Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Faglunsj i Herøya Forskningspark, "Engasjerende temaer", sier Equinors plassjef

Bildet viser Tove Kilen og Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark AS

Velkommen: Vertskap for faglunsjer i Herøya Forskningspark AS, Tove Kilen og Rolf Olaf Larsen i Herøya Industripark, ønsker velkommen til flere spennende faglunsjer hver måned framover.

– Arrangørene har funnet gode felles temaer som engasjerer oss. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Jarann Wold Pettersen, plassjef for Equinor i Herøya Forskningspark.

Faglunsjer er et felles initiativ sparket i gang av Herøya Industripark AS, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og SINTEF Tel-Tek.

Tema på årets første fredagsseminar i Herøya Forskningspark, var bruk av CO2, CCU (carbon capture utilization).

CO2 - råstoff til prosessindustri

– CO2 kan bli råstoff for en bærekraftig prosessindustri, sa seniorforsker Richard H. Heyn i SINTEF. 

– Er det mulig å lage enn ny karbonsyklus. Kan det gjøres? Spurte professor Klaus-Joachim Jens ved USN retorisk. Svaret er JA! Vi er mye nærmere nå.

Bildet viser USNs og SINTEFs fremste forskere på CCU

Engasjerte: Innlegg fra USNs og SINTEFs fremste forskere på CCU engasjerte et 30-talls deltagere fra industri- og forskermiljøer.  

På banen

Vi har jobbet lenge med CCU, og har noen prosjekter på gang. Nå vil vi at industrien og myndighetene skal komme på banen, sa Jasmina H. Cavka, forskningsleder i SINTEF Industri.

Bildet viser foredragsholderne på fagseminaret

På banen: Jasmina H. Cavka sammen med dagens foredragsholdere, (fv) Professor Klaus-Joachim Jens, USN, og Seniorforsker Richard H. Heyn, SINTEF, og kollega Hans Aksel Haugen, SINTEF Tel Tek Porsgrunn (th).

Få fram nye industriprosjekter

– Målet er å skape muligheter for samarbeid mellom forskere og industri og generere flere industriprosjekter, sier Rolf Olaf Larsen. Han leder også arbeidet med å tilrettelegge for industripiloter og testing av ny teknologi og nye prosesser på Herøya.

– Det blir sendt ut invitasjoner til interessenter og samarbeidspartnere. Dersom du har lyst til å delta, men ikke har mottatt invitasjon, kan du kontakte en av oss, oppfordrer Rolf Olaf Larsen.

Faglunsjene ruller videre

Faglunsjene på fredager ruller videre hver måned framover. Datoer med program på nye fagtemaer er satt fram til sommeren.

1. mars: Klimanøytral i 2050 – teknologiske løsninger og visjoner v/ Nils Røkke, Sintef

5. april: Innovasjonsprosjektet ELSE (elektrifisering av sementproduksjon). Samarbeidsprosjekt Norcem, Sintef og USN. Foredragsholdere TBD

10. mai: Pulverdesign (makro) / micro nano / materialer til 3D printing. Foredragsholdere TBD

14. juni: Sirkulær økonomi med flere korte foredrag. Mulig noe utvidet seminar som slutten på vårsemesteret.

Det kan bli endringer i programmet.

Kontaktpersoner:

Mette Lene Falck-Pedersen, Universitetet i Sørøst-Norge, e-post: mette.falck-pedersen@usn.no

Hans Aksel Haugen, SINTEF Tel Tek, e-post: hans.haugen@sintef.no

Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark, e-post: rolf.olaf.larsen@hipark.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler