Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Vil ha produksjon av flydrivstoff i Grenland

Grenland kan være ett av flere mulige steder hvor det i framtiden kan lages biodrivstoff til norsk luftfart. Avinor utreder nå muligheten.

– Det er flere aktuelle lokaliseringer. Jeg tror Grenland er en av dem, sier Jan Fredrik Garvik i Silvanus Biofuels AS.

På oppdrag fra Avinor har Rambøll arbeidet med en utredning. Et av spørsmålene Avinor ønsket svar på, er om det lønner seg å satse på egen produksjon, framfor import av biodrivstoff. Rapporten med konklusjoner og anbefalinger vil foreligge i første kvartal 2013.

Ny prosessrute
Omfattende kreativt utviklingsarbeid over mange år har gitt ideer om nye prosessruter for transportdrivstoff.

Silvanus Biofuels planlegger å bygge  et industrielt produksjonsanlegg for framstilling av syntetisk biodrivstoff, basert på biomasse og hydrogen fra elektrolyse. Målet er at virksomheten skal produsere 200.000 tonn transportdrivstoff per år, med råvarer som skogbasert biomasse i form av pellets, energivirke, hogstavfall, industrielt treavfall og ordinært avfall fra husholdningen.

Godt til rette
Det kan ligge godt til rette for at Grenland med sin sentrale beliggenhet, gode infrastruktur og logistikk kan være en attraktiv lokasjon for bioraffineri.

– Det kan gi fordeler knyttet til å produsere transportdrivstoff mer kostnadseffektivt enn man kan andre steder. Ikke minst fra energiinfrastrukturen som vi kan utnytte, understreker Garvik i Silvanus Biofuels AS.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler