Her skal fagoperatører lære å fjernstyre fabrikker

fem personer i åpent opplæringslokale

– Framtiden er fjernstyrt. Her skal vi lære, teste og demonstrere hvordan industri kan fjernstyres. Samarbeidspartnere fra Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) og Emerson Automation Solutions (Emerson) inviterer til Digitalfabrikken på Herøya. Fra v: Ole Fredrik Kvalnes fra Emerson, Lars Ellingsen og Hans Ole Dyrseth begge fra FVT, Iver Evensen fra Emerson, og Marit Hagen Øygarden fra FVT.

Fagskolen Vestfold og Telemark har fått med seg Emerson Automation Solutions når de starter opp en ny høyere fagskoleutdanning innen digitalisering og prosessteknikk på Herøya. 

Det er ingen tvil, mener de, om at digitalisering blir essensielt for å være konkurransedyktig i grønt skifte og at framtiden er fjernstyrt.  

Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) har fått med seg Emerson Automation Solutions (Emerson). De er anerkjent for digital transformasjon worldwide og er kåret tre ganger til ‘Industrial Internet of Things Company of the Year’. Til høsten kjører de i gang landets første høyere yrkesfaglige utdanning innen digitalisering og prosessteknikk fra nytt studiested, i Digitalfabrikken på Herøya.

fem personer i et opplæringslokale

Fra v:  Iver Evensen og Ole Fredrik Kvalnes fra Emerson, Hans Ole Dyrseth fra FVT, Lars Ellingsen og Marit Hagen Øygarden fra FVT.

  

Viktig å ha med teknologileverandører

– Digitalisering er kunnskap som er ferskvare, derfor er det viktig at vi har med leverandørindustrien, påpeker Hans Ole Dyrseth fra FVT.

– Det finnes ikke lærebøker, og lærerne trenger oppdatert kunnskap fortløpende. Fra Emerson får vi både kompetanse- og noe av det råeste digitale utstyret som finnes på markedet. Det styrker digitalfaglig kompetanse og vi får et betydelig løft på avansert teknologi og digitale verktøy. Det gir stort potensiale og mange læringsmuligheter. Dette er veldig spennende for oss.

Stor tro på fagskolen

Iver Evensen og Ole Fredrik Kvalnes fra Emersons, henholdsvis fra salg og teknisk, er begeistret.

to menn i kontorlandskap

Fra venstre, Ole Fredrik Kvalnes og Iver Evensen , begge fra Emerson.

– Vi har veldig tro på fagskolen, særlig i lys av nasjonale satsinger, Prosess21, og Green Tech-satsingen her i regionen for å få til en CO2-negativ industriklynge. Det er veldig spennende, og Herøya er et unikt sted med muligheter for å realisere grønt skifte. Det dreier seg ikke bare om elbiler, det dreier seg om mye mer som gir mye større effekt. Se bare det grønne ammonia-prosjektet annonsert av Yara. Alt dette har vi lyst til å være med på. Vi kan bidra med kunnskap og trekke inn erfaringer fra «Transition to net zero» initiativer, hvordan hjelpe industri til å bli CO2 nøytrale.  

Besparelser, miljø og konkurranseevne

Emerson er et globalt industrielt konsern med kunder som fokuserer på digitalisering, optimalisert prosessindustri på drift, sikkerhet og vedlikehold.

– Fotavtrykket er egentlig en konsekvens av det man gjør på drift, sikkerhet og vedlikehold, sier Evensen. Han peker på Equinor og Gina Krog-feltet som et godt eksempel.

Emerson leverte en heldigitalisert plattform for Gina Krog-feltet, åpnet i 2018. Informasjon, Big Data, fra 40 plattformer går via Emersons systemer inn til IOC, Integrert Operasjonssenter, plassert på land i Bergen.

Les mer: Equinor framhever Gina Krog-feltet som det aller beste eksempelet på gode resultater. «Vi oppdaget flaskehalser i prosessanlegget og gjorde små justeringer som resulterte i full utnyttelse av produksjonspotensialet verdt 7 millioner kroner døgnet».

Spennende trepartssamarbeid

– At fagskolen etablerer seg her på Herøya med direkte tilknytning til industrien gjør det veldig spennende for oss i Emerson, påpeker Evensen. – Vi har et veldig godt samarbeid med Yara, som har vart i hvert fall over 15 år, og som gjør at vi kan koble Yara som kunde inn i dette trepartssamarbeidet.  

Emersons utstyr i Digitalfabrikken skal brukes i utdanning, til testing og demonstrasjoner. 

– Vi er veldig langt framme på det digitaliserte fotavtrykket, men er like interessert i å lære hvordan industrien tenker, understreker Evensen.

kretskort på veggtapet i opplæringslokale

Utdanning dekker vakuum

Emerson kollegaene tror at fagskolen dekker et vakuum på spesifikk utdanning til fagoperatører for å bidra til digitalisering i prosessindustri. 

– Vi mener det eksisterer knapt norske studieretninger som dekker behovet. Vi kjenner i hvert fall ikke til at det finnes noe tilsvarende? De henvender seg spørrende til sine samarbeidspartnere.      

Først på prosess og regulering

Fagskolens Marit Hagen Øygarden, nytilsatt kommunikasjonssjef, og Hans Ole Dyrseth bekrefter.

fire personer i et opplæringslokale under opparbeidelse

Fra venstre: Lars Ellingsen, Marit Hagen Øygarden, Hans Ole Dyrseth og Ole Fredrik Kvalnes i opplæringslokalene på Herøya.

– På prosess og reguleringer er vi nok først ute, og på automasjon og prosessindustri er vi unike. Det er mye takket være solid automasjonsmiljø her i Grenland og på Herøya. I Vestfold og andre steder er det mer on-off og andre måter å produsere på. Vi er glade for at både NHO og Norsk Industri er veldig drivende for å initiere utdanninger som ikke eksisterer i dag. 

Utdanning klar - søk

- Vil du lykkes i grønt skifte? Snakk med oss i Digitalfabrikken på Herøya, oppfordrer ivrige samarbeidspartnere. – Nå har vi laget utdanningen. Vi håper den blir et nyttig svar på hva industrien trenger nå, og som vi i fortsettelsen utvikler sammen. Digitalisering er jo ferskvare. Men nå er vi er i gang. Det er bare å søke.

Store læringsmuligheter med avansert kontrollromteknologi

Emerson har flere skoleanlegg blant annet hos Porsgrunn videregående skole, og de har et samarbeid med Universitetet i Sørøst- Norge.

tre menn foran en monitor, peker

Emersons Iver Evensen (i midten) og Ole Fredrik Kvalnes (til høyre) forteller om læringsmuligheter i kontroll- og styringssystemet som enkelt kan kobles med flere verktøy. – Her får fagoperatører og ingeniører mulighet til å lære og å teste hvordan optimalisere produksjon eller simulere en modell via en digitaltvilling. Systemet er veldig skalerbart, og her i Digitalfabrikken har vi et anlegg med 15 tilkoblinger. Du kan bytte ut deler, bygge på, litt som lego, og trenger ikke omprogrammere systemet.

Store læringsmuligheter

Digital ekspert og kursholder Lars Ellingsen ser nyttige fordeler med utstyret. 

– Vi har fått en helthetlig og skalerbar løsning som har mange funksjonaliteter i økosystemet rundt DELTA V. Det er gunstig. En fleksibel løsning gir stort potensiale og mange muligheter.

person pakker ut av esker i nye lokaler

Evensen pakker ut en pneumatisk ventil. – Denne er i stand til å gi en «helseprofil». Du får status på instrumentet, i tillegg måler den mange parametere, temperatur, trykk, osv.  Det er ikke en svær data maskin, men det er ikke så langt unna at denne kunne lande månelandingsfartøyet.  

Les mer om Digitalfabrikken - satsing på kompetanse

Samarbeidspartnere Fagskolen Vestfold Telemark, Emerson, TS Kompetansesenter Herøya, Industriklyngen Green Tech og Herøya Industripark AS.

2021, januar - første bransjekurs i Digitalfabrikken gjennomføres.  

2020, september -  Byggestart for Digitalfabrikken. Fagskolen i Vestfold Telemark fikk NOKUT godkjent ny spisset fagutdanning i digitalisering og prosessteknikk. 

Kontaktinfo

Marit Hagen Øygarden, Fagskolen Vestfold Telemark,  marit.hagen.oygarden@vtfk.no, telefon 970 98 877.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler