Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Herøya Forskningspark fylles opp av industripiloter og forskere

Bildet viser Rolf Olaf Larsen, ansvarlig for Pilotarena Herøya

Rolf Olaf Larsen, ansvarlig for Pilotarena Herøya, har all grunn til å smile. – Nå er Herøya Forskningspark ganske så fylt opp med pilotanlegg, og flere forskere flytter inn. Vi merker stor interesse for å være i Herøya Forskningspark og økende interesse for samarbeid fra flere hold.

Herøya Forskningspark og Pilotarena Herøya har hatt en oppløftende utvikling i 2018. – Flere pilotanlegg er bygd og godt i gang med å teste ut nye bærekraftige industrielle prosesser her i Forskningsparken, sier pilotsjef Rolf Olaf Larsen i Herøya industripark.

– Foruten de mest omtalte pilotanleggene, som Norseps, og REEtec og Yaras SecREEtec-prosjekt med to nye pilotanlegg, er også gründer-selskapet Sustaintech, tilknyttet inkubatormiljøet Proventia på Herøya, godt i gang med testing av ny prosess, forteller Larsen. 

Flere forskere på vei inn

Flere forskere er også på vei inn. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) etablerte eget kontor i forskningsparken i fjor. Herøya Industripark AS (HIP), USN og SINTEF Industri signerte nylig en samarbeidsavtale, og samtidig annonserte SINTEF Tel-Tek at de ønsker å flytte sine forskere inn i forskningsparken.

– Målet er å skaffe industrien tilgang til forskerkompetanse for å generere nye industriprosjekter, sier Larsen. – Vår rolle er å legge til rette for økt samarbeid med næringslivet. 

Lovende  

– Det ser lovende ut, sier pilotsjefen optimistisk. – Vi opplever en overveldende interesse fra mange bedrifter som deltok på et fagseminar vi arrangerte i Forskningsparken sammen med USN og SINTEF i fjor. Det er akkurat dette vi ønsker oss, at forskere, industrifolk og gründere finner samarbeidsmuligheter i å utvikle ny bærekraftig teknologi og nye industrielle prosesser, sier Larsen.

Program for månedlige lunsjtreff med fagseminar er allerede satt for våren 2019, og neste arrangeres 1. februar i Forskningsparkens kantine.  

Breddekunnskap

– Bredden av FoU-aktører, og miksen av store og små bedrifter i Forskningsparken og på Herøya er stor. Det gjør at vi har kunnskapen på plass for å være med å realisere flere og store industripiloter på Herøya og i regionen framover, sier Rolf Olaf Larsen.

Bildet viser inngangen til Herøya Forskningsparti med bedriftstavle.

Bred miks: Miksen av gründere, store selskaper og forskere spenner bredt i Forskningsparken. Desidert størst er Equinor (130 forskere og gigantisk testrigg) og Yara Technology Center (YTC). Det mest kjente prosjektet nå er Yara Birkeland, verdens første digitale nullutslipp logistikk-system på land og til sjøs. Bilfinger har egen FoU-base her og SINTEF Molab stor analyse-virksomhet.

Piloter på gang

Larsen forteller om planlagte pilotprosjekter som kan utløse store potensialer framover.

– Vi arbeider med en innovasjonsplattform for lettmetallproduksjon nesten uten CO2-utslipp. Og Nordic Blue Crude, verdens første fabrikk for syntetisk diesel produsert av CO2, vann og elektrisitet, rykker stadig nærmere realisering, ifølge Larsen.

– Industrial Green Tech-klyngen (IGT) som nylig fikk ARENA-status etterlyser klimapositive industriprosjekter. Hva er ditt drømmeprosjekt inn i IGT?

– Innovasjonsplattformen for utvikling av ny produksjon av lettmetaller passer svært godt, sier Larsen. – Det er et prosjekt som løser behovet for å øke produksjon av lettmetaller, samtidig som det løser klimaproblemet med de store CO2-utslippene fra eksisterende prosesser.

Større potensial nå

Potensialet for gründere til å samarbeide med store selskaper er enda større nå, tror Rolf Olaf Larsen.  

– Vi merker interesse fra store selskaper for å finne mekanismer som gjør at gode gründer-idéer ikke glipper, men derimot kommer inn til de store selskapene. Equinor som har sin største testrigg her i forskningsparken, og Yara og flere var med oss i arbeidet med å bli kvalifisert som et nasjonalt katapultsenter*). De ser at vi kan bidra.

Bildet viser Equinors FoU-avdeling i Herøya Forskningspark

Få tak i gode idéer: Store selskaper har blitt mer oppmerksomme på gode idéer fra små gründermiljøer. Vi kan hjelpe med å få tak i gode idéer som passer store selskaper, sier Rolf Olaf Larsen, leder av Pilotarena Herøya. Fotoet viser Herøya Forskningspark med Equinors FoU-avdeling, som er største FoU-aktøren i forskningsparken.

*) Norsk Katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk for å gjøre det enklere for SMB-bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte.

Om Herøya Forskningspark

Herøya Forskningspark er en integrert del av Herøya Industripark og har et av landets mest attraktive forskningsmiljøer.

Her arbeider i underkant av 300 velkvalifiserte forskere innen feltene aluminium, gjødsel, olje og energi, petrokjemi med mer.

Vi tilbyr:

  • Leie av kontorer med laboratorier
  • Forsøkshaller med plass til pilotanlegg
  • Tjenester til forsknings- og utviklingsprosjekter, rådgivning og laboratorietjenester

Om Pilotarena Herøya

Herøya Industripark leverer et komplett pilot-tilbud, og gir deg tilgang til alt du trenger for en vellykket oppskalering:

  • Høy industriell kompetanse, bred erfaring med pilotering
  • Gode FoU-ressurser
  • Tilgang på kompetent arbeidskraft
  • Moderne og effektiv infrastruktur
  • Egnede lokaler og anlegg for å gjennomføre pilotforsøk
  • Finansieringsmuligheter og kort vei til virkemiddelapparatet

Ønsker du å gå videre i fullskala etter pilotfasen, er det gode muligheter til å gjøre det i Herøya Industripark. 

Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark AS

Kontakt:

Rolf Olaf Larsen

E-post: rolf.olaf.larsen@hipark.no 

Tlf.: +47 908 40 568

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler