Klimatall fra Herøya Industripark AS imponerer OPF

OPFs Miljø- og Eiendomssjef Martine Pettersen (til høyre) er veldig fornøyd med arbeidet som gjøres av Herøya Industripark AS for energieffektivisering. Bildet til venstre Tove Kilen, byggforvalter Forskningsparken, Skjalg Aasland, leder Utvikling og Byggforvalting, begge Herøya Industripark AS, og ytterst til venstre driftstekniker Pål Berg, Bilfinger. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

– Klimatall fra Herøya er veldig gode. Vi ble positivt overrasket.

Dette sier Martine Pettersen, Miljø- og eiendomsansvarlig i Oslo Pensjonsforsikring (OPF), som eier industriparken i Porsgrunn.

Klimafotavtrykket til eiendomsmassen forvaltet av Herøya Industripark AS er blitt betydelig lettere og ligger foran ambisiøse bærekraftmål eieren har satt for hele sin eiendomsportefølje. Dette viser tall som framkommer i OPFs klimarapport 2020.

27 prosent mindre energi – mer sirkulær ressursforvaltning  

Herøya Industripark AS har redusert bruk av energi med hele 27 prosent siste tre år (perioden 2017 - 2020), resultater som allerede ligger langt foran energimål satt for OPFs totale eiendomsportefølje. Tall på sirkulær ressursforvaltning er også høyt, 68 prosent av materialer og ressurser fra bygge- og rehabiliteringsprosjekter sorteres for gjenbruk, gjenvinning eller til deponi.

– Tallene fra Herøya Industripark AS er veldig gode, sier hun. – I tillegg til å ha fokus på bygningsdrift og energiforbruk relatert til byggene, drifter de infrastruktur for prosessindustrien i parken som er svært energiintensiv. De har blant annet ansvar for energi som blir brukt i pumpestasjonen, 8000 liter vann pumpes inn fra Norsjø hvert sekund, og strømmer videre som kjøle- og prosessvann til fabrikkene. 

Herøya Industripark AS har redusert bruk av energi med hele 27 prosent siste tre år

–  Fordi en industripark ikke kan sammenlignes med for eksempel et kontorbygg blir det feil å sammenligne tall fra Herøya Industripark AS med tall fra øvrig eiendomsportefølje. Det er også noe ulikt datagrunnlag som er tilgjengelig. Vi skiller derfor ut tallene fra Herøya.

Viktigst - faktisk levere resultater

Hvordan forklares de gode tallene?

– Det er første gang de rapporterer mht. bærekraftstrategien for eiendom, så vi har ikke historikken. Men det viktigste for oss er at de har riktig fokus og leverer resultater. Tallene viser at dette er mer enn bare fine ord, noe som er veldig viktig for OPF; at man ikke bare snakker om hva man skal satse på, men at det faktisk skjer.

Første viktige klimatall

Martine Pettersen, relativt fersk miljø- og eiendomsansvarlig i OPF siden 2019, forteller om arbeidet med å systematisere klimarapportering i selskapet.   

– OPF har ambisiøse mål om å redusere karbonintensiviteten i eiendomsporteføljen, og vi har forpliktet oss til å innføre «10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere» fra Eiendomssektorens veikart mot 2050. Innsatsen på energieffektivisering og bærekraft har pågått i mange år, men den har kanskje ikke vært så synlig. Systematisering med å rapportere mot etablerte mål, gjør det nå lettere for oss å kommunisere bærekraftarbeidet utad. Det er viktig at vi har fått det på plass, påpeker Pettersen.

Fokus på bærekraft

Miljøsjefen trekker fram at Herøya Industripark AS har rett fokus og turt å innføre de rette tiltakene.

– Selskapet har jobbet med bærekraft i lang tid. De har hatt en egen miljøplan, systemer og mål for bærekraft lenge før den overordnede bærekraftstrategien for OPF ble lansert.

Driver energieffektivt

– Herøya-eiendommen består av mye grunn og festetomter som leies ut, og flere leietakere eier byggene sine, forklarer Pettersen.

– Vertskapsorganisasjonen er opptatt av at leietakere kan drive mest mulig energieffektivt. Planer foreligger for prosjekt der de sammen med leietakere ser på muligheter for å spare vann, som igjen vil gi besparelser på energiforbruket til pumper/motorer.

Tror på flere gevinster

OPF er spent på hva bedriften kan gjøre framover relatert til de gode resultatene, kun et halvt år etter at de innførte bærekraftstrategien.

– De har vært dyktige på blant annet energi, og har ambisjoner om å gjennomføre parkens første BREEAM-sertifisering i løpet av året.

Pettersen mener man vil fortsette å se en positiv utvikling. – De er jo en organisasjon som viser at de klarer å gjennomføre effektive tiltak. Samtidig må man huske på at videre forbedringer blir vanskeligere jo mer av potensialet som allerede er tatt ut.

Gjør bedriftens fotavtrykk lettere

Å rehabilitere bygg monner for miljøet. Herøya Industripark AS er godt i gang med å rehabilitere to store bygg,  historiske Bygg 25, nyåpnet i 2020 og Herøya Forskningspark, rehabiliteres etasje for etasje .  

Skjalg Aasland, leder for Utvikling og Byggforvaltning i industriparken forteller om gjenbruk og ombruk av materialer i byggeprosjektene.

Sirkulærøkonomi i praksis

portrett mann skjorte blazer

– Vi driver med sirkulærøkonomi i praksis, sier Aasland. – Gjenbruk og ombruk gir en stor miljømessig effekt. Samtidig ser vi at å modernisere gamle tekniske anlegg gir raske og gode resultater på mindre energibruk.

Det er mange måter å spare energi på i en stor industripark, og nye ideer dukker stadig opp. – Bytte av ventilasjonsanlegg og styring av lys er noe de fleste tenker på, men bare det å manuelt skru av så mye som mulig når det ikke brukes gir stor effekt i store anlegg og bygg.

– Vi klatrer så langt opp på BREEAM-klassifiseringen vi kan i hvert eneste byggeprosjekt, sier han.

Store CO2-utslipp i Norge kommer fra byggebransjen. – Det å bruke bygningsmasser på nytt, er virkelig noe vi mener bidrar godt til å oppnå ambisiøse klimamål. Det setter både OPF, regionen her og samfunnet for øvrig stor pris på, sier Aasland.

Les mer:

Store energibesparelser i Herøya Forskningspark

Ragn-Sells etablerer ressurssystemer for hele industriparken

Å rehabilitere bygg og områder er bedre for klimaet enn å bygge på nytt, SINTEF

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler