Skal testkjøre buss uten operatør om bord, for første gang i Nord-Europa

Olav Madland, til h, daglig leder i Applied Autonomy og Tone Rabe, leder for HMS og industriparkdrift i Herøya Industripark AS, planlegger banebrytende testoperasjon av selvkjørende buss, uten operatør om bord, på Herøya.

Applied Autonomy skal teste sin EasyMile EZ10 Gen2, selvkjørende buss uten operatør ombord, i Herøya Industripark i 2020. 

– Vi skal teste neste generasjon digitaltransport. Ingen har til nå gjennomført testkjøring i blandet trafikk som det nå arbeides med i Herøya industripark. Vi skal finne ut hvordan neste generasjon digitale transportløsninger skal bli bra og sikkert, sier samarbeidspartene Olav Madland, daglig leder i Applied Autonomy og Tone Rabe, leder for HMS og Industriparkdrift i Herøya Industripark AS.

Flere i gang med forberedelser

bilde av autonom buss

Applied Autonomy, Herøya Industripark, Vy og Statens Vegvesen er godt i gang med forberedelser i samarbeid med flere aktører som alle har ambisjoner om å utvikle effektive og sikre transportsystemer. 

– Testoperasjonen på Herøya er den første i Nord-Europa med så mange aktører og brukere, sier Olav Madland. – Vi må samarbeide med flere for å være sikre på at alle muligheter er adressert og belyst. Nå er vi i gang med å evaluere risikofaktorer og definere nødvendige tiltak. 

– Juridisk sett åpner lovverket for selvkjørende kjøretøy uten operatør i kjøretøy i Norge, men alle prosjekter må dokumenteres grundig før tillatelse blir gitt fra vegdirektoratet, som også regulerer vegnettet i Herøya industripark, forklarer Madland.

Sikker gjennomføring

Bilde av Tone Rabe med hjelm

Tone Rabe, leder for industriparkdrift og HMS i Herøya Industripark AS. Foto: Tom Riis

Herøya Industripark har førstelinjeansvar med å tilrettelegge for gjennomføring av testoperasjonen.

– Null hendelser og sikker gjennomføring ligger fremst i pannen min, sier leder for HMS og Industriparkdrift Tone Rabe, Herøya industripark AS. – Dette er den første virkelige testen for autonome kjøretøy i industriparken, og vi ivrer etter å delta her for å få erfaring med selvkjørende kjøretøy, uten operatør, i industriparken. Forberedelser med risikovurderinger for å sikre sikker drift er et av de viktige læringspunktene vi vil ta med oss videre. Vi håper at prosjektet også gir oss verdifull kunnskap om trafikktelling og kjøremønstre i industriparken.

Benytte "transportmuligheten"

Bussen, som blir veldig synlig i industriparken, kan benyttes som «transportmulighet» i testperioden, forteller Tone Rabe. – Imidlertid er den store praktiske nytten begrenset i testperioden, da vi primært nå tester for å skaffe oss erfaring på autonome kjøretøy i industriparken, presiserer hun.   

– Vi håper at de som jobber her synes det er spennende at vi er med å utvikle fremtidens teknologi for sikker og miljøvennlig transport.  

Teste brukeropplevelse 

Testoperasjon skal skje på premissene til gående og syklende, lover Olav Madland i Applied Autonomy. Testing skjer sammen med brukere. – Vi kommer til å teste brukeropplevelser i forhold til teknologi, forsikrer han. – Fordelen på Herøya er at her har vi muligheten til å snakke med folk som er vant til å forholde seg til HMS.

Herøya "smartby"

Flere fordeler med Herøya som testområde er at industriparken er en slags «smartby» i miniformat, mener Madland.  

illustrasjon av Easy Mile Solution

– I tillegg til effektiv infrastruktur, vann, kraft, veier, folk og bedrifter har industriparken et økosystem nødvendig for å få datasystem til å fungere når vi skal koble veikryss, passasjerer og kjøretøy. Fordel også er at industriparken er et lukket område. Da kan vi komme raskt i gang med å gjøre avanserte tester. Vi skal ta effektiviteten ut i Herøya «byen», sier Madland med et smil.  

Samarbeid for smart mobilitet  

bilde av Olav Madland i Applied Autonomy

Herøya Industripark er en av testarenaene som samarbeider med Testarena Kongsberg By&Lab, en nasjonal samarbeidsplattform for smart mobilitet.  

– Nå tar vi med erfaringer fra testoperasjoner i Kongsberg til Herøya for å teste og utvikle neste viktige steg innenfor autonome transportsystemer, sier Madland som også ble kåret til årets gründer av Buskerud Fylkeskommune i 2019.  

– Samarbeidet mellom Herøya Industripark, Porsgrunn Kommune og aktørene i Testarena Kongsberg By&Lab er en viktig forutsetning for å komme i mål, sier gründerprisvinneren.  

Vil bli nasjonal arena 

Under en testkjøring med selvkjørende buss i Porsgrunn i fjor høst med ordførerkollegiet i Grenland, uttalte ordfører Robin Kåss i Porsgrunn, at «Porsgrunn er i ferd med å bli en ny nasjonal arena for autonome løsninger», skriver Grenlandssamarbeidet på sine nettsider.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler