Herøya Nett varsler om helikopterflyvning i neste uke

to menn i gule jakker og hvit hjelm foran høyspentanlegg

Fra venstre: Øyvind Nyhus, daglig leder, og Kjell Vegard Birkeland, overingeniør og prosjektleder, begge Herøya Nett AS.

Helikopter bidrar når Herøya Nett starter prosjekt på oppgradering av fiberkabler og installering av nytt utstyr. 

Herøya Nett er i gang med en oppgradering av kommunikasjonssystemer, og høyspentmaster skal utstyres med nytt utstyr. Det må brukes helikopter for å utføre denne jobben.

– Helikopter skal fly over Herøya etter anvist blå flyverute i kartet vist under. Helikopteret skal følge denne ruta både inn og ut av området på Herøya, til sin midlertidige basestasjon på andre siden av elva, sier Øyvind Nyhus, daglig leder i Herøya Nett AS. – Helikopteret skal også utføre jobb på mastene våre på andre siden av elva. Flyvning planlagt onsdag 23. og torsdag 24. mars.

Koblingsstasjonen på Knardalstrand består av to anlegg. Øvre anlegg ble bygget i 1945 og nedre anlegg ble satt i drift i 1967. Nåværende signalkabler er fra 1967. Oppgraderingen med nye fiberkabler vil sikre driftsregulariteten.

kart som viser helikopters flyvningsrute

Støy under flyvning

Det er planlagt at helikopteret skal fly onsdag 23. mars og torsdag 24. mars. – Det kan bli noe støy i forbindelse med flyvningen, sier Øyvind Nyhus.

Redusert framkommelighet

Det skal jobbes på våre høyspentmaster ved Bygg 134 og ved Bygg 120 tirsdag til og med fredag i uke 12.

– Det blir etablert sikkerhetssone ca. 20 meter rundt mastene, som vil bli avsperret når arbeidet pågår. Dette vil medføre at gate 16 ved Bygg 134 blir stengt for kjøring i perioder tirsdag 22. og onsdag 23. mars, sier prosjektleder Kjell Vegard Birkeland.

– Vi ber om at trafikken forbi her reduseres mest mulig i denne perioden. Vakter vil bli plassert ut for å lede trafikken.

helikopter over kraftledning

Sykkelsti sperret under arbeidet

Sykkelstien ved gate 14 foran høyspentmastene blir også sperret i perioder.

Planlagt sperring ved Bygg 134 er tirsdag og onsdag, og ved Bygg 120 sperres sykkelstien fra onsdag til og med fredag.

Samarbeidspartner

Herøya Nett samarbeider med Nettpartner, som bruker Fonnafly Helifly til helikopterarbeidene.

kraftmast
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler