Gründeren som får nye løsninger til å fungere i praksis

mann står i industrihall

Oppfinner, gründer og daglig leder i SONTON Teknologi AS, Bjørn Tore Kilen, har funnet seg til rette i en stor industrihall på Herøya. Foto: Sonton Teknologi AS.

Gründer Bjørn Tore Kilen og kollegaer i SONTON Teknologi AS på Herøya, har kommet opp med en rekke produkter og løsninger. 

Oppfinner, gründer og daglig leder i SONTON Teknologi, Bjørn Tore Kilen fra Høydalsmo i Telemark, slutter aldri å utvikle nytt. Engangspassord på mobil og biogassanlegg for gårdsbruk er noen av produktene med SONTON Teknologis signatur.

– Ser vi at vi har muligheten for å videreutvikle et produkt og gjøre produktet bedre enn det som finnes fra før, da setter vi i gang, sier Bjørn Tore Kilen engasjert.

Biogassanlegg til gårdsbruk

Akkurat nå er Bjørn Tore Kilen mest opptatt av biogassanlegget SONTON Teknologi har utviklet i samarbeid med Telemark Technologies. 

– Det var forskere fra USN og SINTEF her i Porsgrunn som lyktes i å utvikle en mindre reaktor. Vi har hatt ansvar for å få løsningen til å fungere i praksis. Det er det vi er gode på, sier Kilen.

Et biogassanlegg er allerede levert til Holt Landbruksskole i Agder.

Bidrar til utslippskutt

Kilen har stor tro på biogassanlegget.

– Dette er bærekraftig og jeg har tro på at det blir en suksess for landbruket, sier han. – Anleggene lager energi fra gjødsel og kutter betydelig utslipp av metan og lystgass fra landbruket. 

Nå forbereder SONTON Teknologi seg på større oppdragsmengder mot 2030. – Jordbruket skulle være på 30 prosent dekning av biogassanlegg i 2020. De er ikke på to prosent engang, hevder Kilen. – Det har ikke eksistert små biogassanlegg tidligere. Nå er vi med å realisere anlegg som bønder kan bruke, og som det er økonomisk forsvarlig for bonden å investere i.

Utslipp fra jordbruket har vært relativt stabile siden 1990. Målet er å realisere store utslippskutt de neste 10 årene. Miljødepartmentets Klimakur 2030 har utredet tiltak som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030.

mann sitte foran rød container i industrihall

Bjørn Tore Kilen foran «Telemarksanlegget», med utspring fra forskere ved USN og SINTEF, som nå er blitt et biogassanlegg som fungerer og settes i drift.

Utvikler filter som også fjerner H2S

Bjørn Tore Kilen forteller videre om et nytt produkt, en skikkelig verdensnyhet.   

– Vi utvikler nå et biogassfilter som er tenkt brukt i biogassanlegget. Dette er veldig interessant. Filteret finnes heller ikke på verdensbasis.

– Filteret renser ikke bare biogass. Vi har god kunnskap om vann og avløp og har gjort undersøkelser i avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner. Disse undersøkelsene viser at vi kan forbedre fjerningen av H2S, hydrogensulfid, en illeluktende og skadelig gass, vesentlig i avløpsrenseanlegg. Å fjerne dette i dag er en krevende prosess for operatør. Med vår filterløsning blir operasjonen enklere og mer brukervennlig. Det skal kun byttes kassetter.

Filteret bygges opp på en ny måte. – Vi lager flere små filtre, i stedet for store, og fjerner lukta lokalt, forklarer Kilen. – Det er viktig, da kan bonden utføre jobben selv, og det betyr lavere driftskostnader. 

Dette filteret har han tro på. – Vi lager en kompakt model med noen flere egenskaper enn vanlige filtre har. Installasjoner kan gjøres enklere, krever mindre energi og er lettere å vedlikeholde.

Han er foreløpig hovedaksjonær sammen med Arnt Langkaas fra Bø i selskapet BAKT Innovation.

Lager «hjernen» i biogass-anlegget

Audun Teie, fersk automasjonsingeniør fra Universitetet i Sørøst-Norge, er SONTON Teknologis nye medarbeider. Han er i full gang med å lage styringssystemet til biogassanlegget.  

Styringssystemet er «limet» som skal få biogassanlegget til fungere. En biogassreaktor er i grunn bare kjemi, og vi skal få kjemiske forhold i reaktoren til å fungere optimalt, forklarer han. – Det er mye å sette seg inn i. En sak er å forstå hvordan ting henger sammen, men mye av ingeniørarbeidet går på å sjekke at løsningen ligger innenfor regler og lovverk.

mann lener seg ved arbeidsbenk

Audun Teie, nyansatt automasjonsingeniør fra Universitetet i Sørøst-Norge, lager styringssystemet til biogassanlegget.

Teie har nylig gjennomført Ex-kurs, i forskrifter for utstyr i eksplosive områder. – Vi trenger den kompetansen relatert til biogassanlegg og metangass, det kan være eksplosivt, og vi må være veldig bevisst på sikkerhet, forklarer Teie og Kilen. 

Audun ønsket å jobbe med utvikling. – Jeg hadde flaks og fikk muligheten her. Det har vært en bratt læringskurve, jeg lærer noe nytt hver dag, sier Audun entusiastisk.

SONTON Teknologi 25 år

Kilen forteller om mange produkter fra SONTON Teknologis 25-års fartstid i innovasjonsbransjen.

– I dag er vi et utviklingsselskap, et kreativt team på seks ansatte. Vi utvikler produkter og vi samarbeider med flere partnere. Min erfaring er at uansett hvor mange vi er i bedriften, så vil vi aldri være spesialister nok til å utvikle et komplett produkt. Så nå samarbeider vi heller med andre spesialister.

Får produkter til å fungere 

– Vi hjelper andre gründere. Det er jo det vi driver med egentlig, påpeker Kilen. – Vi har veldig mye smarte løsninger som vi kan gjenbruke. Vi har god kontakt med Proventia, de er flinke. Og vi har også god relasjon til Innovasjon Norge.

– Vi er gode på å få produkter og løsninger til å fungere. Når naboen vår NEL har et problem, så fikser vi det også, smiler han.

mann i åpen dør

SONTON Teknologi er etablert i  det såkalte REC-bygget som Herøya Industripark AS overtok i 2017. Industribygget (24 000 m2) og området fylles nå opp med noen av Norges mest framtidsrettede industri- og teknologiutviklere.  NEL bygger ny elektrolyseproduksjon, nystartet maskineringsfirma Ebitech skyter fart og NOAH kjører pilotfabrikk i nabolaget.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler