Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Telemark Offshore satser på flerdobling i markedet

Telemark vil ha en større del av veksten innen olje, offshore og engineering-markedet. Vann fra Telemark har gjennom generasjoner skapt et industrieventyr i fylket knyttet til sagbruk, bergverk, jernverk, Hydro og prosessindustrien. Nå står oljenæringen for tur, med en storoffensiv på Subsea Valley-messa i Oslo.

Gjennom et nystartet nettverk, Telemark Offshore, satses det nå tungt på å markedsføre fylket mot offshorenæringen. Målet er å øke den offshore-relaterte omsetningen fra fire til 15 milliarder innen utgangen av 2015, skriver nettverket i en pressemelding.

Tverrfaglig samarbeid
Telemark Offshore er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshore. Nære samarbeidspartnere i satsingen er Subsea Valley, NODE nettverket i Agder og NCE System på Kongsberg.

– Vi har ambisjoner om å ta teknologi fra Telemark ut i verden. Vi vet at mye av veksten innen sektoren vil skje i BRICS-landene (Brasil, Russand, India, Kina og Sør-Afrika), og Telemark har et sterkt internasjonalt fokus, sier Arnt Helge Hauglid, som er styreleder i Telemark Offshore.

På knapt et år har 70 virksomheter innen industrien med tilhørighet i fylket meldt seg inn i det nye nettverket og industriklyngen Telemark Offshore. Pådrivere for å etablere en sterk industriklynge er Telemark fylkeskommune, NHO Telemark, Norsk Industri, Innovasjon Norge og Høgskolen i Telemark.

Uoppdaget fylke
– Telemark er et uoppdaget fylke innen oljenæringen. Det skal vi endre framover gjennom å løfte fram våre mange gode bedrifter som satser mot oljenæringen, innen subsea, engineering, testing, drift- og vedlikehold og prosjektledelse, sier Riis-Johansen, og trekker fram fylkets mange fordeler i kampen om oljekronene.

– Vi har kompetansen, vi har kapasiteten, vi har sterke forskningsmiljøer og ikke minst viljen til å vokse, sier han, og framhever det tette samarbeidet mellom næringsliv, offentlig forvaltning og det politiske beslutningsmiljøet i fylket.

Flest oljerelaterte bedrifter
I IRIS-rapport 2013 for Østlandet går det fram at Telemark er det fylket med flest bedrifter i oljerelatert industri. – Vi har høy industri- og teknologikompetanse med over 12.000 telemarkinger allerede i jobb i industri- og teknologibedrifter, og vi har en av landets høyeste andel av forskere, framhever fylkesordføreren.  

Riis-Johansen trekker også fram fylkets unike beliggenhet, én times flytur fra norsk sokkel, midt i «den nye oljekysten» mellom NODE i Agder og Subsea Valley som strekker seg fra Oslo/Akershus og inn i Telemark.

Og han lover støtte fra det offentlige. – Vi i politisk ledelse skal være en sterk støttespiller og samarbeidspartner for vekst og teknologiutvikling i årene fremover. Dette er det solid tverrpolitisk enighet om for å sikre at vi skaper vekst i hele Telemark i årene framover, sier han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler