Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

IBKA bemanner opp og går internasjonalt – fra Herøya

bilde av IBKA Gruppens toppsjef, Truls Vad Fjeldberg og leder av IBKA Herøya, Ole Sigurd Jensen.

Stor tro på industrien i Grenland: – Vi ser at behovet for nye produkter og tjenester vokser, og har stor tro på at vi skal bidra med nye løsninger til industrien i Grenland og offshore, sier IBKA Gruppens toppsjef, Truls Vad Fjeldberg og leder av IBKA Herøya, Ole Sigurd Jensen.

– En samlet og spisset industrisatsing med IBKA i Norge, Danmark og Storbritannia gjør at vi nå styrker kompetanse og kapasitet på industritjenester lokalt på Herøya. Det skal kundene merke, sier Truls Vad Fjeldberg, IBKA-gruppens toppsjef. Han  styrer IBKA-gruppens internasjonale satsing fra Herøya.

IBKA er inne i en positiv utvikling etter at industri- og offshoretjenester i Norsk Gjenvinning ble samlet for ny internasjonal satsing under IBKA-navnet i 2018. Ny toppsjef og ny hovedbase er etablert på Herøya.

Oppbemanner og utvider

IBKA på Herøya bemanner opp og utvider tilbudet.

– Vi satser, har ansatt åtte nye medarbeidere og bygger opp en prosjektavdeling som kan ta jobber både i og utenfor Herøya, forteller Ole Sigurd Jensen, leder av industriavdelingene i Norge. – På tross av sterk konkurranse med flere aktører som har kommet til, er vi stolte av å ha opprettholdt aktiviteten her på Herøya og andre steder.

IBKA-gruppen leverer industritjenester til hele Norden og Storbritannia, fra håndtering av farlig avfall, olje- og kjemikalievern, arbeid i nitrogenatmosfære, til sirkulasjonrens, tankrengjøring og rengjøring med tørris.

Vil ekspandere

IBKA-sjef Truls Vad Fjeldberg forteller om ekspansjonsplaner.

– Vi ønsker å vokse i Grenland, og ser også for oss videre ekspansjon. Det er noe vi kommer til å bruke tid og ressurser på å få til, sier Fjeldberg.

– I disse dager har vi eksempelvis syv personer fra prosjektavdelingen på jobb i Oslo for et stort oljeselskap. Med IBKA er vi større, sterkere og mer internasjonalt spisset enn noen gang, og i stand til å konkurrere med de største aktørene internasjonalt.

Være der det skjer utvikling

Toppsjefen har kontor på Herøya, IBKA-gruppens største enhet.

– Herøya er rett sted for ledelsen i IBKA. Her har vi en stor avdeling i nærheten av en av Europas største industriklynger. Vi ønsker å delta der utviklingen skjer, sier Fjeldberg.

– Samtidig er jeg tilhenger av at ledelsen er i nærkontakt med drift, ser hva som skjer og kan gi tilbakemelding. I jobben min reiser jeg mye, for min del fra Torp som nå har blitt et godt utgangspunkt med tilbud på 06-fly til København. Da når jeg de fleste steder i Nord-Europa før lunsj.

Bilde av Jørn Aasgrav og Jan Trygsland på verksted.

Størst på Herøya: IBKA Herøya er den største enheten i IBKA-gruppen, med flest operatører på oppdrag i Grenlandsindustrien, mye utstyr og stor verkstedhall. F.v. Jørn Aasgrav og Jan Trygsland på verksted.

Fast-track til kunnskap

Fjeldberg, som tidligere jobbet i konsulentbransjen har tatt med seg inspirasjon fra modeller med «fast-track» til kunnskap.

– Kunnskap og forståelse av risiko er essensielt i vår jobb, påpeker Fjeldberg og Jensen

– Akkurat nå gjennomfører flere av de nyansatte på Herøya «IBKA Akademiet» i Danmark, én ukes intensiv opplæring i sikkerhet og basis operativ kursing, forteller Ole Sigurd Jensen. I tillegg får vi påfyll av ny kunnskap fra våre nye kolleger, bl.a. vår nye prosjektleder Robert Monsen, med erfaring fra industribedriftene Eramet og Kebony, og vår nye rådgiver på håndtering av utfordrende avfall, Jon Volden, med kjemiutdanning og erfaring fra NOAH og Norsk Gjenvinning. Dette er verdifull kompetanse for oss.

Samarbeid for nye løsninger

Fjeldberg forteller at IBKA bruker mye tid på å se etter nye produkter, tjenester og løsninger som det er behov for i en sirkulærøkonomi.  

– Vi jobber sammen med Norsk Gjenvinning og kundene våre for å være i front med å utvikle ressursbesparende løsninger for avfall, og for gjenbruk av ressurser i avfallet. I tillegg finner vi  innovative miljøteknologiselskaper som driver i samme bransje og som kan være spennende samarbeidspartnere for oss, for eksempel OiW Process her på Herøya, med sin separasjonsteknologi.

Strenge miljøkrav - bra for miljøet

Strengere krav fra myndigheter betyr mer fokus på å håndtere avfall som en ressurs, påpeker Fjeldberg. Han forteller at Norsk Gjenvinning nå har etablert et resirkuleringsanlegg for gips i Holmestrand.  

– Miljøkrav gjør at det er behov for aktører som oss innenfor gjenvinning. Nylig har vi sikret oss ytterligere kompetanse og etablert en egen avdeling for arbeid med avfall og miljø. Vi kan bidra til å løse problemer med ressursknapphet og klima i en sirkulærøkonomi, sier Fjeldberg.  

– Nå bygger vi en samlet enhet som er så sterk at vi kan konkurrere om de største jobbene i Norden – og i Nord-Europa for den del, uttalte Fjeldberg i en pressemelding da IBKA-gruppen ble annonsert tidligere i år. 

Det ser lovende ut.

Om IBKA Herøya og Norge:

Lokalmarked: Industribedrifter i Grenland og Vestfold
Største kunder: Ineos, Eramet, Yara og ESSO.

Tjenester:

  • Hovedleveranser i Grenland; suging av tørre og våte masser, høytrykksspyling av rør, varmevekslere og beholdere samt håndtering av tilhørende avfall.
  • Spesialtjenester; tankrengjøring, arbeid i nitrogenatmosfære, olje og kjemikalievern og kjemisk rengjøring av prosessutstyr.   
  • Kapasitet/ressurser: Lokale ressurser utfører hovedjobber. Trekker inn ekstra bemanning fra andre IBKA-avdelinger ved behov, bl.a. for revisjonsstanser.

Les mer om IBKA 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler