Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Selvgående portaltrucker kommer til Yara Porsgrunn og Herøya Industripark

Bildet viser Arve Haavik, prosessdata-ansvarlig i Yara Birkeland-prosjektet

Erstatter dieselkjøretøy: – Her kommer batteridrevne portaltrucker som gradvis skal erstatte dagens dieselkjøretøy, forteller Arve Haavik, Yaras prosessdata-ansvarlig tilknyttet Yara Birkeland-prosjektet.

Det er Kalmar som utvikler de autonome portaltruckene som nå testes ut i Kalmars test-anlegg i Finland, Tampere. I 2020 kommer de til Herøya. 

Kalmars selvgående portaltrucker skal på sikt bli en del av Yaras nullutslipp autonome logistikk kjede.

Starter prøvekjøring

Bildet viser portaltrucken som utvikles av Kalmar.

Kommer neste vinter: Portaltruckene som kan bli verdens første selvstyrte trucker i et trafikkert område, kommer til Yara Porsgrunn og Herøya Industripark neste vinter. (Foto: Kalmar)

Fra våren 2020 starter operatørbemannet prøvekjøring av Kalmars batteridrevne portaltrucker i Yaras skipningsområde i Herøya Industripark. 

Truckene skal frakte gjødselcontainere mellom fabrikklager på land og til kai på Herøya, der en automatisk kran styrer lasteoperasjonene videre om bord i containerskipet Yara Birkeland.

– Mot en autonom framtid

Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS.

Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS.

Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS, tror store deler av infrastrukturen i industriparken går mot en autonom framtid.

– Det er vanskelig å spå riktig om framtiden, men jeg mener det er dumt å tro at det ikke blir mer av dette, sier Gotaas. 

– Om ti år håper jeg vi har verdens mest avanserte og effektive logistikksystem her på Herøya, sier han i et intervju til magasinet Powered by Telemark, publisert på Vekst i Grenland.

Naturlig første steg

– Et naturlig første steg er å gjøre lasting og lossing av Yara Birkeland-skipet automatisk og autonomt. Vi er medspiller og tilrettelegger for Yara som nå er i gang med å realisere verdens første autonome logistikk-kjede her på Herøya, forteller Gotaas.

– Vi kommer til å øke aktivitetene på autonome transportsystemer i industriparken i 2019, sier han.

Testing i skipningsområdet til Yara

Bildet viser Arve Haavik i Yara

Skipningsområdet: – Her er gatene på Herøya som nå blir et pilot- og testområde for portaltrucker, forteller Arve Haavik i Yara.

Strekningen som portaltruckene skal frakte containere med gjødsel er på om lag 1 kilometer. Dette er en svært trafikkert strekning i Herøya Industripark.

Bildet viser Arve Haavik, Yara

Gatene har stor trafikk i dag, og truckene skal fungere sammen med mennesker og kjøretøy. 

– Testingen skjer parallelt med vanlig drift, forteller Haavik. – Gatene har stor trafikk i dag. Truckene skal fungere sammen med mennesker og kjøretøy som ferdes i området samtidig. Det er utfordrende, og vi kommer til å bruke god tid på å teste og sikre at alt fungerer før portaltruckene blir førerløse.

Ingen showstopper

– Vi ser ingen «showstopper» nå, forteller Haavik. På sikt skal de selvstyrte portaltruckene håndtere om lag 160-200 flytteoperasjoner og 80-100 containere per dag.

– I prosjektet er det sikkerhet som prioriteres først, og vi ser at våre samarbeidspartnere har de samme ambisjonene.

Haavik har stor tro på at Yara sammen med Kalmar, Herøya Industripark AS og flere skal få de nye selvgående portaltruckene til å fungere bra på Herøya. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler