Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara ansetter innovative hoder

Yara Technology Centre har fått 25 nye medarbeidere siden 2011. De er rekruttert for å bidra til innovasjonsdrevet utvikling i selskapet. Yara satser for fullt på forbedringer og innovasjoner innenfor gjødsel, matproduksjon og miljø.

Siste halvannet året har Yara Technology Center, med avdelinger på Herøya og i Sluiskil (Nederland), økt antall medarbeidere fra 45 til 70. Det rekrutteres nytt for å bygge opp innovasjonskraften.

Gjødsel, mat og bærekraftig miljø for verden
Yara satser på tre hovedområder hvor innovasjon skal bidra til framtidsrettet utvikling. Dette er styrt av globale megatrender som befolkningsvekst, ressursknapphet og miljø. Løsningene ligger i utvikling av nye og mer effektive gjødseltyper, optimal bruk av råvarer, samt fokus på matproduksjon med et bærekraftig miljøavtrykk worldwide.

– Yara Technology Centre (YTC) skal være en attraktiv partner for innovasjon og forbedringer, i tillegg til tradisjonelle driftsstøtteoppgaver for Yara-konsernet i hele verden, forteller Ole-Jacob Siljan (bildet), leder for YTC. – Vi skal bl.a. utvikle mer effektive gjødseltyper, finne løsninger for å dyrke mer mat på mindre områder, bruke mindre vann og redusere utslipp.

70% av verdens ferskvann brukes til vanning for matproduksjon i dag. YTC jobber med å finne gjødseltyper som trenger mindre vann.

Internasjonalt springbrett
Yara Technology Centre med sine 70 medarbeidere er selskapets mest internasjonale avdeling med 13 nasjonaliteter. Halvparten av de 25 nyansatte kommer fra andre land enn Norge.

– Nye oppgaver worldwide krever riktig kompetanse og bakgrunn. Derfor har vi rekruttert innovative hoder med bredt internasjonalt spenn. Vi tror at ulike kulturer gir gevinster, smiler Siljan. Han forteller at av 168 søkere på de siste åtte utlyste stillingene, var andelen norske søkere kun 27. Kandidater strømmet inn fra Amerika, Asia, Europa og Afrika.

– Vi ønsker oss gjerne flere norske kandidater, beretter Siljan. – YTC er en base og et ypperlig springbrett for lederstillinger i Yaras fabrikker i verden. Ole Jacob Siljan snakker av egen erfaring med 3 års pendling til Australia.

Unge teknologer
Blant de mange nyansatte er Patricia Kita fra Polen, Ronald Rôssler fra Tyskland, Sang Baek Shin fra Sør-Korea, Carol Allen fra Canada og Marie Lacombe fra Frankrike – noen av de sist ankomne teknologene som skal bidra til ny innovasjonsgiv i Yara. I tillegg bidrar rekrutteringene til et ’yngre’ YTC.

– Vi har fått tillit fra Yara til å bygge opp og komplettere kompetanse, og er allerede godt i gang med å levere resultater som skal gi gevinster for verden og Yara, sier en engasjert forskningsleder.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler