Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Hydro i gang med testoperasjon «ren fjord» på Gunneklev. Dette skjer nå.

team som jobber med testoperasjoner

NGI måler bunnforhold og vannkvalitet: NGI, fra v Mari Moseid, sammen med teamet sitt, filmer bunnforhold og måler partikler i vannkvaliteten under testoperasjonen. De bruker siste teknologi, en nyutviklet undervanns drone, Blue Eye, samt prøvetakingsutstyr for vannmåling.

Hydro, sammen med Boston AS, NGI (Norsk Geoteknisk Institutt) og Stavern Dykkersenter, er i full gang med å gjennomføre testoperasjoner på og under vann i Gunneklevfjorden ved Herøya. Et prosjekt med mye utstyr og mange involverte.

Utstyret er på plass og mange er involvert i testområdet, som strekker seg fra Gunneklevfjorden ved Herøya, gjennom Herøyakanalen og til Frierfjorden ved motorbåtforeningens nye småbåthavn.

– Testoperasjonene skal gi oss svar på hvilke metoder som egner seg best til å dekke til forurenset bunn i Gunneklevfjorden, fortalte prosjektleder Thor Oscar Bolstad til  HiP Aktuelt i august.

Nå er det full aktivitet og gjennomføring de neste to ukene i september.

Full kontroll

– Vi har full kontroll på mengde og vekten på masser inn og ut, og styrer dronens rute og utlegging av masser i Gunneklev herfra, forteller Hans Dreyer, prosjektleder i Boston AS. – Herfra har vi også full oversikt over trykk og hastighet på utlegging. Da greier vi å legge ut tynne lag på bunnen.

Fra kontrollrommet

Styres fra kontrollrommet: Hans Dreyer, prosjektleder i Boston AS, viser hvordan forsyning av masser fra forsyningsskip og lekter i Frierfjorden til drone i Gunneklev, styres fra kontrollrommet.

Det er viktig med tynne lag. – Blir lagene for tykke, er vi redde for at belastningen blir for stor og at bunnen kan gli ut. Bunnforholdene i Gunneklev er forskjellige, forklare Dreyer. – Vi har målt tykkelse og styrken i bunnen og det er skråninger og helninger å ta hensyn til. I noen områder er det målt to meter fjordbunn. Når denne ligger i skråninger, kan de gli ut som et «snøras». Det ønsker vi å unngå. Med et tynt lag, blir det lite trykk på bunnen. Vi bruker systemet med dronen som går i en oppsatt rute for å legge ut tynne lag på fjordbunnen, avslutter han.

Miljøverndirektoratet tett på

Miljøverndirektoratet følger tett opp testoperasjonen. Denne uken fikk representanter innblikk  under en befaring sammen med Hydros prosjektleder, Thor Oscar Bolstad.

– Gunneklev skal bli Ren Fjord igjen, sier Bolstad. Etter planen skal tildekkingsprosjektet være avsluttet innen utgangen 2021, eventuelt senere dersom det blir noe av den planlagte utfylling i Gunneklevfjorden i regi av Herøya Industripark AS.

Masser fra lekter i Frierfjord

Får masser fra lekter i Frierfjord: Fra Boston AS sin lekter «Ren Havn» i Frierfjorden får «dronen» på Gunneklev masser levert gjennom rørledninger i Herøyakanalen.

rør ut fra kanal

Masser fra Frierfjorden til Gunneklev transporteres via 1,3 kilometer rørledning gjennom Herøyakanalen.

dykkere klare

Dykkere i aksjon: Dykkere fra Stavern Dykkersenter gjør seg klare for å måle bunnforhold og tykkelse på tildekkingsmasser som Boston AS la ut i Gunneklev dagen, før via sin gule flytende «drone». Fra venstre Espen Rakke, Anders Lyche og daglig leder Roger Wisth. Her i sørenden av Gunneklev.

type vanndrone

Boston AS bruker denne gule «dronen» til å spre masser i definerte områder på Gunneklev. Her ved Herøya kanalen.

Vanndrone

«Drone» klar for «action» på Gunneklev. 

 

Alle bildene i denne artikkelen er lånt av Hydro.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler