Innovasjon Norge støtter arbeidet med å gjøre Herøya til autonom industripark

Skjalg Aasland ute under rørbro

Glad: Skjalg Aasland, leder for Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS er glad for tilskudd fra Innovasjon Norge til å lage veikart for autonom industripark. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Herøya Industripark AS gjennomfører et forprosjekt for å kartlegge muligheter for autonom industripark. Dette gjøres i samarbeid med flere kompetansepartnere, samt et nettverk av bedrifter som ønsker å dele erfaringer.

Bedrifter med viktig kompetanse som Bouvet Norge, Bilfinger, Inovyn, Grenland Havn, Semcon, Yeti og Universitet i Sørøst-Norge, i tillegg til klyngene SAMS og IGT benyttes i kartleggingen.

Lage veikart vi kan bruke videre

bilde av to personer som står inntil en vegg

Nøkkelspillere: Bouvet Norge er en av kompetansepartnerne og nøkkelspillere som leder forprosjektet på Herøya. Fra v: Bjørn Kjetil B. Lie og Tove Sørensen, prosjektleder.

– Nå kartlegger vi muligheter og behov som skal resultere i et veikart vi kan bruke videre i arbeidet, forteller Aasland. – Dette forprosjektet vil danne grunnlaget for innføring av autonome løsninger i industriparken, og dermed danne grunnlaget for et Pilot-t hovedprosjekt, sier han. Aasland ser for seg en autonom industripark i løpet av dette tiåret. – Vi satser strategisk, sier han. – Det er behov for å bygge kompetanse gjennom forprosjektet for å minske risiko i hovedprosjektet.

Nullutslipp 

Autonome systemer er i rask utvikling, og nullutslippsløsninger er et nøkkelord.

Tiltaket er en del av strategien for å bli en klimapositiv industriregion, og kobles sammen med pågående initiativ rundt utredning av optimalisert logistikk inklusive bruk av vannvei og jernbane for godstransport inn og ut av industriparken.

– Vi ser på logistikken i parken på tvers av produksjonsbedrifter, det vil si optimalisering av trafikken ved hjelp av autonome operasjoner. Vi ser også på det med å legge om fra fossilt drivstoff til andre bærekraftige energikilder, der dette er mulig, på de autonome løsningene som blir satt i drift, sier Aasland.

Det finnes ikke etablerte løsninger for industriparker i dag, og partene vil se på muligheter for konvertering av løsninger fra andre miljøer til en industripark.

Verdiskaping i norske selskaper

All verdiskapning og kompetansebygging i både forprosjekt og hovedprosjekt skjer i norske selskaper, og vi er forkjempere for deling av erfaringer og kompetanse med andre, skriver prosjektledelsen i søknaden til Innovasjon Norge. De peker også på at Herøya er satt opp som testområde for Telenor i forbindelse med innføring av 5G-nett. – Bruk av industrielle data og data fra autonome kjøretøy antas å være et verdifullt testområde i denne forbindelse.

Les også: Skal testkjøre buss uten operatør om bord, for første gang i Nord-Europa.

Eksportmuligheter på sikt

Videre skriver ledelsen i søknaden, «Dersom hovedprosjekt gjennomføres vil det skapes økt kompetanse rundt autonome løsninger, både rundt kjøretøy og styring, som kan være med å sette Norge på kartet også for eksport av autonome løsninger. Det antas at innføring av autonome løsninger vil føre til en kompetansevridning fra utførelse av manuelle oppgaver til styring av autonome løsninger. Prosjektet vil generere varig og solid sysselsetting for både innføring, drifting, styring og videreutvikling av disse nye, autonome løsningene." (Kilde: søknad til Innovasjon Norge)

Forprosjekt - prosjektdeltakernes virksomhet og rolle 

Semcon: Leverandør med kompetanse på autonome løsninger, både tilpasning av kjøretøy og styringssystemer.
Yeti: Underleverandør av Semcon, fagkompetanse på tilpasning av autonome kjøretøy.
Bouvet Norge: Leverandør med kompetanse innen IKT og prosjektledelse.
Grenland Havn: deltaker i prosjektet, interesse for videreutvikling av autonome løsninger for havn
Bilfinger: deltaker i prosjektet, interesse for autonome løsninger for fellestjenester som leveres i parken

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler