Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Herøya Industripark med hårete mål; ingen menneskestyrte kjøretøy i parken

Paneldeltakerne: Fra venstre møteleder Oddvar Stenstrøm, stortingspolitiker Arild Grande, AP, seniorrådgiver Kjetil Staalesen, LO, klyngeleder Torun Degnes, SAMS, direktør Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS og prosjektleder Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

– Vi har et hårete mål om at vi innen noen år ikke skal ha menneskestyrte kjøretøy i industriparken. Digitalisering og autonomi er ikke et mål i seg selv, men vil bidra til å løse logistikk- og sikkerhetsutfordringer i industriparken. 

Det var Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS, som kom med dette budskapet på temamøtet «Autonomi og Digitalisering – Hvordan lykkes med autonomi til menneskenes gavn og ikke trussel», under Arendalsuka. 

Møtearrangør var Powered by Telemark, industrinettverkene og Vekst i Grenland, og svært mange, både politikere og næringslivsfolk, dukket opp for å få med seg «ukas mest spennende tema!», ifølge møteleder Oddvar Stenstrøm. 

Ekstern og intern logistikk

– Gjennom digitalisering og autonomi i Herøya Industripark ønsker vi å eliminere faremomenter ved menneskelig adferd, forklarte Sverre Gotaas, leder av Herøya Industripark AS. 

På Herøya pågår flere spennende prosjekter. Om et par år vil den førerløse elektriske båten Yara Birkeland være i drift, og det planlegges å bygge jernbaneterminal. Dermed kan containere med råstoff og ferdigvare flyttes fra trailere til båt og tog, som er sikrere og mer miljøvennlig. 

– Når eksternlogistikken endres radikalt, er det naturlig at vi ser på hvordan vi kan endre internlogistikken i tråd med dette. Det brokete trafikkmønsteret vi har i industriparken i dag utsetter mennesker for risiko som kan elimineres med ny teknologi, forklarte Gotaas. 

Færre eller flere arbeidsplasser?

Det er stor usikkerhet og uenighet om hva den nye teknologien vil kunne gjøre med arbeidsplassene våre. Møteleder Stenstrøm refererte SSB, som har beregnet at hver 3. arbeidsplass vil kunne forsvinne som følge av digitalisering og autonomi. DNB tror at hver annen arbeidsplass i deres konsern vil forsvinne.

Deloitte har derimot gjort en analyse som gir en helt annen konklusjon, nemlig at den nye teknologien vil skape fire-fem ganger flere arbeidsplasser enn de som forsvinner.

Fantastiske muligheter

De fem paneldeltakerne som debatterte etter innledningene var nokså samstemte i at digitalisering og autonomi kan gi fantastiske muligheter, men at det er viktig at omstillingen gis tid og rom slik at den kan gjennomføres med deltakelse fra flest mulig. 

– Teknologien skal være menneskenes tjener, ikke omvendt. Vi må spørre oss hva som er menneskenes beste, hva er deres behov og hvordan kan vi løse dem, understreket stortingspolitiker Arild Grande fra Arbeiderpartiet.

Han la ikke skjul på at politikerne våre ikke har tatt inn over seg hva teknologiutviklingen vil innebære, og mente at de måtte gi all mulig drahjelp til de som tør å satse, med henvisning til blant annet Herøya Industripark.

Styring og samarbeid

Seniorrådgiver Kjetil Staalesen i LO pekte på at digitalisering og autonomi ikke er noen enkel reise, men at den er nødvendig. Han viste også til at over tid har digitalisering vært en velsignelse for norske arbeidstakere.

– Det viktigste for å lykkes er at utviklingen styres, i et tett samarbeid mellom ledelse og ansatte. Jeg ser ingen andre land som har bedre forutsetninger enn Norge til å gjennomføre en digital revolusjonen, understreket han.

I likhet med Arild Grande ga Staalesen honnør til prosjektene på Herøya og i Telemark for øvrig, og mente at hvis industrien lykkes, vil Norge lykkes. 

Menneskelig kontroll

Fins det grenser for kunstig intelligens? spurte møteleder Oddvar Stenstrøm panelet. Torun Degnes som er leder for klyngen SAMS (Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway) mente at egenskaper som for eksempel å utvise skjønn og empati ikke vil kunne overtas av maskiner. – Digitalisering vil kunne frigjøre mange varme hender når maskiner overtar rutineoppgaver, påpekte hun.

Sverre Gotaas mente at det neppe fins noen grenser. – I dag har vi ikke fantasi til å forestille oss hva en robot skal kunne utføre om noen år. En viktig diskusjon er hva vi skal tillate maskinene å gjøre og hva de skal brukes til. Det må menneskene ha kontroll på! understreket han. 

En spennende debatt som reiste noen viktige spørsmål, men ikke ga alle svarene. Hanne Gro Haugland i Vekst i Grenland oppsummerte debatten. 

Leder av Vekst i Grenland, Hanne Gro Haugland oppsummerte til slutt debatten men noen få stikkord:

Vi må forstå menneskenes behov og løse dem, løsningene må være bærekraftige, vi må agere for å hindre ulykker når maskiner skal overta for mennesker, og vi må bruke teknologien for å skape robuste bedrifter. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler