Nye lærlinger på plass hos Yara

gruppe lærlinger kledd i arbeidstøy

Dette er Yaras nye lærlinger og fremtidens fagarbeidere: Jonas Vonstett, Jonathan Hansen Haugsdal, David Skifjeld, Franz August Lauritz, Mathias Romberg, Denis Ates, Philip Åsulfsen, Sander Hjellvoll, Muhammad Shamsiddinov, Emma Sofie Kleven Steen, Leo Kveldsvik Desjardins, Tobias Helgen, Benjamin Bjåland, Hogne Håndlykken og Andreas Gusfre. Nederst til venstre på bildet står HR Service Specialist og ansvarlig for lærlingene i Yara, Bjørn-Øyvind Tufte.

Forrige uke startet årets kull med lærlinger hos Yara. Spent ungdom, ikledd Yaras arbeidstøy, i gang med sitt utdanningsløp mot fagbrev.

De er fremtidens fagarbeidere, og de fleste skal ha sin læretid på skiftordning.

I oppstartsfasen har lærlingene gjennomgått ulike HMS-relaterte kurs.

Intervjuer på Teams i år også

Grunnet Covid-19 og smittesituasjon ble intervjuer kjørt på Teams, som i 2020. – Det fungerer greit, men det som også er spesielt for dette inntaket av lærlinger er at vi ikke hadde de inne på utplassering i fjor da de var 2.-års elever. Vi er allikevel sikre på at vi har fått på plass en flott gjeng, som vi gleder oss til å bli bedre kjent med, sier HR Service Specialist og ansvarlig for lærlingene i Yara, Bjørn-Øyvind Tufte.

Læretid på skiftordning

De fleste lærlingene hos Yara går inn i 6-skiftordning. – Lærlingene har egne oppgaver de skal utføre, og er en del av skiftet. Vi håper å kunne ansette flere av disse ved endt læretid, det er våre fremtidige kolleger og fagarbeidere som kommer her nå. Vi er ganske stolte over de flotte lærlingene våre, sier Tufte.

Viktigste rekruttering

I år tar Yara inn 15 lærlinger. De fordeler seg på kjemiprosessfaget (13), automatikerfaget (1) og elektrikerfaget (1).

– Opplæring av fagarbeidere er vår viktigste rekruttering, sier Tufte. – Det er et generasjonsskifte på gang i industrien. Det betyr at vi må ha inn mange nye fagarbeidere, spesielt i kjemiprosessfaget. Og så håper vi at flere jenter vil søke seg til kjemiprosessfaget, det er positivt for arbeidsmiljøet, trivselen og kulturen med et blandet miljø.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler