Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Et langt skritt nærmere jernbaneterminal i Herøya Industripark

Styringskomiteen

Styringskomiteen for godsterminal på Herøya samlet til møte i høst. Fra venstre Kjell Ivar Maudal, Bane NOR, Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS, Hanne Gro Haugland, Vekst i Grenland, Lene Rambekk, Herøya Industripark AS, Bjørn Bryne, Per Ståhl og Ove Skovdahl fra Jernbanedirektoratet. (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs)

Jernbanedirektoratet har nå ferdigstilt arbeidsgruppens rapport om en mulig jernbaneterminal for gods i Herøya Industripark, og overlevert den til Styringskomiteen. Rapporten gir så positive signaler at Jernbanedirektoratet har besluttet at Bane NOR skal utrede terminalen videre.    

– Dette er svært godt nytt for industriparken og hele regionen. En terminal som knytter vei, jernbane og sjø sammen gir oss fantastiske muligheter, og er en viktig forutsetning for å få til en storsatsing på miljøvennligvennlig godstransport i Telemark og Vestfold, understreker direktør Sverre Gotaas i Herøya Industripark AS. 

Samfunnsnyttig

Rapporten fra Jernbanedirektoratet inneholder en samfunnsøkonomisk analyse som gir svar på om prosjektet har samfunnsnytte og er verdt å gå videre med.

Jernbanedirektoratet slår fast at prosjektet er samfunnsnyttig. Markedsgrunnlaget for en jernbaneterminal på Herøya er til stede, løsningen er grønn og framtidsrettet og vil bidra til å løse godsutfordringene for Vestfold og Telemark på en bærekraftig måte.

Ny utredning på detaljnivå

– På bakgrunn av de positive signalene som kommer fram i utredningen, ønsker vi å gå videre til neste trinn. Jernbanedirektoratet har derfor sendt en bestilling til Bane NOR på en ny utredning. Denne vil være langt mer detaljert, og vil gi oss et eksakt bilde av hva det vil koste å gjennomføre prosjektet, forklarer Kjell Ivar Maudal i Bane NOR. 

Når Bane NOR om kort tid har skrevet under kontrakt med Jernbanedirektoratet utnevnes det en prosjektleder og arbeidet starter opp. 

Full oppgradering

– Denne utredningen skal ta for seg sporet fra Porsgrunn jernbanestasjon, gjennom tunnelen og fram til terminalområdet på Herøya, og utrede hva som må oppgraderes av infrastruktur. Bygging av selve jernbaneterminalen er også en viktig del av utredningen, forteller Maudal. 

Når det totale kostnadsbildet er klart vil man se på hvordan prosjektet kan finansieres. Her er det tre hovedmodeller; statlig terminal, privat terminal eller en hybrid modell med både offentlige og private aktører.

Maudal understreker at prosjektet kommer til å ha god dialog med grunneier Herøya Industripark AS og brukere underveis. 

Autonomt logistikksystem

Sverre Gotaas i Herøya Industripark AS understreker at alt ligger til rette for gjennomføring hvis utredningen kommer ut med positive fortegn.

– Ambisjonen i kjølvannet av Yara Birkeland er å etablere et autonomt logistikksystem i parken, der interntransport hovedsakelig vil foregå med elektrisk drevne, autonome kjøretøyer. I denne ambisjonen er en godsterminal et sentralt element for å effektivisere logistikken, og forenkle overgangen fra ekstern til intern transport, understreker Gotaas. 

– Hvem bør operere terminalen og hvilken rolle bør vareeier spille? 

– Disse viktige spørsmålene vil også bli utredet framover, avslutter Gotaas.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler