Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Inspirerende dag for bedrifter som er opptatt av forskning og utvikling

Arrangører og innlederne samlet rundt bordet: Fra venstre Dag Oppen Berntsen, Forskningsrådet Telemark, Lill Irene Cressey, Oslofjordfondet, Trine Steen, Forskningsrådet, Ingeborg Lindheim, Lindheim Ølkompani, Birger Tufte Johansen, Made for Movement, Susan Heldal, OiW Process og Gry Langbakk, Innovasjon Norge.

Siste tirsdagen i mai satte et 40-talls representanter fra bedrifter som er opptatt av vekst og utvikling, og virkemiddelapparatet hverandre i stevne. Målet med samlingen var å utveksle kunnskap og erfaringer om å bruke forskning og innovasjon i sin virksomhet og vekst framover.

Samlingen ble dratt i gang av tre innledere fra OiW Process AS, Made for Movement AS og Lindheim Ølkompani AS, som delte sine erfaringer med forskningsbasert næringsutvikling. Resten av dagen var satt av til temaene «risikoavlastning fra det offentlige» og arbeidet med å utvikle en idé til en god søknad.

Virkemiddelkameratene

Trine Steen fra Forskningsrådet og Gry Langbakk fra Innovasjon Norge Telemark ledet inspirasjonsdagen.

– Bedriftene som møtes her i dag får informasjon om hvordan virkemiddelapparatet – eller virkemiddelkameratene som jeg liker å si – kan bistå med risikoavlastning når de trenger finansiering av gode, nye prosjekter, sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Gry Langbakk.

– Vi skal også forklare mer om hvordan Innovasjon Norge kan bidra med tjenester og kompetanse som bedriftene trenger for å nå ambisjonene sine med nye prosjekter.

Åpen dag på Herøya ble arrangert av Forskningsrådet i samarbeid med Innovasjon Norge og Oslofjordfondet. Målet med dagen var å gi deltakerne en smakebit av aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke konkurransekraften.

På vei mot fullskala testanlegg

Susan Heldal, daglig leder i OiW Process fortalte at hennes bedrift har en strategi som går ut på å ta modne prosjekter videre til etablering av egne selskap. OiW Process jobber mye med FOU, og det har resultert i etablering av to selskap, NORSEP er et av dem og ble etablert i 2015.

Susan Heldal

OiW Process sin strategi går på å ta modne prosjekter videre til etablering av egne selskap, forklarer Susan Heldal.

– NORSEP er et miljøprosjekt, forklarte Heldal. – Vi jobber med å håndtere flyveasken fra forbrenningsanlegg. Asken inneholder tungmetaller, og OiW Process har utviklet en løsning for å trekke ut tungmetallene og på den måten skape verdier.

Innovasjon Norge, Herøya Industripark, Telemark Utviklingsfond og flere andre er med i selskapet, som skal utvikle en kostnadseffektiv prosess for sirkulær økonomi. Om ikke lenge skal det bygges et fullskala anlegg for å teste ut teknologien.

Følge sine egne ideer

– Vi gjør det mulig for personer med store funksjonsnedsettelser å stå og gå, fortalte daglig leder i Made for Movement AS, Birger Tufte Johansen.

– Det vi har som forretningsidé, er å gjøre det mulig for personer med store funksjonsnedsettelser å komme opp å stå og gå, fortalte daglig leder i Made for Movement, AS Birger Tufte Johansen. – Vi selger ikke rullatorer og krykker, vi jobber med de virkelig vanskelige tilfellene.

Made for Movement leverer løsninger som er tilpasset hver enkelt bruker og jobber for å bli ledende i Skandinavia, Tyskland og to andre land.

Tufte Johansen ga flere gode råd og la spesielt vekt på at selskap som ønsker å forske, må følge sine egne ideer og drømmer, ikke bare løpe dit pengene er.

Øl skal sette Telemark på kartet

– Vi ønsker å sette Gvarv og Telemark på kartet i vår bransje, ja kanskje utover bransjen også, sa Ingeborg Lindheim fra Lindheim Ølkompani AS.

Ingeborg Lindheim fra Lindheim Ølkompani AS på Gvarv fortalte om hvordan gårdsbryggeriet har fått støtte fra VRI Telemark og hjelp fra NOFIMA for å forske på spontangjæring av øl. Det er en prosess det lokale bryggeriet er ganske alene om. Resultatet er egenartede produkter som har en liten, men likevel solid plass i markedet.

– Vi har truffet et marked, en nerve, som gjør at vi står sterkt hos våre kunder. Ølet selges gjennom Vinmonopolet, og vi eksporterer til England, Japan og jobber med nye markeder. Målet vårt er å utvikle ølsorter som er knyttet til Gvarv – øl som ikke kan brygges noe annet sted enn i vårt gårdsbryggeri. Vi ønsker å sette Gvarv og Telemark på kartet i vår bransje, ja kanskje utover bransjen også.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler