Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Topp strømforsyning på Herøya

Energi til fabrikker og virksomheter på Herøya er det mer enn nok av, og leveransesikkerheten er i toppsjiktet. – På 45 år har strømmen vært borte i bare seks minutter, bekrefter Ingar Moen, leder for Herøya Nett AS.

herøya industripark sett fra undersiden av strømkabler som går mot industriparken

Tilgang på energi til fabrikker og virksomheter på Herøya sørger Herøya Nett AS for. Selskapet henter kraft fra det regionale nettet og leverer strøm gjennom sitt robuste fordelingsnett, bygd for å tåle uforutsigbare værforhold og feil i systemet.

Imponerer
Ingar Moen, leder for Herøya Nett, nikker bekreftende når Computerworld skriver at Herøya har hatt 6 minutter nedetid på 45 år! Det imponerer langt utenfor Norges grenser.

For noen uker siden var det imidlertid et strømavbrudd forårsaket av en feil i Statkrafts overliggende nett.

– Vi mistet spenningen i ca. 1 sekund, men bare i deler av anlegget, forteller Moen. – Vi leverte hele tiden det vi kaller ren strøm fra UPS-anlegg (Uninterruptible Power Supply), som forsyner data- og styringsanlegg og som fabrikker og IT-selskaper krever. Noen fabrikkanlegg stanset i kort tid, men de kunne settes i drift igjen med en gang.

Driftssikkerhet
Bortfall av energi er som kjent kostbart. Høy driftssikkerhet er derfor et mål, og en eventuell kortslutning må ikke være ødeleggende for virksomheten. Koblingsanlegget må være slik at det "bare kan børstes sota av anlegget" for å settes i drift igjen. Derfor er det også bygd inn reserver i systemet.

Herøya Nett har en redundans (reserve) på mer enn 100 % for å sikre regulariteten på strømforsyningen dersom en forsyningskilde faller ut.

– Det betyr at vi kan miste mer enn 50 % av kapasiteten og likevel ha full drift i fabrikkene, forklarer Moen. Tilgang på energi er vanligvis ikke noe problem, og anlegget kobler seg automatisk over til et sted med spenning.

Ledig kapasitet
El-nettet på Herøya har en kapasitet på 400 MW, med reservemulighet opp til 800 MW.

– I dag forbrukes ca 1 Terrawattimer (TWh), så her ligger alt til rette for å koble strømforsyning til store virksomheter som vil etablere seg i industriparken, understreker Moen. Dagens strømforbruk tilsvarer for øvrig forbruket til en by med ca 50.000 husstander.

Industriparken kan skilte med et robust fordelingsnett og stor transformatorkapasitet tilknyttet ca. 100 høyspentfordelere med tilsammen ca. 500 høyspentbrytere.

Investerer
Det er investert flere hundre millioner kroner i det interne nettet de siste 20 årene. I forbindelse med nyetableringer blir strømforsyningsnettet fornyet, f.eks. nå sist for RHIs fabrikk som startet opp i november. Anleggene består av mye nytt, men også eldre robust utstyr av høy standard.

– Vi prosjekterer og bygger selv, både internt og også for eksterne kunder, forteller Moen, og framhever det gode samarbeidet med den regionale nettoperatøren, Skagerak Energi.

Forbedre driftssystemet
Herøya Nett skal bidra til å forbedre hele driftssystemet, spesielt for virksomhetene i industriparken.

– Vi skal være i forkant av begivenhetene, sier Moen, og viser til planlegging og systematikk. – Med 30 medarbeidere, 18 skiftgående, jobber vi kontinuerlig med drift, kvalitet og forebyggende vedlikehold, for å kunne levere strøm de neste 45 årene uten avbrudd for krevende kunder, smiler han.

Nye industribedrifter
– Det elektriske kraftforsyningsanlegget er vital infrastruktur for alle industrivirksomhetene på Herøya. Industriproduksjonen representerer en omsetning på mange milliarder kroner hvert år og er basert på kontinuerlig drift. Vårt fortrinn er robuste forsyningsanlegg og kompetente leverandører, understreker Tor Yngve Kristiansen, leder av Etablering og Utvikling i Herøya Industripark.

Ledig kapasitet på vital infrastruktur gir også muligheter for nye industribedrifter. – Herøya Industripark er et konkurransedyktig alternativ for ny industri på grunn av stedets infrastruktur, kompetanse og beliggenhet, fastslår han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler