Jobber for å få jernbaneterminal tilbake til Herøya

kvinne i gul jakke og hvit hjelm strekker ut armene og viser størrelse på stort område

Tett på bedriftene: – Her, tett på bedriftene i industriparken, har vi satt av området for en framtidig jernbaneterminal, forteller Tone Rabe, leder for industriparkdrift i Herøya Industripark AS.

– Vi jobber for klimavennlig godstransport og er med på å bygge oppunder for at en framtidig godsterminalutbygging kan realiseres på Herøya.

Dette sier Tone Rabe, leder for industriparkdrift i Herøya Industripark AS. Hun jobber for å få jernbaneterminal tilbake til Herøya.

Målet er å overføre godstransport fra vei til bane. I disse dager klargjør Bane Nor beregninger og rapport som blir beslutningsgrunnlag videre for Jernbanedirektoratet.

God timing

Portrett av kvinne med gul arbeidsjakke og hvit hjelm på hodet

Tone Rabe, leder Industriparkdrift Herøya Industripark AS

Tone Rabe tror at timingen for å velge klimavennlig godstransport er god.

– Det ligger i tiden, at bedrifter tenker mer på å ta i bruk transportløsninger som er mer klimavennlig enn tidligere. Bedriftene i industriklyngen (Industrial Green Tech) har også satt seg som mål å få til en klimapositiv industriregion innen 2040.

Rabe peker på Yara, som er godt i gang med sitt prosjekt for autonom transport av gjødsel på Herøya og nå tester ut 5G-nettverk i logistikkoperasjoner med Telenor og Evry i industriparken, samt Herøya industripark som nå lager veikart for å gjøre industriparken autonom sammen med flere partnere.  

Gi grønne valgmuligheter

– Vår drivkraft er å tilrettelegge for at bedriftene hos oss kan velge grønnere transportløsninger inn og ut av industriparken, og jernbane er en del av løsningen vi ønsker å tilby virksomhetene her, sier Rabe. 

Vi holder av og bygger oppunder området

– Nå holder vi av et stort og sentralt område på Herøya fram til beslutning, selv om vi har andre som kunne tenke seg å etablere seg der. I tillegg bygger vi oppunder framtidig terminalområde gjennom utbygginger i området rundt, som vi nå utvikler og bygger til et nytt logistikkområde. Det betyr at vi kan få inn ekstra trafikk som grenser til dette området, forklarer hun.

Avhenger av bedriftene  

– Vi er jo avhengig av at bedriftene bruker de nye transportløsningene, som jernbane er en del av, sier Rabe. – Det krever nok noe av virksomhetene. Å flytte over fra egne logistikksystemer i dag, innebærer å lage andre løsninger som kobler opp mot det nye.

– Framtidige nyetableringer vil jo også bidra til å styrke lønnsomheten og dra prosjektet i positiv retning, påpeker Rabe. Hun viser til Elkem og NEL som begge planlegger å bygge fabrikk på Herøya.

kvinne står langt unna med utstrakte armer for å vise stort område

– Nå holder vi av et stort og sentralt område på Herøya fram til beslutning tas, sier Tone Rabe, Herøya Industripark AS.

Herøya - del av nasjonal og regional storsatsing på klimavennlig godstransport

Herøya er sentral i storsatsing på miljøvennlig godstransport i Vestfold og Telemark, som ble presentert av samarbeidsparter fra fylkeskommunen Vestfold Telemark, Vekst i Grenland og Herøya Industripark AS for drøye to år siden. 

Det var i 2016 at Telemark fylkeskommune tok initiativ for å utvikle en ny regional løsning for gods på bane med utvikling av terminaler og koblingspunkter, slik at terminalene kan samarbeide om felles togtilbud til og fra regionen. I rapporten «Godskonsept Vestfold/Telemark, Rapport Fase I, 2018» inngår ny jernbaneterminal på Herøya som del av løsningen

Nasjonal Transportplan, NTP 2018 - 2029 har en godssatsing på 18 milliarder kroner, og godskonseptet Vestfold/Telemark er én av satsingene som er trukket fram.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler