntid, er et godt grunnlag for å iverksette tiltak i produksjonen.

Trene på bedrifters prosessutstyr

– Selv tenker vi å ta i bruk vår kunnskap og anskaffe digitalt utstyr som simulatorer og digitale tvillinger å trene på, forteller prosjektteamet. Men vi ønsker konkret å se muligheter for å få til samarbeid med bedrifter på bruk av utstyr for å tilpasse en utdanning som tar utgangspunkt i prosessutstyr industribedriftene selv bruker i praksis.

Tilføre helhetlig kunnskap

– Vi tror at vi kan tilføre en helhetlig digital kompetanse og større bevissthet fra råstoff til ferdig produkt, samt kunnskap om å ta i bruk teknologi på en nyttig måte, sier Dyrseth. Målet er jo å lage et utdanningsprogram for fagoperatører som skal være med å realisere besparelser i industriproduksjon. I praksis betyr det mindre energiforbruk og mindre utslipp.

Gjøre opplæring spennende  

Samarbeidet med Herøya Kompetansesenter og industrinettverkene er et løft for fagskolene og en døråpner inn til industribedriftene, mener Dyrseth og Lid fra Telemark og Vestfold fagskoler.

Bilde av teamet utenfor Herøya Kompetansesenter

Vinn-vinn: – Samarbeid er vinn-vinn for alle!, sier prosjektteam bærekraftig prosessteknikk. Vi gleder oss til å gjøre opplæring spennende og tilpasset arbeidshverdagen for folk som er i jobb.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler