Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Vil få orden på RHI-fabrikken på Herøya

– Vi investerer og jobber nå hardt for å etablere en stabil og bærekraftig drift, sier RHI Normags nye fabrikksjef Thomas Frömmer (52). 

Thomas Frömmer, nytilsatt fabrikksjef ved RHI Normag i Herøya Industripark

– Mitt viktigste fokus nå er å få etablert en stabil og bærekraftig drift som er i samsvar med norske myndigheters krav og regler, sier nytilsatt fabrikksjef ved RHI Normag, Thomas Frömmer.  

Thomas Frömmer, som også leder RHI-konsernets råstoffdivisjon, overtok som ny fabrikksjef ved RHI Normag 1. september. Etter knappe 40 dager i sjefsstolen møter han oss for å fortelle om prosjektene og planene som skal få fabrikken inn på rett spor.

Fabrikken har, i følge Frömmer, hatt flere utfordringer siden oppstarten i 2012. Og mot slutten av 2013 ble det satt i gang flere forbedringsprogrammer.  

Stabil og bærekraftig

– Mitt viktigste fokus nå er å få etablert en stabil og bærekraftig drift som er i samsvar med norske myndigheters krav og regler, sier en engasjert fabrikksjef. – Det skal bringe oss ut av den stressende situasjonen vi nå befinner oss i.

I dag er RHI fabrikken i søkelyset for miljøutslipp og korrupsjonsanklager. – Teamet her jobber veldig bra. Og om noe er gjort galt i fortiden, så skal vi endre dette nå, understreker Frömmer alvorlig.

Investerer

Mange prosjekter er på gang.

– Nå investerer vi 10 millioner kroner for å redusere forurensning i området rundt kalsinatoren, forteller Frömmer.

– Vi er også i forhandlinger med RHI om investeringer som skal bidra til økt produksjon, økt kvalitet og lavere energiforbruk. Og vi skal gjøre forbedringstiltak i flere prosess- og transportsystemer.

Samtidig jobbes det med ISO-sertifiseringer innenfor miljø, kvalitet, helse og sikkerhet. – Vi lager gode retningslinjer for dette, påpeker Frömmer.

Gode skritt framover

Forbedringsprogrammet som startet opp i 2013 med hovedfokus på produksjon, kvalitet og kostnader kombinert med organisering, har gjort gode framskritt og løftet seg spesielt de tre siste månedene.

– Det er jobbet ekstremt bra med dette, og vi har oppnådd mer stabil produksjon og greid å få opp god kvalitet, forteller Frömmer.

På produksjonssiden regner RHI Normag med å nå 43.000 tonn i 2014 og øker med 3.000 tonn i 2015.

Involvering

– Akkurat nå er vi spesielt opptatt av å skape godt teamarbeid, og har startet opp med det i tett dialog med fagforeningene. Det jobbes positivt i forhold til ansatte, og jeg ser at det er en endring i stemningen blant ansatte nå.

Alle RHi’ere skal involveres. Det skal blant annet opprettes et forslagssystem for forbedringer, i tillegg til informasjonsmøter og interninformasjon.

– Vi jobber med 53 små og store prosjekter, og legger vekt på åpen kommunikasjon slik at alle forstår hva som gjøres og hvorfor vi gjør det, understreker Frömmer.

Vårt ansvar

Frömmer er opptatt av at RHI i Porsgrunn skal få til en bedre integrasjon med RHI konsernet, men understreker også at fabrikken er en selvstendig lokal enhet med ansvarlig lokal ledelse.

– RHI i Porsgrunn er vår fabrikk som vi har ansvaret for å få skikk på og drive på en bærekraftig måte, påpeker han.

– Samtidig er vi en del av et stort nettverk, og kan bruke kompetanse fra blant annet 200 FoU-kolleger fra RHI konsernets teknologisenter i Leoben. De kan hjelpe oss med å forbedre vår kvalitet. Vi trenger ikke å finne opp hjulet. Innenfor råstoffdivisjonen med seks fabrikker i Europa er det muligheter. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler