Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Redusert energibruk og økt gjenvinning i Herøya Industripark

– Kursen mot lavutslippsamfunnet er satt, og vi har unike muligheter for å samarbeide på dette feltet i Herøya Industripark, sier Thor Oscar Bolstad, leder av Herøya Industripark AS (til venstre) og prosjektleder Hans Aksel Haugen.

− Kursen mot lavutslippsamfunnet er satt, og forventningene er klare. Vi må redusere bruk av energi og gjenvinne mer. Det er nødvendig for å skape en livskraftig industri, og for å rigge kapasitet for nye industrietableringer både på Herøya, i Grenland og i AS Norge.

Det sier Thor Oscar Bolstad, direktør i Herøya Industripark AS (HIP).

HIP har, sammen med prosess- og industribedrifter i parken, kjørt i gang «Herøya Energi og Miljø». Initiativet skal sikre økologisk bærekraft og økonomisk levedyktig industri, og samtidig rigge kapasitet for å ta imot nye industrietableringer på Herøya.

– Kursen mot lavutslippsamfunnet er satt, og forventninger om å utnytte ressurser på en enda bedre måte gjelder også fornybar energi og vann, som prosessindustrien på Herøya bruker mye av, sier Bolstad.

– I industriparken har vi gjort tiltak, bl.a. på energigjenvinning og fjernvarmeanlegg for oppvarming av flere bygg. Og industribedriftene gjør selv interne tiltak på energieffektivisering og miljøarbeid.

Unike samarbeidsmuligheter

− Vi har unike muligheter for å samarbeide i Herøya Industripark, sier Bolstad. – Derfor tar vi en rolle i «Herøya Energi og Miljø»-arbeidet for å få med industriselskapene, sørge for at vi møtes og får ting til å skje sammen.

– Sammen med industribedriftene skal vi nå identifisere muligheter for å redusere vann- og energiforbruk ytterligere, gjenvinne mer og se etter muligheter for å forbedre vareflyt inn og ut av Herøya, forteller Bolstad.

Oppsiden er åpenbar

Forskermiljøet Tel-Tek/SINTEF er koblet på arbeidet, og Hans Aksel Haugen er engasjert som prosjektleder.

− Oppsiden er åpenbar, mener Haugen. – På Herøya er det rikelig med overskuddsenergi og vann som kan gjenvinnes og brukes. Han tror at gjenbruk av vann kan gi raske gevinster.

Når ENOVA-sjefen Nils Kristian Nakstad skriver i sin kronikk i adressa.no at «Tilgang på fornybar energi og viljen til effektivisering og omstilling, er en uslåelig kombinasjon», er det en formulering som nok går rett inn i Haugens og Herøyas framtidstro.

NHO Energi og Klima 02.06.2017 tar også opp temaet i en artikkel om hvordan bedrifter løser gjenvinningsutfordringer.

Nettverksprosjekt                              

Prosessindustrien som står for hovedforbruket av vann og energi på Herøya; Yara, Inovyn, RHI Normag, Eramet og Elkem Solar, samt leverandørbedriften Bilfinger er med i kartleggingsfasen som varer fram til høsten.

– «Herøya Energi og Miljø» er et nettverksprosjekt, forteller Bolstad. – I neste omgang ser vi for oss å koble på virksomheter som kan bidra med å finne løsninger på ulike problemstillinger, som for eksempel Norsk Gjenvinning. Vi tenker at det kan bli miljøprosjekter i hver enkelt bedrift eller bedrifter i samarbeid. Typiske partnere for å løfte prosjektene er ENOVA, Innovasjon Norge og i noen tilfeller Forskningsrådet.

Flere miljøprosjekter

Parallelt kjører også Industriclusteret i Grenland (ICG) egne miljøprosjekter.

− Det er typisk for tiden, mener Bolstad. – Ledere og styrer i bedrifter må tenke miljø, sirkulærokonomi og bærekraft. Kunder forventer å få informasjon om miljøavtrykket. Arbeidet vi gjør på Herøya kan bli et godt grunnlag for ICGs arbeid. Her er vi både en part og en selvstendig aktør. I «Herøya Energi og Miljø» er det våre leietakere og deres ve og vel som er fokus, påpeker Bolstad.

La oss vinne miljømesterskapet

TelTek− forskeren Hans Aksel Haugen, som også er biolog fra UiO, er godt i gang med kartleggingsarbeidet sammen med industribedriftene. Han kjenner Herøya og industribedriftene godt, ikke minst fra sin lange fartstid ved Hydros forskningssenter i Porsgrunn der han jobbet med miljømessige problemstillinger

− La oss vinne miljømesterskapet, sier biologen og naturelskeren Haugen. – Tradisjonell industri er ingen motsetning til grønn virksomhet. Industrien er en viktig motor for det grønne skiftet og vi trenger verdiskapingen. La oss sørge for at industrien blir ledende i det grønne skiftet, slik at vi kan stå rakrygget og være stolte av industrien i Grenland.

I vinden for ny industri

Fra før er industrien på Herøya i vinden på forskjellig vis med Yaras CO2-fangst og Elkem Solars fabrikk som produserer verdens mest miljøvennlige silisium for solenergi.

Herøya Energi og Miljø rigger for at parken kan bli verdens mest energieffektive og miljøvennlige sted å drive prosessindustri og etablere nye industribedrifter. – Å etablere ny industri på Herøya kan rett og slett bli en liten gullgruve, smiler Haugen.

Om Hans Aksel Haugen, TelTek/Sinef

  • Cand. Real. fra Universitetet i Oslo, med kjemi, geografi/kvartærgeologi og biologi (hovedfag).
  • Han jobbet tre år som lektor før han begynte som forsker ved Norsk Hydros forskingssenter i Porsgrunn i 1985.
  • I Hydro jobbet han med miljøproblemstillinger, spesielt innen olje og gass og petrokjemi. 
  • Siden slutten av 1980-tallet har han jobbet med klimagassutslipp, ulike energibærere, CO2 fangst og -lagring (CCS).
  • Han sluttet i Hydro i 2001, og etter en periode som konsulent (PricewaterhouseCoopers og selvstendig), har han siden 2004 vært ansatt i Tel-Tek der han er avdelingsleder for GassTek.
  • Han har et stort kontaktnett i Norge og internasjonalt og har bidratt til en rekke publikasjoner innen CCS. (Kilde: tel-tek.no)
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler