Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Industrial Green Tech Arena-klynge sparket i gang fra Herøya Industripark

Bildet viser leder av den nye Arena-klyngen Industrial Green Tech (IGT), Irene Siljan Vestby.

I gang:– Nå kjører vi. Jakten på nye klimapositive industriprosjekter er i gang, sier leder av den nye Arena-klyngen Industrial Green Tech (IGT), Irene Siljan Vestby.

Industrial Green Tech (IGT) markerte starten på Arena-klyngesamarbeidet med to kick-offs i Herøya industripark i slutten av januar.

Klyngeleder Irene Siljan Vestby forteller om stor interesse, og inviterer flere til å bli med.  

Stor interesse – ønsker flere

– Det er fantastisk oppløftende å merke så stor interesse. Av 25 medlemmer i IGT-klyngen, var vi om lag 40 deltagere samlet til kick-off, forteller Siljan Vestby.

– Folk fra Kongsberg-klyngen og Eyde-nettverket deltok. Det er klyngemiljøer vi ønsker å samarbeide med. Og vi ønsker enda flere dyktige samarbeidspartnere i industrilyngen velkommen, også bedrifter som ikke er etablert i Grenland. Så ta kontakt, oppfordrer Siljan Vestby.

Bildet viser kick-off for Industrial Green Tech Arena-klyngen

Kick Off IGT-klyngen: Kick-off i januar samlet om lag 40 deltagere, fra IGT-klyngens medlemmer (25 virksomheter) og representanter fra Kongsberg-klyngen og Eyde-nettverket.  

Bildet viser kick-off med stortingspolitikere fra Telemark og Vestfold

Kick Off stortingspolitikere: IGT møtte stortingspolitikere fra Telemark og Vestfold tre dager etter IGT- kick-off. De fikk orientering om IGT-klyngen samt besøk hos OiW og Eramet på Herøya. (Foto: Eramet)

Jage synergier

Kick-off markerer jakt-start på nye klimapositive industriprosjekter.

– Nå handler det om å jage synergier, forteller Siljan. Bedriftene i IGT-klyngen er de som skal bidra, påpeker hun. Det gjelder også i utviklingen av klyngen. Det er bedriftene som skal sette seg i førersete. Vi får positiv respons fra flere bedrifter.

De som gir, får mest igjen

Erfarne klyngeutviklere fra Kongsberg og Eyde-nettverket kom med klare råd på kick-off møtet.  

– Budskapet er tydelig, forteller Siljan. – Det handler om å gi, dele og åpne opp. De som lykkes med det, er de som får mest igjen.

Koble fagmiljøer

– Vår rolle i IGT er å fungere som en slags koblingsboks mellom fagmiljøer, sier Siljan. – Vi skal forsterke en allerede solid samarbeidsplattform og bidra til å koble store og små bedrifter, prosessindustri, entreprenører, gründere og forskere som vil være med å utvikle og bygge nye klimapositive prosjekter, forteller hun.

Bedriftene får også tilgang til andre industriklynger og nasjonale Arenaklynger samt NCEs som arbeider innenfor miljøteknologi, grønne løsninger og prosessindustri.

Sikter Høyt

– Vi sikter høyt, sier Siljan. – IGT-klyngen skal bidra til å løfte industri til et nytt nivå. Målet er å gjøre norsk industri konkurransedyktig på global basis i det nødvendige grønne skiftet. Og vi har satt oss et mål om å komme først til klimapositiv industriregion før 2050.

– Nå kjører vi, sier en engasjert klyngeleder.

Om Industrial Green Tech (IGT)

  • Samarbeidsplattform for å utvikle grønne teknologiske løsninger til ny industriell vekst, samt kutt i klimagassutslipp.
  • Klyngen springer ut fra tre industrinettverk i Telemark; Industri Clusteret Grenland (ICG), Telemark Offshore og Teknologinettverk Telemark (TNT), med hovedtyngde i Grenland og Norges største konsentrasjon av prosessindustri.

Kontakt:

Irene Siljan Vestby, irene@industrialgreentech.com 

www.industrialgreentech.com

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler