Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara bygger storskala terminal på Herøya

Yara Norge valgte Herøya Industripark som nytt knutepunkt i Sør-Norge for effektiv levering av mineralgjødsel til Norge. Terminalbygget til 90 millioner er driftsklart sommeren 2014. 

Fra venstre prosjekteier Engebret Dæhlin, Yara, prosjektleder Jonny Olsen, Bilfinger, anleggsleder Arne Alkeng, Bilfinger og Lars Ekornrød, Herøya Industripark.

Ved Vestre kai i nærheten av Yaras fullgjødselfabrikk er byggearbeidene godt i gang for det som skal bli Yara Norges nye fullsortiments terminal for mineralgjødsel. 90 millioner kroner investeres i bygninger og pakkeutstyr.  

Optimalt for bonden
Ifølge prosjekteier Engebret Dæhlin i Yara Norge blir Herøya-terminalen en svært effektiv og god løsning for kundene. Gjødseltransporten går inntil videre via Oslo og Yara Norges terminal på Sjursøya som stenges 1. juli 2014.

– Fra Herøya skal vi levere alle gjødseltyper i storsekk direkte fra fabrikk til bonde hovedsakelig til Østlandet, men også for eksport, forteller Dæhlin. – I tillegg skal vi ta imot gjødsel som går rett til det nye pakkeriet fra fabrikkene i Porsgrunn, Glomfjord og Rostock. Vi henter ut synergier med de øvrige Yara-enhetene i Porsgrunn, og det gir oss mulighet til å korte ned og effektivisere varekjeden.

Herøyas største etablering akkurat nå
Yara Norges terminalbygg er en av industriparkens store enkeltetableringer i år.

Dette en viktig nyetablering for parken, og vi er glad for at Yara Norge ønsker å etablere sin aktivitet her, sier Lars Ekornrød fra Herøya Industripark.

Yara Norge bygger et flunkende nytt lager bygg på ca 3.600 m2 inntil et eksisterende lagerbygg på 12.000 m2, som til sammen utgjør den nye store gjødselterminalen.

Mer trafikk og flere arbeidsplasser
Nå terminalen er i gang  vil trafikken øke med 3 - 3500 lastebiler per år.
– Vi kommer til å få sesongvise perioder med økt trafikk, men det skal vi greie å håndtere, forsikrer Ekornrød, som forteller at industriparken fra før har 30.000 tyngre kjøretøyer årlig inn og ut fra industriparken.

Fra terminalen skal det leveres mineralgjødsel hovedsaklig i 600 kilos storsekker, og anlegget har en kapasitet til å pakke tre sekker i minuttet. Fire-fem personer skal drifte terminalen når den er i gang.

God framdrift
- Prosjektgjennomføringen går etter planen og framdriften er for øyeblikket meget bra takket være det gode samarbeidet mellom byggherren, Norconsult, Herøya Industripark, Yara Porsgrunn og de interne ressursene i prosjektteamet, forteller prosjektleder Jonny Olsen i Bilfinger.

Bilfinger har ansvar for prosjektet fra studie til engineering, anskaffelse, anleggsoppfølging og uttesting av gjødselterminalen.

Norconsult leverer  engineering og oppfølging på bygg- og byggtekniske installasjoner.

Prosjektet er en byggherrestyrt delt entreprisemodell med 20 forskjellige entrepriser, med en god miks av lokale og internasjonale leverandører. Prosjektleder Jonny Olsen understreker at det er sterk fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, med forebygging av ulykker som et hovedelement.

Driller sikkerhet  
I brakkeriggen på utsiden av anleggsområdet er det allerede hektisk aktivitet.

– På det meste kommer vi til å være 40-45 personer, forteller anleggsleder Arne Alkeng fra Bilfinger, mannen som driller folka i sikkerhet. – Til nå har vi fått innrapportert fem tilløp til hendelser, og det er bra! smiler Alkeng fornøyd. – Da kan vi avdekke forhold som fører til virkelige skader.

Som eksempel påpeker han drypp fra takrennen utenfor inngangen til brakkeriggen som må utbedres. – Denne blir til is når vinteren kommer, og her skal vi ikke skli på isen. Vi skal bygge terminalbygget til Yara Norge uten at noen skader seg underveis, sier Alkeng.   

Og det tror vi han på. 

Om gjødselterminal Yara Norge:

  • Investeringer : 90 millioner kroner.
  • Areal:  16.000 m2
  • Trafikk: 3.000 lastebiler per år pluss 10 stk. skip til kai.
  • Byggeperiode: Åtte måneder
  • Oppstart: Sommeren 2014
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler