Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

PVC-utvidelse på Herøya med ny teknologi og redusert energiforbruk

Bilde av Siw Christin Kaggerud og Jon Atle Semb foran fabrikken på Herøya

Her kommer det nye tørkebygget som vil bli 30 meter høyt, forklarer Jon Atle Semb og Siw-Christin Kaggerud. Anlegget skal ha varmegjenvinning, og er den største enkeltinvesteringen i prosjektet. Fra tørkebygget blir det en gangbro over til eksisterende fabrikk.

INOVYNs PVC-fabrikk på Herøya jobber for å få øke produksjonen av såkalt pasta-PVC med 45 %. Utvidelsen vil bety ny teknologi med redusert energiforbruk, en teknologi som PVC-fabrikken på Herøya er alene om.   

Siw-Christin Kaggerud, sivilingeniør og prosjektleder, jobber tett sammen med kolleger og kontraktør Wood (tidligere Agility) for å få ferdig basic engineering. Før sommerferien skal INOVYNs ledelse si ja eller nei til å gå videre med prosjektet som vil koste rundt 100 millioner kroner. 

– Vi har fått positive signaler underveis, så vi har god tro på at vi får grønt lys for å starte detaljprosjektering, sier en optimistisk Siw-Christin Kaggerud.

Hun forteller at basic engineering skal inneholde et kostnadsestimat på pluss/minus 10 %. En beslutning om å gå videre med detaljprosjektering betyr i prinsippet ja til å realisere prosjektet. Planen er oppstart av det nye anlegget i første kvartal 2020.  

Gode marginer

– Pasta-PVC, også kalt specialities, er et høymarginprodukt som er mindre konjunkturutsatt enn S-PVC. Markedssituasjonen er god, og det gir oss tro på at eierne våre ønsker å investere i økt produksjon, sier Kaggerud.

I dag produserer PVC-fabrikken 200.000 tonn PVC årlig. Produksjonen fordeler seg med 160.000 tonn S-PVC pulver som går til harde og fleksible produkter som rør, kabler og profiler, og 40.000 tonn pasta-PVC som er mer finkornet og benyttes til mykere produkter som gulvbelegg, tapeter, presenninger ol. 

Fra åtte til fire

Bilde av Siw Christin Kaggerud

Utvidelsesprosjektet innebærer mange nye elementer i prosessen, markert med mørkeblå farge på bildet bak Siw-Christin Kaggerud.  

Framstilling av PVC foregår i en autoklav, en lukket beholder. Her skjer en polymerisering, som betyr at små molekyler binder seg sammen til større molekyler i en kjemisk prosess. Denne prosessen tar i dag åtte timer. 

Utvidelsesprosjektet går ut på å kunne halvere polymeriseringstiden til fire timer slik at man får økt kapasitet og mer produkt ut. 

– Her ligger gevinsten, og den skal vi oppnå ved å fjerne flaskehalser, forklarer Siw-Christin. 

Ny teknologi

Den største enkeltinvesteringen i prosjektet er et nytt tørkeanlegg; 30 meter høyt og med et fotavtrykk på 20 x 14 meter. Anlegget vil bli bygd for varmegjenvinning. 

– Vi har kjørt en liten gjenvinningpilot på det gamle tørkeanlegget, og det fungerte bra. Dermed tar vi gjenvinning i bruk i stor skala i det nye tørkeanlegget, som eneste fabrikk i Inovyn-familien, forklarer Siw-Christin Kaggerud. 

Det gamle tørkeanlegget skal legges i «møllpose», og kan gjenbrukes hvis det på sikt skal bygges en ny autoklav i fabrikken.

Fjerne vann

Men før PVC'en går til tørkeanlegget skal en ny filtreringsenhet sørge for å få fjernet en del av vannet. – Det gjør at vi kan kjøre tørkeprosessen med lavere energiforbruk, i tillegg til at vi gjenvinner energi fra anlegget, forteller hun.

Slik filtrering brukes bl.a. i meieribransjen, men Kaggerud kjenner ikke til at det brukes i PVC-fabrikker. Også her går Porsgrunn foran. 

Innovasjon

Hun forteller om artige og spennende dager på jobb, og om en bratt læringskurve fra prosjektet ble startet.

– Gjennom samhandling med ulike fagdisipliner, drift, de andre PVC-fabrikkene, INOVYNs sentrale forskningsmiljø og miljøet på Rafnes, utvikler vi nye og gode løsninger. Når prosjektet er ferdigstilt er det i stor grad basert på egenutviklet design og vår egen kunnskap, understreker hun.  

Kaggerud x 2

Bilde av Siw Christin Kaggerud som holder opp joggesko og båtfender

PVC brukes hovedsaklig til produkter med lang levetid, ikke emballasje og plastposer. Båtfenderen og joggeskoen på bildet er laget av pasta-PVC. – Vi er selvfølgelig opptatt av diskusjonen som går om plastavfall, og jobber med det vi kan påvirke. INOVYN har blant annet investert i resirkuleringsbransjen, forteller Kaggerud. 

Det er ikke bare på Herøya at Kaggerud leder et utvidelsesprosjekt. Siw-Christins mann Torbjørn Kaggerud leder det store VCM-prosjektet på Rafnes, som skal være ferdig i begynnelsen av 2020.

VCM er råstoff til PVC, og en utvidelse på Rafnes gjør det mulig å øke produksjonen på Herøya. 

– Rafnes-prosjekt ligger foran oss i løypa, de har allerede fått bevilgning. Og det er klart at det er nyttig å kunne trekke på hverandre, sier Siw-Christin.

– Er utvidelsesprosjekter tema rundt middagsbordet også?

– Nei, der er det barna som styrer agendaen, ler hun, og forteller at folk i INOVYNlenge trodde at Kaggerud var et veldig vanlig norsk navn.

– Da svigerforeldrene mine også var yrkesaktive i petrokjemi, var vi fire Kaggerud'er. Ikke rart de lurte!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler