Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Herøya Industripark rigger for raskere og bedre informasjon når alarmen går

– Vi skal informere mer, i flere kanaler og ha tettere nabokontakt og dialog. Både om hva som skjer i alarmsituasjoner, men også om aktiviteter og arbeider som skjer i industriparken ellers, sier Tone Rabe, HMS sjef i Herøya Industripark AS. 

I kjølvannet av alarmsituasjonen og hendelsen natt til 24. april med brann i Yaras ammoniakkfabrikk, uttalte administrerende direktør ved Herøya industripark AS, Thor Oscar Bolstad til lokalavisen Varden at, − Vi må finne en bedre måte å informere befolkningen på.

− Informasjonsopplegget ved ulykken hos Yara i april fungerte ikke godt nok, sier Tone Rabe, HMS-sjef og koordinator for felles industrivern på Herøya.

Nokas Beredskap leder et felles industrivern for Herøyabedriftene, og er samlokalisert med Porsgrunn brannvesen og AMK-Telemark i Herøya Industripark.

Info i flere kanaler

I etterkant av brannulykken, og etter en oppfordring til befolkningen via media om å komme med innspill til bedre informasjon, har HMS-sjefen registrert at mange etterlyser flere informasjonskanaler.

− Vi satser nå på å utvide bruken av både facebook og twitter for raskere å gi både media og befolkning oversikt over hva som skjer i Herøya industripark. Under hendelsen i april erfarte vi at epost ikke kom fram til mottaker, bl.a. fordi det skjedde på natten og PC’er var ubemannet. Sosiale medier er raske og effektive kanaler.

– I tillegg ser vi på å etablere en egen web-kanal i alarmsituasjoner hvor vi kan legge ut nødvendig informasjon. Ved hendelser blir krise-web’en gjort tilgjengelig.

Ifølge Rabe er informasjonsberedskap på facebook og twitter klart rett etter sommeren. 

Informasjonsnivå

Industrivernstaben på Herøya får også en ny oppgave.

− Industrivernstaben skal vurdere informasjonsnivået i alarmsituasjoner, forteller Rabe.

– Derfor definerer vi informasjonsnivåene tydeligere nå, slik at industrivernstaben raskere kan vurdere og tilpasse nødvendig informasjonsinnsats. Alarmnivåene er godt definerte på Herøya fra før. Men noen ganger er det ikke samsvar mellom alarm- og informasjonsnivå. Et lavt alarmnivå, som ikke medfører fare for omgivelse, kan likevel kreve et høyt informasjonsnivå, slik tilfelle var nå i april, forklarer Rabe.

Informere mer

Rabe og HMS-ledere i flere virksomheter i industriparken vil også informere mer om aktiviteter og arbeider som er planlagt og pågår i parken.

− Noen ganger kan både hendelser og aktiviteter på Herøya oppleves mer skremmende enn de egentlig er, sier Tone Rabe.

− Derfor vil vi satse på mer informasjon om eksempelvis vedlikeholdsstanser, igangkjøringer eller arbeider i parken som kan forårsake lyder, synlige utslipp eller ekstra trafikk. Det er helt normale aktiviteter i parken, men kan oppfattes på en annen måte for naboer og befolkningen i Grenlandsområdet.

Tettere nabokontakt og dialog

Det rigges for tettere nabokontakt og mer dialog.

− Vi kommer til å delta på Eramets og Yaras årlige nabomøte med befolkning og vel-foreninger fra Knardalsstrand og Sundjordet. I tillegg ser vi for oss også å ha møter med beboere på Herøya.

Tone Rabe opplyser også om naboinformasjon som alltid er tilgjengelig på forsiden av Herøyas nettside, www.heroya-industripark.no.no, nyttige lenker.                               

− Ta en kikk, oppfordrer HMS-sjefen. Her finnes nyttig informasjon om sikkerhet og beredskap i industriparken, varslingssignaler og kontaktinformasjon.

Ta kontakt

Tone Rabe håper at velforeninger og befolkning tar direkte kontakt med henne eller andre i Herøya Industripark når det er noe.

− Ta direkte kontakt, så finner vi ut av det. Det er en mye raskere løsning enn å gå via andre, sier Rabe. – Vi på vår side skal sørge for at kontaktpunktene er tydelige, at vi har de rette kanalene som gjør at det er enkelt å finne informasjon om det som skjer i parken, både når alarmen går og ellers.

Ønsker du en prat eller diskutere noe, ta kontakt:

Tone Rabe Leder Helse, Miljø og Sikkerhet Telefon: 35 92 65 00, mail: tone.rabe@hipark.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler