Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Dette skjer før Yara Birkeland blir et selvgående containerskip fra Herøya

NAVIGERE AUTOMATISK: Går alt etter planen skal Yara Birkeland navigere automatisk mellom Yaras gjødselterminal på Herøya, til Brevik og Larvik havneterminaler fra 2022, sier teknologidirektør Ketil Olaf Paulsen i Kongsberg Maritime.

Fra 2020 vil containerskipet Yara Birkeland være et vanlig innslag mellom Herøya Industripark og Brevik og Larvik havn, og fra 2022 kan containerskipet være selvgående.

Ketil Olaf Paulsen leder jobben i Kongsberg Maritime med å utvikle og teste ut autonomien til Yara Birkeland. Vi har spurt han om teknologien, hva som skjer framover og hvordan Yara Birkeland skal fungere i praksis.

Trygge på teknologien

– Vi begynner å bli rimelig trygge på teknologien og utstyret. Autonomien vi har ansvar for skal få containerskipet til å gå fra Herøya industripark til andre havner på en sikker og forsvarlig måte. Derfor skjer mye parallelt, noe som er en forutsetning for å komme i mål, påpeker Paulsen.    

Samtidig med at Kongsberg Maritime utvikler og tester teknologi, forbereder Yara seg for autonome operasjoner på land. Havneterminalene i Brevik og Larvik ser på konsekvensene ved å få et ubemannet skip til kai. Vard Brevik er i gang med å bygge fartøyet mens Sjøfartsdirektoratet og Kystverket utvikler regler.

Nye kjøreregler

Å ta i bruk ny teknologi innebærer nye kjøreregler. Paulsen mener at den største utfordringen er at det i dag ikke fins regelverk som forteller om hvordan dette skal fungere i praksis.

– Vi har veldig tett dialog med Kystverket og trafikksentralen i Brevik, og håper de er klare når vi er klare. Vi skal være langt over 100 prosent sikre på at alt fungerer sikkert, for å gå videre, understreker teknologidirektøren.

– Det som imidlertid er fantastisk i Norge, er at direktorater og departementer viser stor så velvilje når vi skal teste ut ny teknologi som Yara Birkeland på Herøya. Norge har en stor fordel når ny teknologi skal utvikles og tilpasses, mener Paulsen.

Tester autonome ferger i trafikk allerede

Siden den første modellen av Yara Birkeland ble testet ut i lukket basseng hos Sintef Ocean i Trondheim i 2017, har Kongsberg Maritime tatt testløpet ut i åpen maritim ferge-trafikk.

– Akkurat nå tester vi systemer utviklet sammen med Bastø Fosen AS som skal automatisere overfarten mellom Horten og Moss. Vi skal ta ferger til og fra kai på Norges mest trafikkerte fergestrekning. Fergen er i størrelse ganske lik Yara Birkeland, så det blir litt det samme som skal skje på Herøya, forteller Paulsen.

– Vi prøver å spre testing utover i tid, og tester også samtidig mindre båter i Trondheim og Horten.

Bruker offshoreteknologi

Teknologien som Kongsberg Maritime benytter er basert på eksisterende produkter som selskapet har levert til bl.a. fartøy som opererer i Nordsjøen. Et av disse er Dynamisk Posisjonering av fartøy, som skal betjene plattformer og andre offshore installasjoner

– Dette er teknologi som gjør at et fartøy kan holde seg i posisjon eller bevege seg i et bestemt mønster. Teknologien passer på at motorer går slik de skal, og at fartøyet navigerer i en gitt rute i et kart. Vi utnytter og bruker denne teknologien i Yara Birkeland.

Sensorteknologi til sjøs

– Hva er nytt?

– Nytt er at det nå fins sensorer som gjør dette mulig. Bilindustrien har fått ned kostnadsnivået, og vi tilpasser og gjør denne teknologien mulig å benytte til sjøs. Informasjon fra sensorene gjør at systemet forstår hvordan det ser ut rundt skipet og tar hensyn til dette. Vi bruker GPS-teknologi, radarer, kameraer og annen sensorteknologi til å sørge for at skipet greier å navigere dit det skal og legge til kai.

– Nytt er også styringssystemet som automatiserer alle skipets operasjoner. Det er dette systemet som skal ta over for mannskapet og sørge for at skipet skal greie å forstå og navigere autonomt.

Kontrollsenter på land

Ketil Olaf Paulsen forteller at det nye styringssystemet skal kommunisere med en kontrollsenter på land. Dette er også nytt. 

– Yara Birkeland kommer til å kommunisere med senteret og dersom det oppstår problemer, som at skipet ikke forstår omgivelsene, f.eks. en bøye eller annen hindring, kan operatøren på land bruke kameraer, se hva det er, og gå inn og overstyre, forklarer han.

Lasting, lossing, rute og turene blir planlagt fra kontrollsenteret. Det meste skjer automatisk, men operatøren på land sjekker at alt er ok. 

Det nye styringssystemet skal også kommunisere direkte med eksisterende digitale systemer hos Kalmar, som håndterer containere på land, Yaras gjødselterminal, trafikksentralen og havner. 

Operasjonen i praksis

Yara Birkeland skal gå fra Herøya Industripark til Brevik og Larvik med gjødselcontainere, og det planlegges for én avgang i døgnet. 

– Hvordan skal dette foregå i praksis? 

– Det hele starter med en bestilling fra Yara som vil sende et antall containere med gjødsel til for eksempel Brevik, og tidspunkt for når containeren må være der. Deretter planlegger vi hvordan containerne skal lastes om bord og rekkefølgen – med bruk av minst mulig ressurser. Vi gir beskjed til Kalmar som har ansvar for håndtering av container på land, og henter og setter containerne på plass.

– Når skipet kommer står containerne oppstilt klare til å løftes om bord. Vi melder til kranen, som begynner å laste. Samtidig har vi avtalt og klargjort ruta med trafikksentralen og Brevik Havn. Trafikksentralen godkjenner og vi kan også få anbefalt når og hvor det er best å gå. Så gjør vi ferdig dokumentasjon som havnen skal ha for å losse skipet og frakte tomme containere tilbake.

Innfasing over tid

Etter planen skal båten den første perioden gå med mannskap om bord. Mannskapet er med på all testing og kan gripe inn dersom noe svikter.

– Vi vil teste ut funksjon for funksjon og ganske raskt kunne gå enkelte strekk uten at noen trekker i spaker. Når vi er langt over 100 prosent sikre på at alt på båten fungerer, samrår vi med Sjøfartsdirektoratet og blir enige om å gå videre. Vi tester også fortløpende ut kommunikasjonen med kontrollsenteret.

– Hvor ofte skal skipet gå?

– I begynnelsen vil Yara Birkeland gå én tur daglig. Vi beregner at vi går mellom Herøya og havneterminalene Brevik og Larvik på et døgn, og planlegger å kjøre i ca. åtte knops fart. Tidspunkt for seiling vurderes ut fra når havneterminalene kan losse skipet, anbefalt tidspunkt fra trafikksentralen, men vurderer også tilpassing til den kraftige Brevikstrømmen for å spare mest mulig energi, forteller Paulsen.

Helnorsk maritim industriutvikling fra Herøya  

Yara Birkeland er så å si helnorsk. Bygging, testing og å få verdens første selvgående containerskip med autonome transportsystemer til å fungere i praksis, skjer i industrimiljøet i Grenland, på Kongsberg og på Herøya.

– Yara Birkeland representerer et viktig neste skritt for hele den maritime industrien, og vil bidra til å utvikle bærekraftig maritim teknologi og transportsystemer. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler