Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Nytt Geminisenter gir større slagkraft i å utvikle hydrokjemisk prosessteknologi

Bildet viser partene i det nye Gemini-senteret.

Valgte Herøya: Fv. Jon Petter Omtvedt (f.v.), Universitetet i Oslo (UiO), Jens-Petter Andreassen, NTNU og Arild Heggeset, SINTEF Industri. Her sammen med Herøya Industriparks Rolf Olaf Larsen (th), vertskap og leder av Pilotarena Herøya.

SINTEF Industri, NTNU og UiO, tre partnere i det nye Geminisenteret HyProS «Hydrokjemisk prosessteknologi i den Sirkulære økonomien», valgte å sparke i gang satsingen fra Herøya Industripark i forrige uke.

Dagens agenda var å se muligheter for samarbeid mellom forskere og industribedrifter, få innsikt i industriens utfordringer og diskutere mulig samarbeid og bruk av virkemiddelapparatet.

Hydrometallurgi aktuelt for gjenvinning

– Hydrokjemisk prosessindustri og hydrometallurgi er et område aktualisert i sirkulærøkonomi på grunn av mangel på metaller, sa Jon Petter Omtvedt, Universitetet i Oslo.

– Behovet for gjenvinning av metaller fra industriprosesser øker. Vi bruker flere metaller enn før inn i ny teknologi. Mesteparten av fornybare energiløsninger er avhengig av tilgang på metaller. Uten metaller får vi heller ikke fornybar energi. 

Møtte pionérer i resirkulering

Forskerne møtte noen av dem som leder an i nye resirkuleringsprosjekter fra industrimiljøene på Herøya og i Grenland. De fikk innblikk i pågående prosjekter innenfor gjenvinning av mineraler og metaller fra utslipp, avfall og sidestrømmer fra industri.

Bygger europeisk verdikjede av metaller fra gjødselproduksjon

Sigve Sporstøl, REEtec.

Sigve Sporstøl presenterte SecREEtec-prosjektet, et EU H2020-prosjekt koordinert av SINTEF Industri, der industripartnerne er REEtec, Yara, engelske Less Common Metals (LCM) og tyske Vacuumschmelze (VAC).

– Vi bygger opp en europeisk verdikjede for metaller som skal hentes ut fra Yaras gjødselproduksjon på Herøya i Porsgrunn, fortalte Sigve Sporstøl, REEtec.

– Her på Herøya har vi utviklet oss trinnvis, realisert et pilotanlegg, og kjører nå i disse dager i gang demonstrasjonsanlegget som skal videreforedle metallene vi får fra råstoffet til Yara Porsgrunn og som de ikke trenger i sitt gjødselprodukt. 

Fra avfall til råvare

Per Bakke, Norsep

FoU-sjef Per Bakke fortalte om Norseps pilotanlegg på Herøya og deres prosessløsning som renser og behandler flygeaske fra forbrenningsanlegg.

Resultatet blir uoppløst og ufarlig flygeaske, som kan brukes i framstilling av ulike produkter, f.eks. brostein, og ulike metaller som kunder kan videreforedle.

Hydro vil gjenvinne el-batterier  

Christian Rosenkilde, Hydro

Christian Rosenkilde fra Hydro fortalte om muligheter for lønnsom gjenvinning av litiumbatterier.

– Vi ser på muligheter for å gjenvinne mineraler fra batterier for å putte dem tilbake i verdikjeden, sa Rosenkilde. – Vi tror vi kan dra fordel av Norges ledende elbil-posisjon i Europa, og at vi om 10-15 år har god tilgang på batterier som skal resirkuleres.

– I sirkulærøkonomi må vi samarbeide

Stian Johnsen, NOAH

Stian Johnsen fra NOAH presenterte selskapets gjenvinningsprosjekt av salter som kan brukes av Yara eller INOVYN.

– Her på Herøya har vi infrastruktur og industribedriftene som trengs for å få til de beste eksempler på sirkulærøkonomi i praksis. Vi får det ikke til alene, men sammen har vi alle muligheter.   

Samle kompetanse – skape moment

Gruppebilde fra kickoff Geminisenter.

Godt humør: Godt humør sirkulerte i minglepause. Foran f.v. Per Bakke, Norsep AS, Sigve Sporstøl REEtec AS, Rolf Olaf Larsen, Pilotarena Herøya/Herøya Industripark AS, Stian Johnsen og Karsten Rabe, NOAH. Bak f.v. Yongxiang Yang, NTNU, Carole Allen, Yara, Dag Øistein Eriksen, UiO og Jens-Petter Andreassen, NTNU

Jens-Petter Andreassen i NTNU forteller at HyProS-senteret skal samle kompetansen.

– Vi skal samle kompetansen og synliggjøre den. Sammen skal vi skape et moment, og få myndigheter til å satse. Jobben er å få revitalisert og gjennomført en ny og grønnere måte å drive industri på.

– Geminisentre er vårt direkte svar til Norsk Industri for å realisere visjonen «Internasjonalt fremragende sammen».

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

Om Geminisenter HyProS:

Strategiske samarbeidsparter er UiO Kjemisk institutt. NTNU, Instituttene Kjemisk prosessteknologi og Materialteknologi og SINTEF Industri.  

Fagområdet er hydrokjemisk prosessteknologi der teoretiske metoder og hydrometallurgiske enhetsoperasjoner, kombinert med fokus på sirkulær økonomi for en bærekraftig prosessindustri, står sentralt.

Senterets sentrale oppgave er å bidra til i fellesskap å bygge robuste fagmiljøer med høy kvalitet, og å legge forholdene til rette for at de lokale miljøer sammen kan gripe og realisere muligheter som gir merverdi for totalmiljøet.

Senterets overordnede mål er å oppfylle industriens behov for forskning og utvikling innen fagområdet, samt å utdanne kandidater for jobber i industrien, forskningsinstitusjoner og innen høyere utdanning.

Visjonen for HyProS er å utvikle et internasjonalt ledende senter for hydrokjemisk prosessteknologi (inklusive hydrometallurgi) hvor kunnskap, utdanning og forskning sammen er med på å finne maksimal utnyttelse av råstoff og minimering av energiforbruk for kritiske grunnstoffer.

Kontakt:

Arild Heggeset, Forskningsleder, SINTEF Industri, t. 982 30 500 arild.heggeset@sintef.no

Mer info om Gemini-samarbeidet:

https://www.sintef.no/gemini-samarbeidet 

https://www.ntnu.no/forskning/gemini-sentre

http://hydromet.no/gemini_senter.html

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler