Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

– Signaler om en framoverlent industrimelding – godt nytt for industrien

Industrimeldingen: Den har fått tittelen «Grønnere, smartere og mer nyskapende»

– Det vi har hørt i dag gir signaler om en dedikert og framoverlent industrimelding som svarer på mange av industriens krav. Det sier leder av Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Han var til stede i Herøya Industripark i formiddag, da statsministeren og næringsministeren presenterte noen smakebiter fra Industrimeldingen. Selve meldingen på 175 sider blir offentliggjort kl. 11 i morgen. 

Stein Lier Hansen

Framoverlent: – Signalene så langt er svært positive, sier Stein Lier Hansen, leder av Norsk Industri. 

Lier Hansen har blant annet merket seg Prosess 21, et forum for samhandling mellom prosessindustrien og beslutningstakere, videreføring av COkompensasjonsordningen etter 2020 samt en ny garantiordning for eksportrettede industriinvesteringer. – Her er det flere forslag for å møte industriens kapitalbehov, og som også vil gjøre Norge mer attraktiv for utenlandsk kapital, understreker han.

Industri i nye 100 år

Regjeringen hadde valgt Yaras Teknologisenter i Herøya Industripark som lanseringssted for industrimeldingen, og i følge statsminister Erna Solberg var ikke det et tilfeldig valg.

– Yara er del av en over 100-årig industrikultur, og det er imponerende å høre hvordan selskapet jobber med klimareduksjoner, omstilling og fornyelse. Slike eksempler gjør meg trygg på at Norge har de beste forutsetningene for å være en industrinasjon i minst 100 år til, innledet statsministeren.

Grønnere, smartere og mer nyskapende

Dette er den første industrimeldingen siden 1981, og den har fått overskriften «Grønnere, smartere og mer nyskapende». Erna Solberg understreket at framtiden vil by på store muligheter for norsk industri, men vil også bli krevende.  

Digitalisering, globalisering og internasjonal klimapolitikk er tre viktige kjennetegn som alle bedrifter, store og små, må forholde seg til, i følge Solberg.

– De kan skape muligheter for reindustrialisering, til utvikling av nye arbeidsplasser, produkter, verdikjeder og forretningsmodeller. For at vi skal kunne utløse mulighetene trenger vi kraftfulle verktøy som Industrimeldingen svarer på, understreket hun. 

Offensive virkemidler

Industrimeldingen inneholder offensive virkemidler for et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv

Offensiv: – Industrimeldingen inneholder offensive virkemidler for et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv, understreket næringsminister Monica Mæland.  

Industrimeldingen inneholder 60 tiltak og oppfølgingspunkter, og næringsminister Monica Mæland delte noen av hovedpunktene med representanter for næringsliv, forvaltning og media i formiddag.  

– Meldingen inneholder offensive virkemidler for et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv som er i stand til å omstille seg i raskt tempo. Ambisjonen vår er å være en ledende kunnskapsbasert industrinasjon, innledet hun.

Grønne løsninger skal man bl.a. oppnå gjennom Prosess 21, et samarbeid der et av målene er reduserte utslipp. Videreføring av COkompensasjonsordningen der det gis kompensasjon for klimapåslaget i kraftprisen, vil gi industrien sikkerhet for tilgang på fornybar energi til konkurransedyktige priser. 

Bedre kapitaltilgang

Mæland presenterte flere punkter som skal bidra til en bedre kapitaltilgang til industrien. Blant tiltakene er ny garantiordning for eksportrettede industriinvesteringer, skatteinsentiver for langsiktige investeringer, samt SMB-rabatt som gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter å få lån. 

Leder av Yara Porsgrunn, Per Knudsen

Imponerte: Leder av Yara Porsgrunn, Per Knudsen, imponerte gjestene med sin gjennomgang av selskapet og hva de har oppnådd. I bakgrunnen et forsøksanlegg som tester ut ny teknologi i liten skala.

Innenfor området eksport foreslås det bl.a. å presisere GIEKs eksportgarantier, å utvikle Invest in Norway samt å utvikle en strategi for eksport og internasjonalisering.  

Kompetanse er også et viktig element for omstilling og utvikling av norsk industri. Regjeringen ønsker å styrke kompetansepolitikken for livslang læring og større samhandling mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, og bl.a. etablere et forum for industri, myndigheter og kunnskapsmiljøer.

Kan bli mer til Norsk Katapult

Regjeringen har tidligere lansert en bevilgning på 50 mill. kr gjennom Norsk Katapult, til testing av ny teknologi i det de kaller «næringslivets sløydsal».

I formiddag lovte Mæland at rammen kan økes hvis ordningen viser seg å være vellykket. Det er godt nytt for blant annet Pilotarena Herøya og andre miljøer som er i gang med å søke om midler fra ordningen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler