Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

– Økt satsing på FoU vil gjøre industriparken enda mer attraktiv

Sverre Gotaas, ny direktør i Herøya Industripark

Sverre Gotaas ønsker at FoU-aktivitetene i industriparken blir mer synlige og tilgjengelige for bedriftene i industriparken og i Grenland for øvrig.

– Min erfaring er at steder med høy aktivitet innen forskning og utvikling, og et tett samarbeid med høgskoler og universitet er attraktive. Ved å satse enda mer på FoU kan Herøya Industripark trekke til seg flere nye virksomheter, sier Sverre Gotaas.

Den nye lederen i Herøya Industripark AS, Sverre Gotaas, har allerede begynt å bli varm i stolen etter tre måneder i den nye jobben, og han har fått flere aha-opplevelser.

Kløktig og imponerende

– Når du vandrer rundt i industriparken slår det deg hvor enormt stor den er, hvor kløktig den er bygd, hvor sammenvevd virksomhetene er, hvor ryddig og grønt det er – og hvor få mennesker du treffer.

Han lar seg også imponere over utviklingen i mange av virksomhetene; økt produksjon, solid kompetanse, gode HMS-resultater og økt konkurransekraft.

Sverre Gotaas har bakgrunn fra forskning og innovasjon, blant annet fra tidligere jobb som innovasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen ASA, og som styremedlem i Høgskolen i Sørøst-Norge og i Norges Forskningsråd (NFR). Han mener at en av veiene til økt attraktivitet for industriparken går gjennom FoU og tettere samarbeid med akademia.

Synlige og tilgjengelige

– Herøya Industripark har et solid forskningssenter, men aktivitetene her er først og fremst rettet mot de store bedriftene Yara, Statoil og Hydro. Ved å få inn noen uavhengige forskningsmiljøer, som Sintef, vil små og store bedrifter i og utenfor parken, få lettere tilgang til FoU-tjenester, understreker han.  

– Jeg vet at dette ikke er nye tanker, nå må vi sette alle krefter inn på å få det til, framholder Gotaas.

Tettere på høgskolen

På Kongsberg hvor Gotaas har jobbet i mange år er ingeniørstudiet ved høgskolen mer integrert med bedrifter i teknologiparken enn tilfellet er i Grenland. Studenter kan blant annet ta industrimaster gjennom en ordning der du er 50% student og 50% i jobb i en bedrift.

– Studenter kommer inn i bedriften med nye tanker og idéer. Jeg mener HIP bør kunne tilrettelegge og bidra til et tettere samarbeid med høgskolen, slik at bedrifter i industriparken i større grad kan nyttiggjøre seg kompetansen herfra, understreker han.

Mer penger til pilotering

Kybernetikeren Sverre Gotaas er tilbake i Herøya Industripark

Kybernetikeren Sverre Gotaas er tilbake i Herøya Industripark, nå som tilrettelegger og partner for eksisterende og nye virksomheter.

Sverre Gotaas er også opptatt av fasen som kommer etter forskning, nemlig uttesting og pilotering.

– Virkemiddelapparatet i Norge er godt utrustet, men det slår litt skjevt ut. For eksempel har Forskningsrådet store midler til forskning, men det er begrensete midler til det som kommer etter forskningen. Ordningen Norsk katapult med 50 øremerkede millioner kroner til testsentre er en god start, men på langt nær nok. Ordningen bør ha 200-300 millioner kroner årlig, konstaterer han.

Herøya Industripark har posisjonert seg med ordningen Pilotarena Herøya, der idéhavere kan få støtte og hjelp til uttesting i industriell skala. Pilotarena Herøya var blant 38 næringsmiljøer fra hele landet som søkte om opptak i Norsk katapult. 

– Vi nådde dessverre ikke opp i denne runden, men har fullt trykk på å videreutvikle vårt tilbud om pilotering og uttesting. Pilotarena Herøya skal blant annet bistå den nye magnesiumpiloten som ENOVA støtter med 19,5 millioner, understreker. 

Herøya – «den hellige gral»

For kybernetikeren Sverre Grotaas er det spennende å komme tilbake til Herøya som har vært som en «hellig gral» for kybernetikere. Kybernetikk er læren om styremekanismer og styringsproblemer, og beskriver styring og regulering i teknologiske innredninger som for eksempel fly, roboter, fartøyer og industrielle prosesser.

Nå har han imidlertid en annen rolle, som tilrettelegger og partner for de ulike bedriftene i parkene, og som bidragsyter til å gjøre Herøya Industripark enda mer attraktiv for nye virksomheter.   

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler