Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

- Telemark må markedsføre mulighetene, ikke utfordringene

– Grenland og resten av Telemark er full av muligheter som vi kan tilby andre å være med og utvikle sammen med oss. Det er dette vi må vi markedsføre, ikke utfordringene i fylket. 

Telemarksbenken på bedriftssafari, første stopp Herøya Industripark.

Telemarksbenken på bedriftssafari, første stopp Herøya Industripark. Fra venstre Nikolay Boye, NHO Telemark, Gry-Anette Rekanes Amundsen (Frp), Terje Aasland (Ap), Geir Bekkevold (Krf), Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Magnar Bakke, Ineos og Jan Kleppe, styreleder i Vekst i Grenland. 

Dette understreket Stein Birger Johnsen, eier av Rauland Skisenter og styreleder i Visit Telemark, i et møte med stortingsrepresentanter fra Telemark i formiddag. De var på bedriftssafari i regi av NHO Telemark, og første stopp på safarien var Herøya Industripark.

– Det foregår utrolig mye spennende i Grenland og resten av Telemark. Etter å ha hørt bedriftsledere fra Herøya snakke om utviklingsmulighetene får jeg lyst til å søke jobb her, konstaterte Johnsen.

Stor vekst

– Prosessindustrien i Grenland har hatt en betydelig produktivitetsvekst de siste årene, og er blant verdens mest effektive, innledet direktør Thor Oscar Bolstad i Herøya Industripark AS.

Flere av bedriftene har investeringsplaner som vil gi ytterligere vekst. På Herøya planlegger Yara å investere nærmere 2 milliarder kroner de nærmeste årene, i renere teknologi og økt gjødselproduksjon. 

– En slik vekst medfører langt mer båt- og biltrafikk enn i dag, og vil kreve nye gode logistikkløsninger. Det kan ikke industrien løfte alene, understreket Helge Wesseltoft fra Yara, som også snakket på vegne av Industriclusteret Grenland. 

Utvikling på Frier Vest

Mellom Ineos på Rafnes og på Rønningen i Bamble, kalt Frier Vest, ligger store uutnyttede arealer som industrien og Bamble kommune ønsker å tilrettelegge for vekst og utvikling. 

– Vi ser for oss en trinnvis tilrettelegging av industriarealer og infrastruktur. Bransjer som vil passe her er biomassekonvertering, produksjon av metaller og mineral, nye materialer basert på nanoteknologi og ny produksjon basert på fornybare råvarer, fortalte Rolf Olaf Larsen, som leder prosjektet Frier Vest. 

Kapital og kraftoverskudd

I dialogrunden etter innleggene trakk Magnar Bakke fra Ineos opp spørsmålet om finansiering av de store utviklingsprosjektene. Andre land, f.eks. USA bidrar med investeringstilskudd i tillegg til statlig lånegaranti. – En tilsvarende ordning må vi få på plass i Norge, understreket han.

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) påpekte mulighetsvinduet som kommer med et forventet kraftoverskudd. – Dette kan være et stort trekkplaster for investorer, og da må ikke Finansdepartementet være en motkraft. Vi må tvinge fram nye løsninger som avlaster risiko, understreket han.  

– I tillegg til statlig lånegaranti må vi trekke til oss forvaltning av et såkornfond for Telemark og Agder, rettet mot fastlandsindustri, framholdt Aasland.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler