Inviterer til åpning av 400 millioners EU-finansiert prosjekt PYROCO₂ i Ælvespeilet

Endelig kan de invitere til åpningsarrangement: fra venstre Alexander Wentzel, seniorforsker innen bioteknologi og nanomedisin hos SINTEF og koordinator for PYROCO2-prosjektet, Francesca Di Bartolomeo forskningsleder også fra SINTEF, og Rolf Olaf Larsen, teknologisk rådgiver fra Herøya Industripark AS.

Endelig kan det EU-finansierte PYROCO2-prosjektet invitere til offisiell åpning onsdag 21. september i Ælvespeilet i Porsgrunn.

Allerede i 2021 gratulerte Sverre Gotaas, adm.dir. i Herøya Industripark AS, SINTEF Industri med nytt stort 400 millioner kroners EU-finansiert prosjekt, PYROCO₂. På grunn av pandemi har den offisielle åpningen av prosjektet vært utsatt helt til september i år.

– Nå inviterer vi til stort lanseringsarrangement i Ælvespeilet, med 20 industri- og forskningspartnere, samt rådgivere og inviterte foredragsholdere. Og vi håper at interessert publikum også vil komme, sier Alexander Wentzel, seniorforsker innen bioteknologi og nanomedisin hos SINTEF og koordinator for PYROCO2-prosjektet, Francesca Di Bartolomeo forskningsleder også fra SINTEF, og Rolf Olaf Larsen, teknologisk rådgiver fra Herøya Industripark AS.

Gjøre CO2 om til ny råvare

EUs Grønne giv-prosjekt PYROCO2 er stort sett et industridrevet konsortium av 20 partnere fra 11 land med bred geografisk spredning. Herøya Industripark er en av partnerne.

På et demoanlegg i Herøya Industripark skal CO2-spisende bakterier gjøre om CO2 til kjemikaliet aceton, som kan brukes til å lage blant annet plast og andre produkter. PYROCO2 er et såkalt CCU-prosjekt (Carbon Capture Utilisation). 

Se kort film som forklarer prosjektet:

Arrangementsprogram og påmelding

Programmet vil inneholde presentasjoner og diskusjoner som involverer industriledere, beslutningstakere, forskningsorganisasjoner og andre samfunnsaktører. De vil lede publikum gjennom nøkkelaspekter av målene satt av EUs grønne giv for å oppnå et bærekraftig klimanøytralt Europa innen 2050.

Arrangementet vil bli streamet, klikk på lenke under.

Les mer om arrangementet og påmelding

Arrangementet deles inn i tre økter og de vil dekke:

Grønne giv og grønn industriomstilling – Industriens roller, lovverk og offentlig finansiering. Her vil vi ta for oss de sentrale rollene som industrien, beslutningstakere og offentlige finansieringsorganer spiller for å akselerere og stimulere den grønne omstillingen.

Integrert karbonhåndtering for en sirkulær økonomi. Denne økten dekker den kritiske betydningen av karbonhåndtering og hvordan dette må tas i betraktning for å oppnå en blomstrende, sirkulær økonomi. Innenfor temaet integrert karbonhåndtering vil vi høre om planer, ambisjoner og suksesshistorier som allerede er implementert i stor skala.

Tekniske løsninger for mer bærekraftige produksjonsprosesser. Dette avslutter arrangementet med en synopsis om rollen til vitenskap og teknologi som mesterverktøyet for å oppnå en grønn omstilling på industrielt nivå. Her er et sentralt tema samspillet mellom industri og forskning som et middel til å kanalisere innovasjonen direkte inn i produksjonsprosesser.

Fakta om prosjektet

PYROCO2-prosjektet tar for seg Grønne giv-utlysningsemnet LC-GD-3-1-2020 - Lukking av den industrielle karbonsyklusen for å bekjempe klimaendringer - Industriell gjennomførbarhet av katalytiske ruter for bærekraftige alternativer til fossile ressurser, og har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 101037009.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler