Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Samarbeid for å markedsføre Grenland som landets beste industriområde

SATSER SAMMEN: Leder for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, leder for HIP, Tor Oscar Bolstad, distriktsekretær i LO Telemark, Irene Bordier Haukedal, leder for ViG, Gro Haugland, styreleder i TO, Trygve Rinde, styreleder i TNT, Elna Strømme, regiondirektør i NHO Telemark, Nikolai Boye, leder i LO Grenland, Wenche Jansen Tveitan, rådgiver i Norsk Industri, Bror Yngve Ram, og koordinator for Industriclusteret Grenland, Telemark Offshore, Teknologinett Telemark, Irene Siljan Vestby samt styreleder i ICG, Magnar Bakke.

Industrien i Grenland, virkemiddelapparatet og det øvrige næringslivet skal gå sammen om å profilere og markedsføre regionen. Ambisjonen er å skaffe fem millioner kroner til profileringsarbeidet i inneværende år.

– Vi trenger en bedre og bredere presentasjon og markedsføring av regionen vår, Grenland, sa Tor Oscar Bolstad i sin presentasjon av samarbeidsprosjektet. Bolstad er administrerende direktør for Herøya Industripark AS, og har sittet i prosjektgruppa som nå sender stafettpinnen videre til styringsgruppen, som skal drive prosjektet framover.

På industriens premisser

Det er Grenland som industri og næringsarena som nå skal markedsføres. Arbeidstittelen for prosjekter er «Felles løft for Grenland», og bak satsingen står tunge aktører som IndistriClusteret Grenland (ICG), Telemark Offshore (TO) og Teknologinettverk Telemark (TNT). Vekst i Grenland er også med sammen med NHO og LO. Telemark fylkeskommune er spurt om å være med, men i dette arbeidet skal industrien ha hånda på rattet.

– Vi representerer en av Norges største industriarenaer, understreket Bolstad. – Om en ser Grenland under ett, utgjør vi ca. 100 bedrifter med 10 000 ansatte og en årlig omsetning på 30 milliarder NOK.

Ikke synlig nok

Grenland er ikke synlig nok i de sammenhengene som er viktige for næringslivet. Industrien erfarer at Grenland er lite kjent utenfor regionen, området blir ikke regnet med, og en tror ikke at det skjer noe i regionen.

Videre seer ikke investorer og industriaktører på Grenland som et alternativ for etablering og investering. Det er lav sysselsettingsvekst i regionen. Grenland har tomme kontorlokaler og ledige næringsarealer. Det er få virksomheter som kommer til området og etablerer seg med engineeringvirksomhet eller produksjon.

Ikke nok med enkeltpersoner og enkeltbedrifter

– Vi har vært på industrikonferanser og forsøkt å være tilstede, men som enkeltpersoner – ikke som et lag. Vi ser at Arendalsuka har utviklet seg til å bli en viktig arena, men Grenlandsindustrien har ikke markert seg, sier Bolstad.

– Det vil vi gjøre noe med. Vi skal på kartet, og vi vil gjennomføre et stort løft for å profilere miljøene våre. Da kreves et lag. Det er ikke nok med enkeltpersoner og enkeltselskaper. Vi må jobbe sammen, og vi skal bygge en stolthet rundt industrien. Målet er at beslutningstakere skal vite hvor Grenland er, og hva vi kan tilby.

Gode ambassadører

Bolstad er også opptatt av å ikke glemme eksisterende virksomheter. Målet er å oppnå vekst i de mange selskapene som allerede er etablert i Grenland. For å lykkes med det må det etableres flere nye virksomheter i regionen.

Satsingen har også som mål å motivere alle gode krefter til å bli ambassadører for Grenland. Media, lokalbefolkningen, politikere og alle må bli stolte ambassadører for industrien.

Nysatsingen skal finansieres gjennom et spleiselag som består av ICG, TO og TNT som bidrar inn med arbeidstimer. Bidrag kommer også fra industriområdet Frier Vest, Industriinkubatoren Proventia, Pilotarena Herøya og Vekst i Grenland.

Prosjektleder i halv stilling

– Egeninnsatsen fra industrien stipuleres til 2.500 timer og har en verdi på to millioner kroner, forteller Bolstad. – Friske midler skal komme fra banker, eiendomsselskap, energiselskap, kommuner og andre som ønsker å bidra til økt aktivitet i Grenland. ViG, Telemark fylkeskommune og Porsgrunn Utvikling har allerede bidratt med en drøy million kroner, og målet er å få inn tre millioner kroner i friske midler utenfra. Det må vi ha for å lønne en prosjektleder og gjennomføre andre aktiviteter.

Arbeidet organiseres av en styringsgruppe. En prosjektleder i halv stilling skal ansettes og ulike arbeidsgrupper settes ned for å jobbe med konkrete aktiviteter, som industrikonferansen i mai, deltakelse på Arendalsuka og tilsvarende saker som dukker opp.

Riktig tidspunkt

Toppsjefen i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, er klar på at tiden er riktig for en slik aktivitet.

– Reindustrialisering er blitt et stort tema i EU. Regjeringen har lagt fram en veldig god industrimelding som understreker hvorfor det er viktig å legge til rette for mer industri i Norge. Grenlandsindustrien må markere seg sterkere på det nasjonale plan.

– Alle vet at industrialiseringen av Norge ble satt i gang i Grenland, men det ikke alle vet, er at Grenland i dag er et komplett industriområde med tre store industribransjer. Området ligger godt til rette for ekspansjon. Det er foretatt infrastruktur-investeringer for titalls milliarder kroner. Store områder er regulert for industri. Det er det ikke mye av i Norge. Derfor er det viktig å få Grenlandsindustrien på kartet og få området fram som vertskapsområde for nye industrietableringer, understreker Lier Hansen.

Grunnlag for økt aktivitet

Han påpeker også at Grenland har landets største industricluster.

– Her er det potensial for mer virksomhet. Industrikompetansen finnes her. Det er grunnlaget for økt aktivitet og flere investeringer. Skal Norge være den industrinasjonen vi ønsker, er det områder som Grenland som må lykkes som vertskapsregion. Vi i Norsk Industri er kjempeglade for at dere nå er i gang med dette prosjektet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler