Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Travel høst for Bilfinger – skal levere åtte skrog til undervannsfartøy

Bilfinger er inne i en svært travel høst i Herøya Industripark. Oppgavene består av revisjonsstanser, Bamboo-prosjekt og produksjon av skrog til undervannsfartøy. Mens de normalt leverer fire slike skrog i året, skal de nå ha ferdig åtte skrog på 10 måneder. 

TO FARKOSTER: I september ble to undervannsfartøy ferdigstilt og levert fra Bilfingers plastverksted i Herøya Industripark

TO FARKOSTER: I september ble to undervannsfartøy ferdigstilt og levert fra Bilfingers plastverksted i Herøya Industripark. I løpet av 10 måneder skal det leveres i alt åtte slike fartøyer. 

I tillegg til store oppgaver innenfor portene er det gjennomført en revisjonsstans i Klor/VCM-fabrikken på Rafnes. For å møte etterspørselen har Bilfinger hentet inn mannskaper fra søsterselskap og fra samarbeidspartnere i Grenland.

De to revisjonsstansene er samordnet slik at de ikke kolliderer i tid. Det er vanlig og helt nødvendig for å ha tilstrekkelige mannskaper til å utføre arbeidet.

Undervannsfartøy

På Herøya har Bilfinger eget plastverksted hvor skroget til Kongsberg Maritims unike selvgående undervannsfartøy, HUGIN, blir beregnet med millimeterpresisjon og laget i karbonfiber. 

– Normalt leverer vi fire undervannsfartøyer i året. Nå jobber vi med å få ferdig åtte skrog i løpet av ti måneder. Det hadde ikke vært mulig for oss uten å sette ut arbeid til underleverandører. Vi får hjelp til å maskinere deler hos Bandak Lunde AS, forteller daglig leder for Bilfingers plastverksted Kjetil Groa.

En del av maskineringsarbeidet forgår i Bilfingers eget maskineringsverksted i Herøya Industripark. Men kapasiteten er ikke stor nok til å ta å ta unna produksjonstoppen som Bilfinger er inne i nå.

– For tiden jobber 21 medarbeidere med denne produksjonen, forteller Groa. – I tillegg til egne plastmekanikere bruker vi Bilfingers maskinverksted og vår egen entreprenøravdeling til lakkering av fartøyene. Men heller ikke det er nok. Vi har satt ut lakkering til Bjørge Karosseri AS, og vi hadde ganske enkelt ikke klart å levere uten hjelpen fra underleverandører, understreker han.

Revisjonsstanser

Revisjonsstansen i Yaras ammoniakkfabrikk (NII) pågikk i 14 dager fra 16. september. I tillegg til selve vedlikeholdsarbeidet ble det levert flere mindre prosjekter. 

– Bilfinger hadde hovedansvaret for revisjonsstansen og var inne med ca. 400 medarbeidere fordelt på 10 fagområder. Årets revisjonsstans var nokså lik stoppen vi gjennomførte for fire år siden, forteller Terje Fuglset. Han er prosjektleder og ansvarlig for Bilfingers leveranser under revisjonsstansen.

– Vi har detaljplanlagt hver eneste aktivitet under revisjonsstansen. Totalt bidro vi med i underkant av 40.000 arbeidstimer under stoppen.

Ca. halvparten av folkene er Bilfingers egne ansatte. Resten hentes inn fra 25 ulike underleverandører. De fleste som hentes inn, kommer fra lokale firmaer, men også fagfolk fra Danmark, Sverige, Polen og Portugal.

Klor/VCM-stopp

Fra uke 40 til og med uke 43 var det full fart på Rafnes. Innovyn kjørte selv stoppen, og Bilfinger leverte utførende mannskaper og baser/koordinatorer.

– Vi var inne med litt over 200 personer under revisjonsstansen, sier leder for Bilfinger Øst, Knut Segrov. – I tillegg til rør/sveis leverer vi innenfor områder som ventilvedlikehold, plast, inspeksjon, El/aut, mekanisk og rigg. Bilfinger IM leverer brann- og entrevakter, så det er klart at denne revisjonsstansen er et stort løft for vår organisasjon.

Bamboo-prosjektet

BAMBOO: Bilfinger er tungt inne i Yaras Bamboo-prosjekt.

BAMBOO: Bilfinger er tungt inne i Yaras Bamboo-prosjekt. I høst ble en 35 tonn tung kjøleenhet løftet opp på et stålfundament som var bygget i verkstedet på Herøya. Kjøleenheten er en del av kapasitetsutvidelsen i KS-fabrikken.

Yaras Bamboo-prosjekt går parallelt med revisjonsstanser og andre oppgaver i industriparken.

– Vi kommer til å ha mellom 40 og 120 medarbeidere inne i Yaras Bamboo-prosjekt, forteller prosjektleder Eirik Noer Smedstad. – Antallet varierer med oppgavene, og arbeidene kommer til å pågå fram til sommeren 2017. I tillegg er det 18 ansatte i administrasjon og ledelse av leveransene.

Totalt skal Bilfinger levere 86 større og mindre prosjekter i perioden. Arbeidene pågår i kalksalpeterfabrikken og i Fullgjødsel 3. Det er Yaras prosjektorganisasjon i Brüssel som er oppdragsgiver, og Yara i Porsgrunn som er sluttkunde.

Mannskap fra underleverandører

– Vi har selvfølgelig mange av våre egne ansatte engasjert i revisjonsstanser og i Bamboo-prosjektet, sier Segrov. – Men vi er også avhengig av å hente inn mannskaper fra underleverandører. Det er f.eks. 50 til 60 Vard-ansatte hos oss i denne perioden. Totalt har vi tatt inn ca. 250 fagarbeidere utenfra.

Mange av folkene kommer fra andre Bilfinger-enheter og søsterselskap. Stålavdelingen har god hjelp fra Bilfinger Interpipe i Sverige. Det er Bilfinger-kolleger med lang industrierfaring og tung fagkunnskap.

– Vi benytter oss av samarbeidspartnere og underleverandører vi kjenner og har jobbet med tidligere. Det er mange fagfolk som reiser fra stopp til stopp, og som kjenner fabrikkene og rutinene vi jobber etter. Det er viktig for oss å bruke lokale leverandører i så stor grad som overhodet mulig. På den måten kan vi bevare og utvikle kompetansen i Grenland. Det er viktig for industrien i distriktet at vi er en seriøs og solid aktør, ikke minst fordi markedet svinger, og konkurransen utenfra er hard.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler