Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Superkjøling av fisk gir mindre miljøfotavtrykk

Tørris har lenge vært brukt som medium for nedkjøling. At tørrisen går rett over i gassform når den sublimerer (fordamper fra fast form), er ingen sensasjonell nyhet. Men dette faktum, og graden av nedkjøling, er grunnlaget for det kommersielle konseptnavnet SuperGreen.

Stig Are Karlsen og Thomas Juve understreker SuperGreens miljøbesparende effekt

Stig Are Karlsen (til venstre) og Thomas Juve understreker SuperGreens gode miljøeffekter. – Vi har jobbet med superkjøling av fisk helt siden 1998, og fortsatt utvikler vi produkt, forteller de. (Foto: Tom Riis)

– Vi har jobbet med superkjøling av fisk helt siden 1998. Fortsatt utvikler vi produktet, sier leder for markedsutvikling hos Yara Praxair, Stig Are Karlsen.

Senke investeringsterskelen

I dag går en pall fisk fra et lakseslakteri på Sotra til USA, og en til Korea. Tidkrevende turer. Forsendelsen skal demonstrere for en kunde at teknologien fungerer. – Kunden må ved selvsyn vurdere om superkjøling er bedre enn tradisjonell nedkjølingsmetode, sier Karlsen.

Karlsen skiller mellom vannis og tørris. Vannis er i dag den dominerende metoden. Det ønsker Karlsen og hans avdeling hos Yara Praxair å endre på. – Vi jobber med å forbedre teknologien vår og senke investeringsterskelen, sier han.

Megatrend

Yara Praxair har som strategi å fokusere på megatrender. – Verden står overfor en befolkningsvekst. Skal vi både spise sunt og sørge for bærekraft, tvinger det seg fram en større utnyttelse av aquakultur, sier Karlsen.

Produksjonen av oppdrettsfisk øker og utvidelse av markedene krever økt grad av kostbar og tidkrevende transport. – Det dreier seg om store kvanta. Hvert 20. minutt går en trailer over grensa fra Norge, forteller Karlsen.

Kvalitet

– Superkjøling har en svært positiv effekt på kvalitet – et konkurransefortrinn, forteller Thomas Juve i avdelingen for markedsutvikling hos Yara Praxair.

Kombinasjonen av lave temperaturer under lagring og transport, sammen med høye CO2-konsentrasjoner i omgivelsene, hemmer all bakteriologisk vekst under perioden produktet er superkjølt.

– Til superkjøling av fisk bruker vi tørris med forhåndsbestemt dosering. Energien fra tørris senker temperaturen i produktet til rundt –1,5 ºC. Vannis kan aldri klare å senke temperaturen i produktet tilsvarende, sier Juve.

I løpet av fem til syv timer vil tørrisen sublimere. Fisken, enten i fileter eller rundfisk, er nå blitt sitt eget kjøleskap og holder en garantert ubrutt kjølekjede i opp mot 80 timer. – På den måten kan slakteriet kontrollere produktets kvalitet helt fram til forbruker, noe de ikke kan med vannis, forklarer Juve.

Transport

Den sublimerte tørrisen blir gass som føres ut av esken med fisk. Og her ligger et annet viktig aspekt ved SuperGreen: vekten i esken er lik vekten av fisk. Tørrisen er vekk.

– Tørrisen utgjør dermed ingen ekstra vekt under transport på vei eller i fly. Ved tradisjonell kjøling bruker man tre til fire kilo vannis per kasse. Denne vektdifferansen utgjør store forskjeller i utslipp av CO2 i forbindelse med transport. SuperGreen er miljøbesparende, understreker Juve, og legger til:

– Det er jo også svært kostbart å sende mange kilo vann med fly.

Fakta om superkjøling:

  • Konseptnavn: SuperGreen, beskyttet varemerke
  • Forlenger holdbarheten og øker kvaliteten på produktet
  • Store transportbesparelser
  • Enkelt å integrere i dagens prosesslinjer
  • Miljøbesparelse – lite –fotavtrykk
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler