Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yaras "Bamboo"-prosjekt på Herøya til 1,5 milliarder kr i støpeskjeen

Yaras prosjektorganisasjon er nå i full gang med en hovedstudie for økt produksjon i Yaras fabrikker i Herøya Industripark. Bambus vokser som kjent raskt, og Yara Bamboo er navnet på selskapets vekststrategi.

Prosjektgruppen, fra v: Aron Toth, Dag Bruun, Sigve Tengs, Arne Pinto De Carvalho, Fabio Renzi, William van der Brande, Mohammad Fathi, Tomas Skocovsky, Andre de Smet, Reidun Pihl, Hatem Ouaja, Ole Martin Bakkerud og Jostein Braaten.

– Alle prosjekter i Yara som bidrar til raskt vekst ligger under dette begrepet, forklarer prosjektleder Josten Braaten, som har ansvaret for to av de tre prosjektene som ligger under Yara Porsgrunn Bamboo.

Investering på 1,5 milliarder kr
Det var i desember i fjor at Styret i Yara godkjente å igangsette hovedstudien for økt produksjon i Porsgrunn. Studien skal være ferdig 3. kvartal i år, og danne grunnlag for en endelig beslutning om å bevilge penger til utvidelsene. De tre prosjektene er kostnadsberegnet til 1,5 milliarder kroner.

Yaras prosjektorganisasjon med egen og innleid kompetanse er nå etablert i kontorbygget i Herøya Industripark. Organisasjonen vil etterhvert telle rundt 30 personer, som fordeler seg på tre delprosjekter: Ny salpetersyrefabrikk, utvidelse i fullgjødselfabrikken og utvidelse i kalksalpeterfabrikken.

Rive, bygge nytt og modifisere
Jostein Braaten fra Yara Project Office i Brussel, leder hovedstudien for de to sistnevnte delprosjektene, som Yara kjører i egen regi med noe engineering-innleie fra bl.a. Bilfinger. Studien for en ny syrefabrikk er satt ut som et eget oppdrag til Espindesa fra Spania.

Når det kommer til gjennomføring er ny syrefabrikk den mest omfattende delen. – Det planlegges å rive den gamle og bygge opp en ny fabrikk, forteller Jostein Braaten.

Utvidelsen i fullgjødselfabrikken innebærer et nytt bygg foran eksisterende Fullgjødselfabrikk 3 samt modifikasjoner i Fullgjødselfabrikk 2.

– For å få økt produksjon av kalksalpeter blir det en oppblokking av eksisterende fabrikk innenfor dagens bygg, og en ny stor lagersilo på utsiden, forklarer Braaten.  

Svært omfattende
Prosjektlederen legger ikke skjul på at Bamboo Porsgrunn er et svært omfattende prosjekt, der tre delprosjekt skal gjøres samtidig og vil gripe inn i hverandre i byggefasen. – Etter planen starter vi riving av syrefabrikken i slutten av 2014. Deretter blir det grunnarbeid og bygging av nytt bygg ved Fullgjødselfabrikk 3 samt ny silo. Parallelt med dette blir det bygging av ny syrefabrikk.

Alt skal foregå mens dagens produksjon opprettholdes.

– Når regner dere med å være oppe på den nye kapasiteten?

– Vi får ikke fullt utnyttet den økte kapasiteten før den nye syrefabrikken er oppe og går, noe som er planlagt å skje i løpet av  2016, påpeker Jostein Braaten.

Blir investeringen gjennomført vil den ikke bare ha effekt for Porsgrunn, men også bidra til økt produksjon i Glomfjord og ved Yaras anlegg i Finland, da et overskudd av salpetersyre kan overføres dit.

Les også Yara planlegger store utvidelser på Herøya

Yaras Bamboo-prosjekter i Herøya Industripark

En oversikt over Yaras Bamboo-prosjekter i Herøya Industripark, som vil gi økt produksjon av Fullgjødsel, salpetersyre og kalksalpeter (KS).

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler