Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

River gammelt lager og kai for å gjøre klar til Yara Birkeland

Bilde av Audun Elvik Thorsen foran bygg 28 som rives

Audun Elvik Thorsen, Herøya Industripark AS, prosjektleder for riving av bygget og kaien ved siden av

Norsk Saneringsservice AS er i full gang med å rive Bygg 28 – Etasjelageret i Herøya Industripark. Der lastebilene fylles opp med rivingsmasser som skal kjøres til godkjent deponi, skal det bli lasteområde for Yaras selvkjørende containerbåt «Yara Birkeland». Testkjøringen er planlagt til 2. halvår 2019.

– Etasjelageret er bygget på 50-tallet som et sekkelager, men det har ikke vært i bruk på sikkert 20 år, forteller Audun Elvik Thorsen. Han er fagansvarlig for Utilities i Herøya Industripark AS og prosjektleder for rivingen av bygget og kaien ved siden av.

Bygget blir revet i to operasjoner. Først rives 2/3 av byggkroppen. Resten må stå fordi det går et transportbånd langs siden av bygget. Så fort Yara har fått klar en erstatning for transportbåndet, blir resten av bygget revet. Dette er planlagt gjort i 2019.

Den gamle kaia skal også fornyes

– Så fort vi er ferdig med trinn en i rivingen, begynner vi å fjerne den gamle kaia. Oppstart er planlagt i uke 42-43. Kaia er fra 1930 og skal erstattes av en ny, 200 meter lang kai-løsning med en ny traverskran, forklarer Elvik Thorsen.

På området skal det gå «straddle carriers» som skal mate traverskrana med containere. De skal også være selvkjørende, som båten. Det skal også foretas en masseutskiftning på hele området for at grunnen skal tåle vekten av containere og kran.

Området som skal ta imot «Yara Birkeland» for lasting og lossing, er på ca. åtte mål. Byggetiden er beregnet til omtrent ett år. Testkjøring med de første containerne på land er planlagt i 2. halvdel av 2019.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler