Investorer satser 190 millioner på fire gründerselskaper i Proventia - to med nylige gjennombrudd fra Herøya

Sverre Gotaas (til h), styreleder i Proventia og direktør i Herøya Industripark AS (HiP), og daglig leder Jørn Roar Bamle i Industriinkubatoren Proventia.

Funzionano, Nordic Blue Crude, NyBy og MSG Production er investorenes toppfavoritt gründerselskaper på lista tilknyttet inkubatormiljøet Proventia på Herøya.

Sverre Gotaas (til høyre), styreleder i Proventia og direktør i Herøya Industripark AS (HiP), største eier i Proventia, berømmer daglig leder Jørn Roar Bamle og inkubatormiljøet for jobben med å bistå bedriftene i å få inn ekstra kapital.

– For hver offentlig krone Proventias bedrifter har skaffet, så har disse, sammen med inkubatornettverket, fått inn dobbelt så mye fra private investorer. Vi har ikke noe fond, og store pengesekker å gå til, så dette er en god rating på å få inn penger, roser Gotaas.

Økt interesse

Jørn Roar Bamle forteller om økt interesse for Proventia som co-investor.

For hver offentlig krone Proventias bedrifter har skaffet, så har disse, sammen med inkubatornettverket, fått inn dobbelt så mye fra private investorer.

– Vi merker at miljøet vårt er blitt mer attraktivt for oppstartsselskaper, spesielt merket vi dette etter at vi fikk presåkornmidler i 2017. Dette bidro til å videreutvikle vår investeringsprofil og kompetanse, sier Bamle. – Nå får vi henvendelser fra investorklare gründerselskaper også utenfor vår region. Selv om presåkornmidlene er investert vurderer vi å co-investere litt av egne midler i inkubatorbedrifter, spesielt dersom det bidrar på lengre sikt å utløse privat kapital, sier han.

Til sammen satser investorer 190 millioner kroner på disse fire selskapene, som alle utvikler løsninger for et mer bærekraftig samfunn. Funzionano lager løsning som gjør PVC-materiale mer bærekraftig, Nordic Blue Crude planlegger bygging av e-fuel-fabrikk, MSG Production har utviklet multiløsning for rengjøring og inspeksjon av fly og NyBy en IT-løsning som kobler ressurser og behov i samfunnet. 

To nylige gjennombrudd 

Funzionano og Nordic Blue Crude, begge tilknyttet pilotarena Herøya, meldte nylig om nye gjennombrudd.

Bilde av ledelse Nordic Blue Crude til venstre og to medarbeidere fra Funzionano til høyre

Fra venstre styreleder Rolf Bruknapp og daglig leder Gunnar Holen, Nordic Blue Crude. På bildet til høyre pilotleder Tonje Haagensen og leder for forretningsutvikling Petter Pettersen, begge Funzionano.

Funzionano lanserte sitt første produkt produsert på pilotanlegg i Herøya Forskningspark og inngikk investeringsavtale med Kongsberg Innovasjon, skriver innovasjonsselskapet på nettsiden. 

Nordic Blue Crude sikret finansiering fram til byggestart av «E-Fuel 1» fabrikk på Herøya, skriver Proventia på sine nettsider. 

MSG Production og NyBy, utvikler selskapene sine fra Skien og Oslo.

80/20

Disse fire selskapene står for over 80 prosent av innhentet kapital fra private investorer til 18 av Proventias gründerbedrifter, som totalt har hentet inn 233 millioner kroner i perioden 2015-2019.

Det å bygge et kompetanseøkosystem rundt gründere ser jeg som ekstremt viktig

De fire skiller seg også ut ved at alle har hentet mer enn ti millioner kroner. Nordic Blue Crude og MSG Production topper lista med til sammen 145 millioner kroner.

I samme periode er det tilført 121 millioner kroner i offentlig støtte til inkubatorbedriftene.

Viktig økosystem for gründere

Gotaas og Bamle synes HIP og Proventia er en fantastisk kombinasjon og et viktig økosystem for gründere.

– Det å bygge et kompetanseøkosystem rundt gründere ser jeg som ekstremt viktig, sier Gotaas. – Vi trenger en underskog av nye bedrifter som prøver noe nytt, og derfor blir det mer og mer viktig å ha denne type inkubatortjenester her.

Kan bli fabrikk av det

– Vi i industriparken har arealer og mye utstyr og Proventia har kompetanse på å få fram idéene og hjelpe bedriftene. Vi kan legge til laboratorier eller pilotanlegg, og da kan det hende at noen blir her, og at det blir fabrikk av det til slutt, sier Gotaas med stort smil.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler