Over 500 mann skal gjennomføre vedlikehold på Yaras NII-fabrikk

mann i hjelm og gul jakke står foran fabrikk

Anders Omholt, revisjonsstansleder, forbereder og gjør klar til revisjonsstans.

Mot slutten av september rykker i overkant av 500 mann inn på ammoniakkfabrikkens område i Herøya Industripark. 

Stoppen er allerede i gang med bygging av stillaser og avisolering av noe av utstyret. I tillegg til en vanlig vedlikeholdsstans skal en transferline byttes.

Hovedarbeidene skal foregå i uke 39 og 40. Fabrikken skal kjøres ned fra 22. september. Det tar fem dager, og mandag 27. september starter vedlikeholdsarbeidene. Totalt skal stoppen vare i 50 dager. I den perioden skal det gjennomføres reparasjonsarbeid, katalysatorbytter, inspeksjoner og noen forbedringsprosjekter.

 – Det kommer til å bli noe fakling under nedkjøringen av fabrikken og når den skal kjøres opp igjen, forteller revisjonsstansleder Anders Omholt. – Det er helt vanlig i slike situasjoner. Når fabrikken kjøres ned, må vi tømme den for brennbar gass. Når fabrikken skal kjøres opp etter stoppen, blir det fakling fram til produksjonen går som normalt.

Rørprosjekt

I år skal Yara gjennomføre et stort rørprosjekt. Derfor er varigheten av årets revisjonsstans lengre enn vanlig. Yaras sentrale prosjektkontor har gitt Trosvik Maritime oppdraget med å bytte deler av en gassoverføring mellom to enheter i NII-fabrikken. Den ble også byttet for fem år siden. Det rørbyttet har ikke fungert tilfredsstillende, og nå skal jobben gjøres om igjen. Det er trangt i området der rørbyttet skal foretas, så det må delvis gjøres etter at vedlikeholdsarbeidene er ferdige.

Bilfinger har hovedentreprisen på vedlikeholdsstansen, men det er flere andre firmaer inne på andre jobber. For første gang er det tyske selskapet Time Service på Herøya for å gjøre katalysatorbytter. Norva24 har også en katalysatorjobb, og de skal ta seg av rengjøring og oljeskift. Beerenberg Industri AS (tidligere Vetlesen stillas) har jobben med å bygge stillaser.

Oppmykning korona-regler forenkler

– Det er spesielt å gjennomføre en slik stopp i en koronatid. Derfor har vi større fasiliteter for bespisning, garderober og andre fellesarealer. Det er rett og slett mer av alt, sier Omholt. – Vi har også en del regler vi forholder oss til. Det har vært noe usikkerhet i planleggingen av stansen, men heldigvis gjør oppmykningen av reglene jobben enklere for oss. Nå kan fullvaksinerte kontraktører komme til Norge uten å være i karantene. Så får vi håpe at vi unngår smitte under arbeidene, men det er alltid en risiko. Det er større usikkerhet knyttet til overskridelser på tid og kostnader ved denne stoppen enn ved tidligere vedlikeholdsstanser.

Regelmessige vedlikeholdsstopper

Vedlikeholdsstoppen i NII-fabrikken gjøres normalt hvert fjerde år, og det er en omfattende jobb. Siste stopp var i 2016, så nå er det faktisk fem år siden siste revisjonsstans. Utsettelsen på ett år har sammenheng med at fabrikken sto et halvt år etter en brann i kompressorsalen i 2017. – Det gjør at omfanget av årets stopp er noe større enn vanlig, men det er en ganske ordinær vedlikeholdsstans, forteller Omholt. – Fabrikken må ha regelmessig vedlikehold, og det er lovpålagte krav om en del inspeksjoner vi må gjennomføre.

Null skader

I tillegg til ambisjonen om å holde tidsskjemaet og å unngå kostnadsoverskridelser er målsetting nr. 1 null skader. Revisjonsstanslederen håper også at det skal holde med én oppstart av fabrikken. – Det betyr at kvaliteten på arbeidene er god dersom vi kan kjøre fabrikken rett opp etter stansen, utdyper Omholt. – Dersom noe er feil, må vi prøve flere ganger. Det skal gjennomføres 750 jobber, og nesten alle oppgavene har potensial for feil. Vi har systemer for å fange opp ting som ikke er riktig, men det er alltid en risiko. En enkelt feil kan føre til problemer under oppstart, og det er den dyreste tiden vi har, for da må vi fakle. Men vi har gjort dette noen ganger, og vi har trua på at vi skal klare jobben denne gangen også.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler