Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Millioner fra bedrifter i Herøya Industripark og øvrige Grenland skal styrke fagmiljøer ved USN

Bildet viser samarbeid om styrkede fagmiljøer ved USN

Satser sammen på ny kompetanse: Industriaktører, næringsliv og banker satser sammen med Grenlandskommuner, fylkeskommunen og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på ny kompetanse innenfor grønn industri, autonome systemer og velferdsteknologi. Her samlet ved USN, Campus Porsgrunn. (Foto: Porsgrunn kommune)

Flere ledende industribedrifter, næringsliv og banker i Grenland går tungt inn sammen med Grenlandskommunene og fylkeskommunen om en storstilt styrking av fagmiljøer ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Porsgrunn.

Blant selskapene er Herøya Industripark AS, Yara International, Skagerak Energi, Eramet, REC Solar, INEOS, Grenland Havn IKS, Imatis AS, Sparebank1 Telemark, Skagerak Sparebank og Sparebanken Sør.

Satsingen ble initiert i det som kalles «Birkelandinitiativet»*), av politisk ledelse i Grenlandskommunene og Telemark Fylkeskommune i 2017.

Sikret 16 millioner 

Nå i første omgang har spleiselaget sikret totalt ca. 16 millioner kroner til USNs kompetansesatsinger de neste fire årene. Det innebærer finansiering av tre professorater ved USN innrettet mot teknologi innenfor helse og velferd, grønn industri, fornybar energi, digitalisering og autonomi.

Bedriftene bidrar med kompetanse og ressurser. I tillegg vil stipendiatstillinger og studentprosjekter ved USN bidra til å styrke satsingen.  

Vil ta føringen

Ved hjelp av ny framtidsrettet kompetanse har industri – og teknologibedrifter i Grenland ambisjoner om å ta føringen sammen med USN i å utvikle ny bærekraftig industri, digitale løsninger, autonome systemer og velferdsteknologi.

– Vi merker en veldig «drive» i regionen for å få til et løft, og det er en ny forståelse for viktigheten av forskning og høyere utdanning som vi ikke har sett før, sa prorektor Kristian Bogen til USN Aktuelt da «Birkelandinitiativet» ble lansert i 2018.

Gevinster av satsingen er knyttet til nye arbeidsplasser, økt bosetting samt videreutvikling av attraktive og relevante fag- og studietilbud ved USN Campus Porsgrunn.

*)«Birkelandinitiativet» er et samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og akademia som skal sikre framtidsrettet kompetanse ved USN Campus Porsgrunn, ogg bidra til innovasjon og ny næringsutvikling. «Birkelandprofessorater» har som formål å blant annet støtte utviklingsarbeidet innenfor utvalgte fagfelt der det er mulig for Grenland og Telemark å ta en ledende rolle.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler