Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Millioner til forskning på sirkulærøkonomi i prosessindustri - Yara og NOAH er med

Jo-Ela Johansen, Yara og Karsten Rabe, NOAH

Er med: (Fv.) Jo-Ela Johansen, miljøingeniør i Yara Technology Center (YTC) og Karsten Rabe, leder gjenvinning og teknologiutvikling i NOAH i Herøya Forskningspark er med i kompetanseprosjektet PRICE («Prosessindustri i den sirkulære økonomien").

Forskningsrådet ga topp «rating» og 20 millioner til kompetanseprosjektet PRICE (“Process industries in the circular economy – Prosessindustri i den sirkulære økonomien") som samler forskningsinstitusjonene NTNU, UiO og SINTEF Industri og seks industriaktører.

Bidrar med penger og kunnskap

Yara Technology Center (YTC) og NOAHs FoU-avdelinger i Herøya Forskningspark er partnerbedrifter og bidrar inn med penger og kunnskap sammen med Boliden Odda, Glencore Nikkelverk, KA Rasmussen og Solberg Industri. Samlet toppet bedriftene NFRs 20 med 7 millioner kroner i tillegg.   

Målet med PRICE er å utvikle ny kunnskap for å bringe prosessindustri nærmere en sirkulær økonomi i praksis.  

Skaffe ny kunnskap for flere

Det er forskningsinstitusjonene NTNU, UiO og SINTEF Industri som leder arbeidet i PRICE. Bedriftene bidrar med penger og aktiv deltagelse med problemstillinger, kunnskap og tilrettelegging i forskningsløpet de neste 4-5 årene. 

Hovedleveransene i PRICE er fire PhD-kandidater med kompetanse som deltakende industribedrifter vil ha bruk for.  Kunnskap skal deles underveis med seminarer og kurs, samt at UiO og NTNU ser på å opprette felles studieplan innen hydrometallurgi.

PRICE springer ut fra hydrometallurgi-nettverket i Norge  hvor både Yara og NOAH deltar.

Ser på sirkulære forretningsmodeller

En rekke industriaktører ser nå på sirkulære forretningsmodeller som skal gi nye bærekraftige verdikjeder. Det innebærer å tette lekkasje av verdielementer som bl.a. finnes i avfall, utslipp og sidestrømmer fra produksjon eller i produkter, redusere avfallsmengder, utnytte råvarer bedre og redusere energiforbruk.

Søker svar på å lukke sirkelen

Hvorfor er dere med på dette?

– Vi er interessert i kompetansen som kommer fram fra prosjektet, kommenterer NOAHs Karsten Rabe (tv).

Jo-Ela Johansen fra Yara Technology Center (YTC) forteller at Yara ønsker å investere i nettverk som forsker på problemstillinger i sirkulærøkonomi relevant for Yara.  

– I tillegg til at forskningsavdelingen vår i Herøya Forskningspark forsker løpende på å optimalisere, forbedre og peke på nye muligheter i produksjonsprosessene våre, deltar vi og investerer i andre forskningsnettverk.  

Velge rett teknologi

Hvilken praktisk nytte forventer dere fra PRICE?

– Vi forventer at kunnskapen vil gjøre oss bedre i stand til å vurdere og velge teknologier som bidrar til å utnytte elementer i avfallsstrømmer vi håndterer, sier Karsten Rabe i NOAH. PRICE skal finne ut mer om teknologibruk og effekter, bl.a finne ut om man oppnår det man tenker seg og også se bredere på utslippssiden, forklarer han.  Kunnskapsprosjektet skal bruke livsløpsanalyser som et grunnleggende verktøy, og vi ønsker nettopp bedre grunnlag for å se nye muligheter, nye perspektiver for nye løsninger og hvordan disse påvirker miljøet.

Peke ut nye potensialer

– Vi forventer å få kunnskap som peker på nye potensialer vi kan bruke for å utvikle produksjonsprosessen i en sirkulærøkonomi, sier Jo-Ela Johansen i YTC. Vi forbereder oss på framtiden, med nye krav fra kunder, myndigheter, opinion og samfunn. Og målet vårt er å være i front hele tiden.

PRICE - Prosessindustri i den sirkulære økonomien

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet.

Partnere: Forskningsinstitusjonene NTNU, UiO og SINTEF Industri. Bedriftene YARA., NOAH, Boliden Odda, Glencore Nikkelverk, KA Rasmussen og Solberg Industri.
Finansiering: 27 millioner (NFR 20 mill., partnerbedrifter 7 mill.)
Varighet: 4-5 år.
Verktøy/Teknologi: En viktig del av PRICE er å bruke verdikjedebetraktninger som livsløpsanalyse (LCA) og tekno-økonomisk optimering for å velge de rette separasjonsmetodene og finne innovative muligheter for verdiskapning. Separasjonsmetoder som vil bli benyttet er bl.a. elektrokjemiske membranmetoder (elektrodialyse), kromatografi, krystallisasjon o.a.
Hovedleveranser: Den viktigste leveransen fra prosjektet vil være fire PhD-kandidater med kompetanse som de deltakende industribedriftene vil ha bruk for. I tillegg vil det bli arrangert seminarer og kurs samt opprettet felles studieplan mellom UiO og NTNU innen hydrometallurgi.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler