Blir del av Norges største laboratorieselskap og betydelige nysatsing

Bjarne Nensether

Styrke posisjonen: Fra nyttår er laboratoriet SINTEF Molab i Herøya Forskningspark en del av SINTEF Norlab. - Det vil styrke vår posisjon i markedet. Dette blir spennende, sier Bjarne Nenseter, laboratorieleder i SINTEF Molab, Herøya Forskningspark i en pressemelding fra selskapet.

Laboratoriet SINTEF Molab i Herøya Forskningspark, Porsgrunn og Kystlab AS fusjonerer og ble fra årsskiftet en del av Norges største norskeide laboratorieselskap SINTEF Norlab, skriver selskapet i en pressemelding før jul.

Virksomheten i Porsgrunn skal ledes av Bjarne Nenseter, mens Eigil Dåbakk blir administrerende direktør for det nyfusjonerte selskapet SINTEF Norlab.

Betydelig nysatsing     

– SINTEF Norlab vil satse betydelig på investeringer i innovasjon og teknologi for å levere gode tjenester nært kundene fremover, sier Eigil Dåbakk i en kommentar.

Målet med det nye selskapet er å tilby enda bedre tjenester og gjennom det tilføre både Porsgrunn og de øvrige delene av det nyfusjonerte selskapet enda flere kunder.

Utvikle tjenestetilbudet fra Porsgrunn

Fusjonen berører ikke Molabs medarbeidere i Porsgrunn, alle beholder jobben.

– SINTEF Norlab ønsker å utvikle og tilpasse tjenestetilbudet fra Porsgrunn til industriens behov, sier Bjarne Nenseter. – Et eksempel på dette er karakterisering av industriavfall og sidestrømmer med hensyn til verdi- og problemkomponenter. Et annet område er videreutvikling av metoder for måling av stasjonære og diffuse utslipp. Det er dessuten alltid relevant for oss å inngå avtaler til regulær driftsoppfølging.

SINTEF Molab har en sterk posisjon blant industrikunder, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur. Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringen.

– Vi slår oss ikke sammen fordi vi må, men fordi vi vil og fordi vi med det vil bli en bedre leverandør og samarbeidspartner for våre kunder i industrien og innen annen privat og offentlig virksomhet over hele landet, sier administrerende direktør Eigil Dåbakk i nyfusjonerte SINTEF Norlab.

Med 110 ansatte blir SINTEF Norlab landets største norskeide laboratorieselskap.

Fakta om SINTEF Molab

   

Fakta om Kystlab AS

  • En av Norges største laboratoriebedrifter innenfor miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Selskapet tilbyr et bredt spekter av analyser og tekniske tjenester, i tillegg til prøvetaking og rådgivning.
  • Hovedkontor i Mo i Rana og er i tillegg lokalisert i Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Selskapet betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge.
  • 70 ansatte og en omsetning på 86 millioner kroner i 2018.
 

• Kystlab AS utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen trygg mat og miljørettet helsevern.

• Hovedkontor i Namsos, og er i tillegg lokalisert i Frøya-Hitra, Kristiansund, Molde, Surnadal, Søre Sunnmøre, Fosen, Brønnøysund og Mosjøen

• 42 ansatte og en omsetning på 47 millioner kroner i 2018.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler