Kom til Herøya for å lære om infrastruktur for bruk av hydrogen i transport

gruppe mennesker i dress står i et møtelokale

Industrisafari: Nordsjøkommisjonens transportgruppe ledet av Preben Friis-Hauge, til høyre, dro til Herøya og Grenland på industrisafari. Her sammen med, fra venstre, Terje Riis Johansen, fylkesordfører Vestfold Telemark og Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark AS.

– Vi skal gjøre grønn strøm om til hydrogen, og er spesielt interessert i å se hvor mye infrastruktur som trengs.

Dette sa Preben Friis-Hauge, leder av Nordsjøkommisjonens transportgruppe under sitt besøk på Herøya nylig.

Nordsjøkommisjonens transportgruppe fra 27 regioner rundt Nordsjøen besøkte nylig Herøya Industripark, Norcem og Grenland Havn. 

Se energiomstiling i praksis

– Når vi er her på Herøya, så er vi interessert i å se hvordan industrien tar energiomstilling fra idé og politikk til praktisk handling, sa Preben Friis-Hauge, leder av transportgruppen. – Vi jobber mye med å få omstilt drivstoff i transport fra fossilt til elektrisk og grønt hydrogen, og er interessert i å se hvordan industrien her gjør det skiftet mellom skip, vei og bane på smartest mulig måte i praksis, sa Friis-Hauge.

gruppe mennesker står i et møtelokale

Nordsjøkommisjonens transportgruppe, fylkesordfører fra Vestfold Telemark, ledelse fra Herøya Industripark AS og Green Industry Cluster (GIC).

Spesielt interessert i infrastruktur

Han framhevet spesiell interesse for å se hvor mye infrastruktur hydrogen krever.

– I Danmark arbeider vi med et gigaprosjekt som går på å bygge energiøyer med vindmøller til havs, der vindkraft skal brukes til å lage grønt hydrogen, og transporteres til land.  Jeg er spent på å se hvordan vi får gjort grønn strøm om til hydrogen, og spesielt interessert i hva og hvor mye infrastruktur vi må være klare med.

Vil etablere komplett verdikjede for hydrogen

Nordsjøkommisjonen møtte ledelse fra Herøya Industripark AS, hydrogennettverket, Green Industri Cluster, Yara og flere, hvor de fikk innblikk blant annet i veikart til klimanøytral industriregion 2040, intermodale transportsystemer, samt regionens hydrogensatsing på å bli et nasjonalt hydrogenknutepunkt.

17 virksomheter fra industri, teknologi, logistikk og forskning samarbeider for å etablere en komplett verdikjede for Hydrogen fra fornybar kraft i Grenland.

Bedriftene som er med i samarbeidet er Brevik Engineering, Equinor, Grenland Havn, Herøya Industripark AS, HydrogenPro, Hynion, Ineos Bamble, Inovyn, NEL Hydrogen Electrolyser, Nordic Electrofuel, Sintef, Skagerak Energi, Statkraft, Trosvik Maritime, Universitetet I Sør-Øst Norge, Vekst i Grenland og Yara.

Samarbeidet består i å etablere en komplett hydrogenverdikjede fra fornybar kraft til produksjon, logistikk og distribusjon. Her inngår også salg av hydrogen til både maritime sluttbrukere og andre markedssegmenter, innenfor industriell bruk og landtransport.

Vi kan lære av industri  

– Når jeg kommer tilbake til Danmark, så kan jeg si at jeg har vært i Norge, i Porsgrunn, og sett hvordan tingene henger sammen. Jeg har sett hvordan man gjør det. Vi kan lære av industrien, slår Friis-Hauge fast.

to menn i dress og et håndtrykk

Kommet til rett sted: Terje Riis Johansen, fylkesordfører i Vestfold Telemark og samarbeidsregion i Nordsjøkommisjonen, mener transportgruppen har kommet til rett sted. – Energiomstilling, ja da passer det å komme hit. Vi mener at vi skal ta en posisjon globalt, nettopp på energiomstilling. Og når det gjelder hydrogen og ammoniakk, så er dette også rette stedet, med de planene vi ser Yara og flere har.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler