Er grønnere farligere? Enorm interesse for «eksplosivt» tema på faglunsj i Herøya Forskningspark

Rolf Olaf Larsen (fra v), Herøya Industripark AS og Knut Vågsæther, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Stor interesse: Rolf Olaf Larsen (fra v), Herøya Industripark og Knut Vågsæther, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) noterer stor interesse for tema grønne energibærere, farer og konsekvenser ved ulykker.

Interessen for USN-professor Knut Vågsæthers innlegg om farer og konsekvenser ved ulykker med grønne energibærere som batterier og hydrogen, tok av på forrige ukes faglunsj i Herøya Forskningspark. 

– Interessen viser tydelig at dette er et svært aktuelt tema, også for miljøer utenfor Herøya Forskningspark, sier Rolf Olaf Larsen i Herøya Industripark. Flere enn noen gang deltok på faglunsjen denne dagen. – Vi som arrangerer synes jo dette er svært positivt, sier han.

panoramebilde av dektakere i rommet

Arrangørene av faglunsj-serien i Herøya Forskingspark, Universitetet i Sørøst-Norge, Sintef og Herøya Industripark AS, kan huke av for enorm interesse og rekorddeltagelse.

Anders Karlsen og Henning Rogn og Hilde Krøvel

– Farer ved batteri og hydrogen er nytt. Vi har mye fokus på dette og gjør øvelser, men trenger å lære mer om eksplosjonsfarer ved bruk av batterier og hydrogen, sier Anders Karlsen og Henning Rogn fra Porsgrunn Brannvesen. Hilde Krøvel fra Yaras Forskningssenter (YTC) er enig. – Dette er en fin mulighet til å få mer innblikk i et tema som er aktuelt for oss. Hun arbeider med muligheter for grønnere gjødselproduksjon.

Forsker på farer – målet er sikkerhet 

Knut Vågsæther ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) forteller om forskning på farer, men at målet er sikkerhet.

– Vi driver med forsøk, teori, beregninger og simuleringer på lithiumbatterier og hydrogen for å se hva som skjer ved eksplosjon. Her er reaksjonshastigheter og eksplosjonstrykk mye større. Målet er å finne ut hvordan unngå at det blir til en alvorlig hendelse, sier Vågsæther.

Vågsæther og kollegaer ved USN deltar i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, blant annet MOZEES, nasjonalt forskningssenter for å utvikle nullutslipp energisystemer i transportsektor med batteri- og hydrogenteknologi som drivstoff, samt et EU Horizon-2020 hydrogenprosjekt som skal gi input til europeisk regelverk og hvordan det kan endres.  

– Vi har ansvar for sikkerhet i disse prosjektene, og forsker på hva som kan skje i busser, tog og maritim transportsektor, samt i tuneller og parkeringshus ved bruk av litiumbatterier og hydrogen, forteller han.

Brennbare elektrolytter

Knut Vågsæther

– Li-ion batterier inneholder brennbare elektrolytter. Ved en termisk hendelse, som indre kortslutning overoppheting eller lignende, kan elektrolytten ventileres til omgivelsene, forklarer Vågsæther. – Ved kraftigere hendelser, som en «thermal runaway», kan også elektrolytten dekomponeres til andre brennbare gasser. Dette kan føre til hendelser som brann eller eksplosjoner, sier han.

Knut Vågsæther, fra USN, Valentyna Splavska og Marte Nyheim fra Bilfinger

Etterlyser mer forskerkunnskap: Valentyna Splavska og Marte Nyheim fra Bilfingers Project&Consultancy etterlyser enda mer forskerkunnskap og diskuterer muligheter for nye møter med Knut Vågsæther og forskermiljøet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Se video-webinar fra eksplosjonsbranner

Her viser Knut Vågsæther videoer fra eksplosive branner som har enorme reaksjonshastigheter, store eksplosjonstrykk og fatale konsekvenser. Blant annet forklarer han eksplosjonen fra hydrogenstasjonen på Kjørbo i Sandvika i sommer og brann i batteripakkene til en elbilferge for en måned siden (se også artikkel på NRK). Han viser en eksplosjonsartet brann i en Tesla og en enorm eksplosjonsulykke ved et naturgassanlegg i Mexico i 2012.

Neste faglunsj: fredag 6. desember i Herøya Forskningspark. Tema annonseres om kort tid.

Påmelding tove.kilen@hipark.no Gratis arrangement.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler