Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Industrimiljøet på Herøya og i Mo i Rana lærer av hverandre

Herøya Industripark AS besøker Mo Industripark AS

- Informasjonsutveksling mellom industrimiljø er både nyttig og nødvendig. Fra venstre: Monica Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland og ACT, Eli Hunnes, Sintef Helgeland, Gard Madsen, Herøya Industripark AS, Arve Ulriksen, Mo Industirpark AS, Jan Gabor, Mo Industripark AS, Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS, Egil Dåbakk, Sintef Molab, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark AS. Jack Ødegård fra Sintef var også tilstede men er ikke avbildet.

Herøya Industripark har nylig besøkt Mo Industripark for å utveksle ideer om mulig samarbeid samt dele erfaringer og informasjon om satsingene i Herøya Industripark og Mo Industripark.

Herøya Industripark i Grenland er Norges største med sine rundt 80 bedrifter og 2500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 13 mrd. NOK hvor rundt 85% går til eksport. Herøya har i likhet med Mo Industripark et framoverlent miljø med flere bedrifter som satser stort på ny teknologi og grønnere løsninger. Det er i tillegg stor investeringsvilje i området og bedriftene investerer årlig rundt 2 mrd.

– Det å være i det globale markedet betyr at vi konkurrerer i et verdensmesterskap hver dag. Både på pris og leveringssikkerhet. I tillegg er bærekraft et element som vi ser kommer sterkere på verdensbasis, satsinger som vi i Norge og på Herøya har hatt fokus på i flere år. Dette vil selvsagt fortsette å være sentralt i årene fremover og bli et konkurransefortrinn, sier forretningsutvikler i Herøya Industripark AS, Gard Madsen.

Autonomi viktig satsing

Yara og Kongsberggruppen har i flere år jobbet med et prosjekt om autonome skip. Skipet Yara Birkeland som nylig er produsert skal gå mellom Herøya, Brevik og Larvik. Også på landsiden gjøres det mye for å tilpasse terminalområdet og gjøre all transporten mer autonom. Planen er at parken skal kunne bli et testområde for autonomi innen flere prosesser og det er stor interesse blant aktører i parken.

 – Autonomiløsninger for industriparker er noe vi bør samarbeide om, og industriparker er ideelle testområder da de er lukket og sånn sett tryggere, uttaler administrerende direktør i Herøya Industripark AS Sverre Gotaas.

Nyttig erfaringsutveksling

Bedriftsbesøk

Kunnskapsparken Helgeland, Arctic Cluster Team, Sintef Molab (som også er lokalisert i Herøya Industripark) og Sintef bidro også med innhold og informasjonsutveksling under besøket. Oppholdet på Mo ble avsluttet med en omvisning på stålverket til Celsa Armeringsstål.

Dette er ikke første gang Herøya besøker Mo Industripark, og Mo har også tidligere besøkt Herøya. Erfaring og informasjonsutveksling mellom industrimiljø er både nyttig og nødvendig for selv blant annet å kunne spisse egne satsinger på felles problemer og finne muligheter for samarbeid.

– Dialog og utveksling av erfaringer og utfordringer med andre industrimiljø er veldig viktig og det gir oss en mulighet til å gjøre en vurdering av hvor vi selv ligger an i løypa. På den ene siden så driver Herøya mange spennende prosjekter som vi kan lære mye av, og på den annen side så kan vi formilde informasjon innen områder som vi selv er gode på. 

– Det handler om å finne de nye industrielle løsningene for fremtiden. Industrien har de samme utfordringene med tanke på å gjøre produksjonen mest mulig bærekraftig, uavhengig om den er lokalisert i Mo i Rana, eller på Østlandet. Å få til mer samarbeid mellom industriparker og industrimiljø i Norge er svært viktig, uttalte Gotaas.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler