Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yaras nye terminal står ferdig - gir gjødsel rett til bonden

Gjødsel rett fra Herøya til bonden – det er konseptet bak Yaras nye gjødselterminal som nå står ferdig i Herøya Industripark. 

Yaras nye terminal ligger i tilknytning til Vestre kai på Herøya.

Terminalleder Bjørn Flogstad (t.v.) og prosjekteier Engebret Dæhlin er med rette stolte av den nye terminalen som ligger i tilknytning til Vestre kai på Herøya.

Byggingen av pakkeri, lager og transportbånd har tatt rundt åtte måneder. Parallelt med byggingen på Herøya, har Yara avviklet en tilsvarende terminal på Sjursøya i Oslo etter 56 års drift.

Forkorter kjeden
Med den nye terminalen får Yara en svært effektivt distribusjonskjede. – Gjødsel fra Yaras Fullgjødselfabrikk 3 går rett til bulkhall, så på transportbånd inn til pakkeriet og over i 600 eller 1200 kg sekk. Deretter går sekkene rett på bil og ut til bonden. via Yaras grossister som , forklarer prosjekteier Engebret Dæhlin i Yara Norge, og terminalleder Bjørn Flogstad. Men Yaras grossister vil fortsatt ha ansvaret for salg og utkjøring til bonden.

Den nye terminalen har navnet "Gjødselterminalen Norge", og vil årlig kunne pakke rundt 160.000 tonn gjødsel for det norske markedet. To tredeler av gjødselen produseres på Herøya, og det øvrige tas inn via båt fra Glomfjord og Rostock i Tyskland.

Robotisert
Den nye pakkemaskinen er av finsk fabrikat, og er helt robotisert - bortsett fra at prosessen overvåkes via dataskjerm. Emballasjen er produsert i Bulgaria og Thailand.

Selv om det gjenstår litt arbeid før Gjødselterminalen Norge er fullt operativ, har den nye pakkemaskinen allerede kjørt ut en god del pakket vare, og Dæhlin og Flogstad er svært tilfredse med resultatet. Maskinen vil produsere i serier på 5.000 tonn.

Pakkemaskinen er i full gang med å pakke storsekk for det norske markedet.

Engebret Dæhlin og Bjørn Flogstad foran den nye pakkemaskinen som allerede er i full gang med å pakke 600 og 1200 kg sekk for det norske markedet. 

Terminalen er basert på dagtidsarbeid, og det er ansatt fire operatører i tillegg til Flogstad. – Én fulgte med fra Sjursøya og en annen flyttet fra Glomfjord med familiene, forteller Bjørn Flogstad.

Godt gjennomført prosjekt
Engebret Dæhlin roser prosjektorganisasjonen som har gjort en svært god jobb. – Det har vært et veldig komprimert prosjekt gjennomført på kort tid, og tidsplanen har holdt. Prosjektet har hatt gode HMS-systemer og tett oppfølging hele veien, og det er ikke registrert alvorlige hendelser.

Dæhlin framhever også fordelen med at terminalen er lagt på Herøya. 

Yara Mila er brandingen til Yaras NPK-gjødsel.

Yara Mila er brandingen til Yaras NPK-gjødsel. Emballasjen er produsert i Bulgaria og Thailand.

– Logistikken blir langt enklere enn da vi måtte skipe gjødsel inn til Oslo for pakking og videre distribusjon. I tillegg får vi et tett samarbeid med Skipningsavdelingen og Fullgjødselfabrikk 3, vi kan "låne" ekstra mannskap og maskiner ved topper, og det gir synergier, understreker Dæhlin.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler