Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

PVC-utvidelse på Herøya med ny teknologi og redusert energiforbruk

Her kommer det nye tørkebygget som vil bli 30 meter høyt, forklarer Jon Atle Semb og Siw-Christin Kaggerud. Anlegget skal ha varmegjenvinning, og er den største enkeltinvesteringen i prosjektet. Fra tørkebygget blir det en gangbro over til eksisterende fabrikk.

INOVYNs PVC-fabrikk på Herøya jobber for å få øke produksjonen av såkalt pasta-PVC med 45 %. Utvidelsen vil bety ny teknologi med redusert energiforbruk, en teknologi som PVC-fabrikken på Herøya er alene om.   

Siw-Christin Kaggerud, sivilingeniør og prosjektleder, jobber tett sammen med kolleger og kontraktør Wood (tidligere Agility) for å få ferdig basic engineering. Før sommerferien skal INOVYNs ledelse si ja eller nei til å gå videre med prosjektet som vil koste rundt 100 millioner kroner. 

– Vi har fått positive signaler underveis, så vi har god tro på at vi får grønt lys for å starte detaljprosjektering, sier en optimistisk Siw-Christin Kaggerud.

Hun forteller at basic engineering skal inneholde et kostnadsestimat på pluss/minus 10 %. En beslutning om å gå videre med detaljprosjektering betyr i prinsippet ja til å realisere prosjektet. Planen er oppstart av det nye anlegget i første kvartal 2020.  

Gode marginer

– Pasta-PVC, også kalt specialities, er et høymarginprodukt som er mindre konjunkturutsatt enn S-PVC. Markedssituasjonen er god, og det gir oss tro på at eierne våre ønsker å investere i økt produksjon, sier Kaggerud.

I dag produserer PVC-fabrikken 200.000 tonn PVC årlig. Produksjonen fordeler seg med 160.000 tonn S-PVC pulver som går til harde og fleksible produkter som rør, kabler og profiler, og 40.000 tonn pasta-PVC som er mer finkornet og benyttes til mykere produkter som gulvbelegg, tapeter, presenninger ol. 

Fra åtte til fire

Utvidelsesprosjektet innebærer mange nye elementer i prosessen, markert med mørkeblå farge på bildet bak Siw-Christin Kaggerud.  

Framstilling av PVC foregår i en autoklav, en lukket beholder. Her skjer en polymerisering, som betyr at små molekyler binder seg sammen til større molekyler i en kjemisk prosess. Denne prosessen tar i dag åtte timer. 

Utvidelsesprosjektet går ut på å kunne halvere polymeriseringstiden til fire timer slik at man får økt kapasitet og mer produkt ut. 

– Her ligger gevinsten, og den skal vi oppnå ved å fjerne flaskehalser, forklarer Siw-Christin. 

Ny teknologi

Den største enkeltinvesteringen i prosjektet er et nytt tørkeanlegg; 30 meter høyt og med et fotavtrykk på 20 x 14 meter. Anlegget vil bli bygd for varmegjenvinning. 

– Vi har kjørt en liten gjenvinningpilot på det gamle tørkeanlegget, og det fungerte bra. Dermed tar vi gjenvinning i bruk i stor skala i det nye tørkeanlegget, som eneste fabrikk i Inovyn-familien, forklarer Siw-Christin Kaggerud. 

Det gamle tørkeanlegget skal legges i «møllpose», og kan gjenbrukes hvis det på sikt skal bygges en ny autoklav i fabrikken.

Fjerne vann

Men før PVC'en går til tørkeanlegget skal en ny filtreringsenhet sørge for å få fjernet en del av vannet. – Det gjør at vi kan kjøre tørkeprosessen med lavere energiforbruk, i tillegg til at vi gjenvinner energi fra anlegget, forteller hun.

Slik filtrering brukes bl.a. i meieribransjen, men Kaggerud kjenner ikke til at det brukes i PVC-fabrikker. Også her går Porsgrunn foran. 

Innovasjon

Hun forteller om artige og spennende dager på jobb, og om en bratt læringskurve fra prosjektet ble startet.

– Gjennom samhandling med ulike fagdisipliner, drift, de andre PVC-fabrikkene, INOVYNs sentrale forskningsmiljø og miljøet på Rafnes, utvikler vi nye og gode løsninger. Når prosjektet er ferdigstilt er det i stor grad basert på egenutviklet design og vår egen kunnskap, understreker hun.  

Kaggerud x 2

PVC brukes hovedsaklig til produkter med lang levetid, ikke emballasje og plastposer. Båtfenderen og joggeskoen på bildet er laget av pasta-PVC. – Vi er selvfølgelig opptatt av diskusjonen som går om plastavfall, og jobber med det vi kan påvirke. INOVYN har blant annet investert i resirkuleringsbransjen, forteller Kaggerud. 

Det er ikke bare på Herøya at Kaggerud leder et utvidelsesprosjekt. Siw-Christins mann Torbjørn Kaggerud leder det store VCM-prosjektet på Rafnes, som skal være ferdig i begynnelsen av 2020.

VCM er råstoff til PVC, og en utvidelse på Rafnes gjør det mulig å øke produksjonen på Herøya. 

– Rafnes-prosjekt ligger foran oss i løypa, de har allerede fått bevilgning. Og det er klart at det er nyttig å kunne trekke på hverandre, sier Siw-Christin.

– Er utvidelsesprosjekter tema rundt middagsbordet også?

– Nei, der er det barna som styrer agendaen, ler hun, og forteller at folk i INOVYNlenge trodde at Kaggerud var et veldig vanlig norsk navn.

– Da svigerforeldrene mine også var yrkesaktive i petrokjemi, var vi fire Kaggerud'er. Ikke rart de lurte!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler