Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Snart kommer gul «drone» på Gunneklevfjorden ved Herøya

Bilde av type drone på vann

I løpet av første halvdel av september kommer den gule "dronen" til Gunneklevfjorden.

I september starter Hydro testing som skal gi svar på hvilket utstyr og tildekkingsmasser som er best egnet for å dekke til forurenset bunnslam i Gunneklevfjorden ved Herøya. 

I løpet av de nærmeste årene skal Hydro etter pålegg fra Miljødirektoratet gjennomføre en omfattende tildekking av bunnen i Gunneklevfjorden. Etter planen skal tildekningsprosjektet være avsluttet innen utgangen 2021, eventuelt senere dersom det blir noe av den planlagte utfylling i Gunneklevfjorden i regi av Herøya Industripark AS.

Tester med «drone»

Bildet av Bolstad ved Gunneklevfjorden

Tester forskjellige masser: - Vi bruker en «drone» til å teste ut forskjellige tildekkingsmasser, bl.a. grus, sand og aktivt kull, forteller Thor Oscar Bolstad, seniorrådgiver i Hydro og prosjektleder for tildekking av fjordbunnen i Gunneklev.

Hydro gjennomfører testoperasjonen med en «drone» i samarbeid med Boston AS. I første halvdel av september kan du se denne gule «dronen» på Gunneklevfjorden. Dronen er en liten flåte som kan spyle ut forskjellig tildekkingsmasser.

Få svar på best egnet tildekking

– Vi tester nå ut forskjellige tildekkingsmasser, for å få svar på hvilken metode som er best egnet å gå videre med, forklarer Bolstad. Slamlagene har svært ulik tykkelse fra 20 cm til 2 meter, så det er ikke rett fram å finne én effektiv tildekkingsløsning. Nå tar vi laboratorietestene ut i fullskala på Gunneklev, sier han.

Herøyakanalen, del av testområdet

Kart over området for drone og forsyningsskip

Herøyakanalen blir en del av testområdet. Vanndronen på Gunneklev er koblet via et rør gjennom Herøyakanalen til et skip som leverer masser til dronen. Forsyningsskipet ligger ved småbåthavna i Frierfjorden.  

– Testoperasjonen vil berøre Herøyakanalen, forteller Bolstad. Kanalen blir dessverre ikke tilgengelig for småbåttrafikk i testperioden som pågår fra slutten av august til midten av september. Han oppfordrer publikum til å finne andre muligheter i den perioden, og legger til at nærmere informasjon kommer som kunngjøring i lokalpressen.

Ren fjord, nye muligheter

– Målet er at Gunneklev skal framstå som ren fjord igjen, sier Bolstad. Gunneklev-prosjektet med tildekking satte også fart i småbåthavn-prosjektet som nå er realisert i et spleiselag med Hydro og Herøya Motorbåtforening. – Samarbeidet har gitt nye muligheter i et område som på sikt kommer til å åpne enda flere opsjoner, tror Bolstad.

Ny småbåthavn på Herøya tatt i bruk

Herøya Motorbåtforenings nye småbåthavn var klar til å ta imot de første båtene i april. Området er klargjort for parkering og opplagsplasser, og bryggeanlegget er levert av Telebryggen.  Her er det plass til om lag 170 båter. 

Oversiktsbilde småbåthavn

Foto lånt av Dag Jenssen/Hydro

bilde fra den nye småbåthavna på Herøya

Foto: Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS

 Vil du vite mer om Gunneklev-prosjektet?

Kontakt Thor Oscar Bolstad, mob 915 10 025,  thor.oscar.bolstad@hydro.com

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler